W trosce o środowisko

Jak powinien działać efektywny system zarządzania zbiórką oraz przetwarzaniem odpadów komunalnych? Odpowiedzi poszukają eksperci podczas debaty zorganizowanej przez Urząd Miasta Jarocin wraz z „Rzeczpospolitą" – „Życiem Regionów".

Publikacja: 03.09.2017 23:00

Podczas spotkania zastanowimy się m.in., jak wygląda obecna rzeczywistość, stworzona w oparciu o rozporządzenie ministra środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów.

Z czym muszą się dzisiaj borykać gminy, które otrzymały zadanie wprowadzenia obowiązkowej zbiórki czterech frakcji odpadów: papier, szkło białe/kolorowe, metale i tworzywa sztuczne oraz odpady ulegające biodegradacji? Jako model posłuży gmina Jarocin, gdzie selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest już od 2005 r. i gdzie lata edukacji i pracy ze społeczeństwem w tym temacie pozwoliły na wypracowanie bardzo wielu dobrych praktyk.

Kolejnym tematem będą innowacyjne rozwiązania wprowadzane w gminach w celu przystosowania istniejących zakładów do frakcji biodegradowalnych. Przykłady można mnożyć. Uczestnicy debaty pochylą się nad kilkoma. Wśród nich m.in. rozbudowa ZGO w Jarocinie o fermenter. Dzięki inwestycji udało się znacząco zwiększyć produkcję biogazu z odpadów, co przełożyło się na skok produkcji energii elektrycznej. Warto zauważyć, że mówimy tutaj o zielonej energii, którą teraz gmina może sprzedawać dalej. Władze gminy na tym jednak nie poprzestają i szykują dalsze prace związane unowocześnianiem i rozbudową gminnego ZGO. Dodatkowy moduł fermentacyjny skutkuje koniecznością rozbudowy obecnego zespołu kogeneracyjnego. Plany są długoterminowe i jest o czym rozmawiać oraz co kopiować.

Eksperci zastanowią się także nad sposobami współpracy pomiędzy gminami. Jakie działania mogą podjąć włodarze, by wspólnymi siłami zwiększyć efektywność lokalnych systemów zarządzania odpadami i tym samym poprawić jakość życia mieszkańców oraz poziom ochrony środowiska naturalnego? Czego powinni się wystrzegać? Jakie zagrożenia niesie ze sobą lekkomyślne postępowanie władz wojewódzkich ustalających plany gospodarki odpadami?

Debata „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w kontekście spełnienia unijnych wymagań" odbędzie się 20 września 2017 r. w siedzibie redakcji.

Partnerem debaty jest Gmina Jarocin.

Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?