Miasta coraz bardziej inteligentne

Gdy myślimy o metropoliach przyszłości, to przede wszystkim wyobrażamy sobie zaawansowane systemy technologiczne i rozwiązania oparte na digitalizacji.

Publikacja: 07.05.2019 21:00

Wdrożony w ramach Projektu ISC system telemetrii umożliwia zdalną oraz równoczesną obsługę wszystkic

Wdrożony w ramach Projektu ISC system telemetrii umożliwia zdalną oraz równoczesną obsługę wszystkich pomp działających w ramach Warszawskiej Sieci Ciepłowniczej. Modernizacja poszczególnych przepompowni przełożyła się również na wzrost efektywności energetycznej obiektów, poprawę stabilności oraz bezpieczeństwa ich pracy. Na zdjęciu: Centrum Sterowania Przepompownią Batory w Warszawie

Foto: VEOLIA ENERGIA WARSZAWA

Jednak już teraz w wielu obszarach inteligentne systemy wspierają człowieka – m.in. przy zarządzaniu miejskimi sieciami ciepłowniczymi czy wodociągowymi, a także z zakresu gospodarki odpadami i oszczędzania zużycia energii.

Pionierskie rozwiązania

Tego typu pionierskie rozwiązania są już wprowadzane w niektórych obszarach, na przykład w zarządzaniu energią. Zakończony w 2017 r. projekt Inteligentna Sieć Ciepłownicza (ISC) to kluczowa inwestycja firmy Veolia Energia Warszawa, a jego celem było wsparcie i udoskonalenie procesu zarządzania siecią ciepłowniczą w stolicy.

W ramach projektu największa w Unii Europejskiej sieć ciepłownicza licząca 1800 km wyposażona została w nowoczesną infrastrukturę, pozwalającą na monitorowanie i zintegrowane zarządzanie poszczególnymi jej elementami na odległość. Zastosowane technologie pozwalają zdalnie kontrolować pracę trzech przepompowni, 79 komór ciepłowniczych oraz 2,5 tys. węzłów cieplnych. Wcześniej każda zmiana ustawień odbywała się w miejscu ulokowania poszczególnych elementów.

W wyniku przebudowy całe zarządzanie odbywa się teraz z jednego centrum decyzyjnego. System zapewnia również dyspozytorom stały dostęp do niezbędnych danych, a także „podpowiada" optymalne rozwiązania w oparciu o matematyczną analizę danych – zarówno bieżących, jak i historycznych.

Wdrożenie ISC zostało zrealizowane z myślą o osiągnięciu konkretnych rezultatów. Modernizacja systemów zarządzania siecią ciepłowniczą pozwoliła m.in. na ograniczenie strat ciepła przez przenikanie na przesyle oraz zmniejszyła zużycie prądu przez przepompownie. Inteligentna Sieć Ciepłownicza pozwala zredukować emisję dwutlenku węgla o co najmniej 14,5 tys. ton w skali roku.

Podobny projekt, ale w zakresie zarządzania wodą, Veolia zrealizowała w Szanghaju. Tamtejsza sieć wodociągowa została wyposażona w inteligentny system sterowania – dzięki technologiom wykorzystywanym w centrum kontroli Changqing, Veolia monitoruje całą infrastrukturę, konsoliduje pochodzące z niej dane, analizuje je i na tej podstawie optymalizuje parametry sieci.

Stworzony we współpracy z China Telecom system zbiera dane dotyczące m.in. ciśnienia, jakości oraz przepływu wody – zarówno na poziomie sieci dystrybucyjnej, jak i w oczyszczalniach. Wszystkie skonsolidowane informacje są dzięki modułom analityki biznesowej wyświetlane na interaktywnych wizualizacjach w centrum kontroli, pozwalając na podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących zarządzania siecią – na przykład zużycia energii, identyfikowanie awarii oraz przewidywanie i zapobieganie im, co przekłada się na mniejsze koszty i niezawodność systemu oraz większy komfort mieszkańców Szanghaju.

Veolia w Polsce jest gotowa na współpracę z samorządami i miastami, aby podobne systemy mogły także być zastosowane w polskich systemach wodociągowych.

Zarządzanie odpadami

Inteligentne rozwiązania Veolia wprowadza także w obszarze zarządzania odpadami. Na przykład we francuskim Amiens wprowadziła system, który pozwala na optymalizację sortowania odpadów. Błędy na etapie sortowania – wynikające z niedbałości mieszkańców lub ich braku wiedzy – w znacznym stopniu zmniejszają efektywność procesu odzyskiwania surowców, będącego jednym z fundamentów zrównoważonego zarządzania odpadami.

We Francji udaje się przetworzyć połowę butelek – to najwięcej spośród wszystkich kategorii – ale stanowią one jedynie 23 proc. odpadów plastikowych. Z tego powodu konieczne stało się usprawnienie procesu.

Veolia wprowadziła system SALTO, który łączy algorytm sortowania z separatorami optycznymi, pozwalający na identyfikację nawet 14 różnych typów odpadów na taśmie, a nawet rozróżnienie ich kolorów. Operator wybiera odpady nienadające się do przetworzenia na ekranie dotykowym i nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa. W efekcie są one automatycznie „zdmuchiwane" z taśmy, a wartościowe odpady trafiają w odpowiednie miejsce. Dzięki systemowi zakład w Amiens jest w stanie sortować 2,5 razy więcej odpadów niż tradycyjne instalacje tego typu. Jest to kolejny ważny obszar możliwej współpracy między Veolią i miastami i gminami, aby podobne systemy zostały wprowadzone w Polsce.

— Materiał przygotowany przez partnera cyklu Miasto 2050, firmę Veolia

Opinia dla „rz"

Frederic Faroche, prezes zarządu, dyrektor generalny grupy Veolia w Polsce

Miasta przyszłości nie mają alternatywy – muszą być „inteligentne". Ich rozwój, coraz większe zapotrzebowanie na zasoby oraz wiążące się z tym wyższe koszty powodują, że efektywność zarządzania nimi staje się kwestią kluczową. Z tego powodu staramy się wdrażać innowacyjne rozwiązania dla wszystkich możliwych procesów. Rozwój nowoczesnych miast w zakresie gospodarowania usługami środowiskowymi – w tym energii, wody i odpadów – będzie możliwy, jeśli nastąpią zmiany w jego funkcjonowaniu. Gospodarka o obiegu zamkniętym nie tylko ochroni zasoby, ale także pozwoli ograniczyć negatywny wpływ człowieka na środowisko. Wraz z innowacyjnymi rozwiązaniami pozwoli przygotować się samorządom na wyzwania przyszłości.

Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony