Mamy prawo wiedzieć, ile premii dostał urzędnik

Kierownik ośrodka pomocy społecznej miał obowiązek udzielić informacji mieszkańcowi gminy o przyznawanych premiach i nagrodach.

Publikacja: 17.04.2018 15:00

To urząd powinien zadbać o właściwe rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej

To urząd powinien zadbać o właściwe rozpatrzenie wniosku o udzielenie informacji publicznej

Foto: materiały prasowe

Władze i instytucje samorządowe mają obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców. Jasno wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mieszkaniec jednej z podlaskich gminy zwrócił się ustnie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie informacji o przyznanych nagrodach i premiach dla pracowników OPS za trzy lata. Interesował się również, jakim budżetem dysponuje OPS. Informacji nie otrzymał. Złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność kierownika ośrodka.

W odpowiedzi na skargę kierownik OPS wyjaśnił, że mieszkaniec gminy otrzymał odpowiedź ustnie. Poinformował go również, że informację o budżecie OPS można znaleźć w BIP.

Nie była to pierwsza skarga tej osoby, już wcześniej kilkakrotnie skarżył się do WSA na bezczynność kierownika OPS. Za każdym razem WSA zobowiązywał kierownika OPS do załatwienia wniosków w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od doręczenia prawomocnego wyroku. Tym razem jednak WSA oddalił skargę. Powodem był fakt, że skarżący nie podał żadnych konkretów co do terminu złożenia wniosku, jego treści etc. Takich informacji nie było również w dokumentach przesłanych sądowi przez OPS.

Mieszkaniec gminy odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę WSA w Białymstoku do ponownego rozpoznania. Zdaniem NSA WSA błędne przyjął, że ustny wniosek o udzielenie informacji publicznej obejmował żądanie dotyczące premii i nagród pracowniczych za 2016 r. Żądanie takie obejmowało bowiem lata 2013, 2014 i 2015.

Poza tym odesłanie do BIP to nie jest udzielenie informacji publicznej. Tym razem WSA był związany wskazówkami NSA. Orzekł więc (26 marca 2018 r.), że kierownik OPS ma dostarczyć żądanych informacji, bo mają one charakter informacji publicznej.

Z orzecznictwa sądowego wynika, że każda jednostka dysponująca publicznymi środkami finansowymi powinna bezwzględnie przestrzegać zasady jawności gospodarki środkami publicznymi.

Zdaniem WSA, jeśli kierownik OPS nie miał możliwości niezwłocznego załatwienia żądania, powinien sporządzić protokół zawierający zakres wniosku i poświadczający datę jego złożenia lub zobowiązać wnioskodawcę do złożenia go na piśmie.

Tymczasem nie udostępnił informacji ani nie wydał decyzji o odmowie udostępnienia, kwestionując sam fakt złożenia ustnego wniosku. Nie może więc wymagać, by to wnioskujący udowodnił, że wniosek złożył. To na organie (podmiocie zobowiązanym) spoczywa obowiązek zapewnienia prawidłowej realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej, także w kwestiach technicznych.

sygnatura akt: AK II SAB/Bk 169/17

Władze i instytucje samorządowe mają obowiązek udzielać odpowiedzi na pytania mieszkańców. Jasno wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Mieszkaniec jednej z podlaskich gminy zwrócił się ustnie do kierownika ośrodka pomocy społecznej o udostępnienie informacji o przyznanych nagrodach i premiach dla pracowników OPS za trzy lata. Interesował się również, jakim budżetem dysponuje OPS. Informacji nie otrzymał. Złożył więc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku na bezczynność kierownika ośrodka.

Pozostało 80% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy