Gminy z dotacjami na modernizację sieci ciepłowniczej:

Włoszczowa, Solec-Zdrój (obie z woj. świętokrzyskiego) oraz Olecko (woj. warmińsko-mazurskie), wkrótce będą mogły ruszyć z projektami na rzecz czystego powietrza. Podpisały właśnie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na unijne dotacje przeznaczone na modernizację sieci ciepłowniczej. Wyeliminowanie strat w przesyle ciepła to nie tylko poprawa gospodarowania zasobami energetycznymi, ale także ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, czyli przeciwdziałanie w lokalnej skali ociepleniu klimatu. Cała wartość projektu we Włoszczowej to 7,4 mln zł, w Solcu-Zdroju – 3,4 mln zł, a w Olecku – 6,3 mln zł.

Kujawsko-pomorski samorząd wspiera przedsiębiorstwa

Fundusz Eksportowy to granty dla firm na rozwój handlu i współpracy międzynarodowej, jedna firma może uzyskać nawet 200 tys. euro, czyli prawie 900 tys. złotych. Programem zarządza Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego w partnerstwie z Bydgoską ARR oraz Izbą Przemysłowo-Handlową. – Fundusz Eksportowy to istotne wsparcie dla firm, które planują uczestniczyć w zagranicznych targach, wyjść ze swoją ofertą promocyjną za granicę lub w inny sposób umiędzynarodowić produkcję czy usługi – tłumaczył Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Ważny kontrakt na usługi publiczne

Asseco Poland podpisało kolejny kontrakt z ZUS. Spółka będzie odpowiedzialna za rozwój i utrzymanie Portalu Klienta oraz Szyny Usług (ESB). Działają one w ramach Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Wartość umowy to 23,2 mln zł brutto. Jej realizację zaplanowano na cztery lata.

PUE ZUS to rozwiązanie, z którego na co dzień korzystają pracodawcy, osoby ubezpieczone, lekarze, a także świadczeniobiorcy. W ostatnim roku Asseco podpisało wiele istotnych umów z ZUS zarówno pod względem skali realizowanych projektów, jak i ich ważności z punktu widzenia sprawnego funkcjonowania państwa.