Unikalny system

Lublin w ostatnich latach stał się jednym z najważniejszych ośrodków branży informatycznej w Polsce.

Publikacja: 28.05.2018 14:02

Do tego sukcesu przyczyniła się niezwykle aktywna współpraca w ramach inicjatywy Lubelskiej Wyżyny IT – ekosystemu tworzonego przez Urząd Miasta Lublin wraz ze środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Warto dowiedzieć się, jakie elementy składają się na to przyjazne środowisko rozwoju firm informatycznych.

Ekosystem, a nie klaster

Specyfiką branży IT jest bardzo szerokie spektrum tworzących ją firm. Działalność w tym sektorze prowadzą zarówno duże grupy kapitałowe, jak również małe i średnie przedsiębiorstwa, a także osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Ten zróżnicowany krajobraz uzupełniają specjaliści angażujący się w konkretne projekty oraz grono freelancerów. Ich działania skupiają się w licznych inkubatorach i akceleratorach biznesowych, a w branży funkcjonują liczne organizacje pro-biznesowe i grupy nieformalne. Z tego powodu, w przeciwieństwie do wielu innych branż, nawet najlepiej zorganizowane i aktywne, ale jednak tradycyjne inicjatywy klastrowe w sektorze IT nie są w stanie objąć swoim działaniem znaczącej części środowiska. By skutecznie wspierać rozwój branży w mieście, trzeba szukać innych, elastycznych rozwiązań – lepiej dopasowanych do czasów szczupłego myślenia (Lean Thinking), zwinnego zarządzania (Agile) i organizacji turkusowych. Stąd pomysł na Lubelską Wyżynę IT (LWIT), czyli inicjatywę, która swoim zasięgiem obejmuje cały ekosystem informatyczny w Lublinie. Jej pomysłodawcą i organizatorem jest Urząd Miasta Lublin, a należą do niej – w sposób nieformalny, przez samą działalność w Lublinie – przedstawiciele środowiska akademickiego, w tym przede wszystkim uczelnie kształcące specjalistów w branży IT, instytucje otoczenia biznesu – zarówno te szkolące nowych programistów, jak i sieciujące osoby i firmy ze środowiska informatycznego, oraz firmy – od mikroprzedsiębiorstw po globalne korporacje. Dzięki temu skala działalności Lubelskiej Wyżyny IT rozwijanej już od 2012 roku jest nie do porównania z żadnymi istniejącymi obecnie inicjatywami klastrowymi.

Dynamiczny wzrost w sektorze IT

Lubelską branżę informatyczną tworzy dzisiaj ponad 750 zarejestrowanych firm z branży informatycznej i telekomunikacyjnej. Wśród nich 64 to średnie i duże przedsiębiorstwa o rozpoznawalnych na światowych rynkach markach, które często prowadzą z Lublina dużą część swoich globalnych operacji, obsługując klientów ze wszystkich kontynentów. Branża w Lublinie zatrudnia ponad pięć tys. osób – głównie programistów rozmaitych specjalności, oraz specjalistów od aplikacji mobilnych, systemów wykorzystywanych w medycynie, a także rozwiązań biznesowych. Te liczby wskazują na komfortowe warunki do rozwoju sektora informatycznego w Lublinie, stąd też branża została wpisana do Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013-2020 jako jeden z sektorów priorytetowych lubelskiej gospodarki. Obecnie w mieście odnotowuje się jeden z najwyższych wskaźników przyrostu zatrudnienia w branży IT w Polsce, a ponad 20 firm informatycznych przypadających na każde 10 tys. mieszkańców Lublina sprawia, że możliwości rozwoju dla osób wiążących swoją karierę zawodową z informatyką są niemal nieograniczone.

Uczelnie nastawione na praktykę

Szybki rozwój lubelskich firm informatycznych nie byłby możliwy, gdyby nie stały dopływ nowych pracowników. Na pięciu wydziałach informatycznych lubelskich uczelni kształci się ponad pięć tysięcy studentów. Przeprowadzone w 2016 roku przez lubelski magistrat badania szkół średnich pokazują, że 8,5% absolwentów szkół ponadgimnazjalnych kontynuujących naukę na uczelniach wyższych zdecydowało się na kierunki informatyczne, a aż 80% z nich wybrało uczelnie lubelskie. Lubelska branża informatyczna notuje jeden z najwyższych w Polsce wzrost liczby firm IT oraz ICT. W efekcie lubelskie uczelnie konsekwentnie zwiększają nabór na kierunki informatyczne, dopasowując programy kształcenia do potrzeb pracodawców. Przykładem tego mogą być nowe specjalności studiów magisterskich na kierunku informatyka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej utworzone we współpracy z pracodawcami, czyli największymi firmami sektora IT w Lublinie. Dzięki temu studenci mogą odbyć w nich staże i nauczyć się od praktyków dokładnie tego, co będzie im potrzebne w pracy zawodowej. O wadze przykładanej przez uczelnie do umiejętności praktycznych przekazywanych w trakcie studiów świadczą też godziny zajęć dostosowywane w taki sposób, by zarówno wykładowcy, jak i studenci mieli możliwości nabywania i rozwijania swoich praktycznych umiejętności w ramach pracy poza uczelnią. Mury szkół wyższych w Lublinie opuszcza rocznie ponad 1 200 absolwentów kierunków informatycznych i pokrewnych. Większość z nich wchodzi na rynek już w czasie studiów, znajdując dobrze płatną pracę w jednej z wielu firm informatycznych, albo rozpoczynając własną działalność jako startupowcy czy freelancerzy. Pozostali bardzo szybko są w stanie znaleźć dla siebie odpowiednie miejsce na lubelskim rynku pracy, co tym bardziej zachęca młodych adeptów informatyki do rozwijania się w tym zakresie.

Ponadprzeciętna infrastruktura

Wraz z rozwojem branży informatycznej w Polsce, znacznie wzrosły standardy, jakie muszą oferować biura firm z sektora. Pozytywnym zjawiskiem stało się konkurowanie o pracownika nie tylko wysokością wynagrodzenia, ale również oferowanym komfortem pracy. Nowoczesne biuro to już nie tylko gabinety przeznaczone do pracy, ale również pokoje przeznaczone do rozrywki, odpoczynku, czy spędzania wolnego czasu. Dlatego do dynamicznego wzrostu firm IT potrzebny jest podobnie szybki wzrost podaży nowoczesnej powierzchni biurowej najwyższych klas. Ten warunek został również spełniony w Lublinie. Rok 2017 był rekordowo dobry dla lubelskiego rynku biurowego. Do użytku oddanych zostało pięć budynków biurowych o łącznej powierzchni 31 000 m2. Nastąpił wzrost powierzchni biurowej w stosunku do roku 2016 o 21% (z 147 000 do 178 000 m2). Największą inwestycją było niewątpliwie zakończenie pierwszego budynku projektu o nazwie CZ Office Park przy alei Kraśnickiej – tylko ten obiekt zapewnia 20 000 m2 powierzchni biurowej klasy A usytuowanej w bardzo dobrze skomunikowanej części miasta w bezpośrednim sąsiedztwie kampusu akademickiego.

Rok 2018 będzie równie udany. Pod koniec drugiego kwartału zostanie oddany budynek klasy A – Spokojna 2 – o powierzchni 18 940 m2, usytuowany w ścisłym centrum Lublina, a także drugi budynek CZ Office Park o powierzchni ok. 5 000 m2. Dzięki temu Lublin umocni swoją 7 pozycję wśród miast regionalnych pod względem dostępnej nowoczesnej powierzchni biurowej, a całkowita podaż budynków klasy A po raz pierwszy będzie większa niż biurowców klasy B. Nic nie wskazuje również na to, aby boom na Lubelskim rynku nieruchomości biurowych miał się skończyć w najbliższej przyszłości, co jest dobrą prognozą dla całego sektora nowoczesnych usług dla biznesu, w tym sektora IT.

Wydarzenia branżowe i budowanie relacji

Podstawowym zadaniem, jakie jest stawiane przed Lubelską Wyżyną IT, jest tworzenie platformy budowania relacji i współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w ekosystemie. Stąd w ramach LWIT Urząd Miasta Lublin prowadzi portal www.lwit.lublin.eu, na którym można znaleźć informacje o lubelskiej branży informatycznej, kalendarz wydarzeń IT czy kierunki studiów informatycznych, jakie można podjąć w Lublinie, a także organizuje wydarzenia o mniejszej lub większej skali, które służą budowaniu kontaktów i relacji. Przykładem tego są śniadania biznesowe dla przedsiębiorstw IT, które pozwalają na zapoznanie się osobom z lubelskiego środowiska, a także na wymianę doświadczeń i dyskusję o wyzwaniach stojących przed sektorem w mieście. Natomiast największym wydarzeniem organizowanych w ramach LWIT jest coroczna konferencja CHECK IT organizowana dla uczniów z Lublina i Lubelszczyzny, w której regularnie uczestniczy niemal tysiąc osób. Jej celem jest zachęcenie młodzieży do skierowania swojej kariery w stronę branży IT, wcześniej wybierając studia na kierunkach informatycznych lubelskich uczelni.

Oprócz działań urzędu, w mieście aktywnie działa kilkadziesiąt instytucji otoczenia biznesu oraz nieformalnych środowisk i społeczności skupionych wokół idei nowych technologii, narzędzi programistycznych, cyberprzestrzeni czy tworzenia gier. Dzięki ich aktywności corocznie odbywa się w Lublinie około stu imprez informatycznych, od cotygodniowych spotkań społecznościowych grupujących po kilkanaście osób, po duże wydarzenia branżowe. Dzięki temu w Lublinie można rozwijać się informatycznie nie tylko zawodowo, ale również i w ramach pasji. Aktywnie działa również rynek szkoleń, które pozwalają przekwalifikować się i rozpocząć pracę jako programista lub poznać nowe technologie i języki programowania, co znacząco wspiera lokalny rynek pracy.

Ekosystem zbudowany na synergii

Lubelska Wyżyna IT jest unikatowym projektem, który dzięki połączeniu otwartej i partnerskiej współpracy pomiędzy samorządem, akademickością i przedsiębiorcami daje możliwości osiągania bardzo dobrych, wynikających z efektu synergii rezultatów działalności branży IT w Lublinie i dynamicznego rozwoju lubelskich przedsiębiorstw. Elementy, które wchodzą w jej skład: duża liczba firm informatycznych i dobrze wyszkolonych specjalistów, uczelnie kształcące nowe pokolenia informatyków przygotowanych do praktycznych wyzwań zawodowych, wysokiej jakości infrastruktura biurowa, instytucje integrujące środowisko informatyczne oraz mnogość spotkań i wydarzeń poświęconych tematyce IT sprawia, że sektor informatyczny ma stworzone w Lublinie dogodne warunki do dalszego rozwoju i umacniania swojej pozycji w miejskiej gospodarce.

- Artykuł sponsorowany przygotowany przez UM Lublin.

Do tego sukcesu przyczyniła się niezwykle aktywna współpraca w ramach inicjatywy Lubelskiej Wyżyny IT – ekosystemu tworzonego przez Urząd Miasta Lublin wraz ze środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Warto dowiedzieć się, jakie elementy składają się na to przyjazne środowisko rozwoju firm informatycznych.

Ekosystem, a nie klaster

Pozostało 97% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży