Sklep nie mógł powstać w pobliżu cmentarza

Wydanie decyzji o warunkach zabudowy uniemożliwiła bliskość strefy ochronnej miejsca pochówku.

Publikacja: 28.11.2018 14:00

Sklep nie mógł powstać w pobliżu cmentarza

Foto: Fotorzepa/PiotrGuzik

Burmistrz odmówił ustalenia warunków zabudowy dla sklepu spożywczo-przemysłowego. Działka, na której miał powstać, znajduje się bowiem w promieniu mniejszym niż 50 m od istniejącego cmentarza.

Przepisy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej z 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny są pod względem sanitarnym odpowiednie na cmentarze (wydanego na podstawie ustawy z 1959 r. o cmentarzach), przewidują, że odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkcji żywności oraz źródeł i strumieni powinna wynosić co najmniej 150 m. Może być zmniejszona do 50 m, ale pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza ma sieć wodociągową, do której są podłączone wszystkie budynki. W opinii burmistrza te normy należy stosować nie tylko do budowy nowych cmentarzy czy poszerzania istniejących, ale również do już istniejących oraz zabudowy lokalizowanej w ich sąsiedztwie.

Nie zgadzając się z decyzją burmistrza, inwestorzy przekonywali, że przepisy rozporządzenia można stosować tylko do tworzenia nowych cmentarzy, a nie do lokalizowania nowych budynków w strefie cmentarzy już istniejących. Bezpieczeństwo sanitarne będzie zapewnione, gdy budynki mieszkalne i inne będą się znajdować w odległości co najmniej 50 m od granicy cmentarza, pod warunkiem, że są podłączone do sieci wodociągowej – twierdzili. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie zgodziło się jednak z decyzją i argumentami burmistrza.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie inwestorzy zarzucili, że nie wyjaśniono sprawy. Nie przeprowadzono oględzin nieruchomości, nie zasięgnięto opinii biegłego, ażeby ustalić, jaka jest realna odległość między miejscem planowanej inwestycji a częścią cmentarza, na której znajdują się nagrobki. Wtedy okazałoby się, że jest ona większa niż 50 m. Twierdzili, że inne nieruchomości, w tym mieszkalne, i istniejące jeszcze bliżej cmentarza otrzymywały zgodę na budowę, a cały teren ma wodociąg i kanalizację. Zresztą samym skarżącym zezwolono na rozbudowę i przebudowę budynku gospodarczego na budynek handlowo-usługowy z częścią mieszkalną.

WSA uznał decyzje za zgodne z prawem i oddalił skargę. Zdaniem sądu nie jest możliwe wydanie decyzji uwzględniającej wniosek skarżących, ze względu na zbyt bliskie sąsiedztwo istniejącego cmentarza. Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy wymaga łącznego spełnienia kilku warunków, wśród nich zgodności decyzji z przepisami odrębnymi. Dokonując oceny takiej zgodności, burmistrz prawidłowo włączył w jej zakres badanie, czy decyzja nie naruszałaby norm sanitarnych, określonych w rozporządzeniu z 1959 r. – stwierdził sąd. Zdaniem WSA wspomniane rozporządzenie dotyczy zarówno sytuowania cmentarzy względem zabudowy już istniejącej, jak i sytuowania nowej zabudowy względem istniejącego cmentarza. Bez znaczenia jest więc, czy ta odległość jest liczona od cmentarza do zabudowań, czy w odwrotnym kierunku. Celem regulacji jest bowiem zachowanie strefy ochronnej wokół cmentarza. Realizacja inwestycji nie jest więc możliwa, gdyż znajduje się ona w strefie ochronnej cmentarza.

Burmistrz odmówił ustalenia warunków zabudowy dla sklepu spożywczo-przemysłowego. Działka, na której miał powstać, znajduje się bowiem w promieniu mniejszym niż 50 m od istniejącego cmentarza.

Przepisy rozporządzenia ministra gospodarki komunalnej z 1959 r. w sprawie określenia, jakie tereny są pod względem sanitarnym odpowiednie na cmentarze (wydanego na podstawie ustawy z 1959 r. o cmentarzach), przewidują, że odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkcji żywności oraz źródeł i strumieni powinna wynosić co najmniej 150 m. Może być zmniejszona do 50 m, ale pod warunkiem, że teren w granicach od 50 do 150 m od cmentarza ma sieć wodociągową, do której są podłączone wszystkie budynki. W opinii burmistrza te normy należy stosować nie tylko do budowy nowych cmentarzy czy poszerzania istniejących, ale również do już istniejących oraz zabudowy lokalizowanej w ich sąsiedztwie.

Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą