Makroegion Polski centralnej tworzą Mazowieckie i Łódzkie

Mazowieckie i Łódzkie chcą rozwijać się jako makroregion Polski centralnej. Inne województwa łączą się w Polskę wschodnią, zachodnią i południową.

Publikacja: 21.10.2014 12:48

W poniedziałek Mazowsze i Łódzkie przedstawiły koncepcję strategii rozwoju makroregionu Polski centralnej 2030. Te dwa województwa tworzą makroregion Polski centralnej (porozumienie o współpracy podpisały w lipcu 2012 r.). W ubiegłym roku oba regiony przyjęły nowe strategie rozwoju. Wskazano w nich potrzebę wzmocnienia związków społeczno-gospodarczych Warszawy i Łodzi. Teraz stworzono koncepcję wspólnej strategii. Trafi ona do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, które nada dokumentowi ostateczny kształt i przekaże go do akceptacji rządu.

Realne korzyści

Co przyniesie współdziałanie tym dwóm województwom? Regiony w Unii Europejskiej odgrywają coraz większą rolę w realizacji polityki rozwoju. Każdy samorząd wojewódzki zna specyfikę swego regionu i dostosowuje działania do jego potrzeb. Są jednak kwestie, których charakter i skala wykraczają poza możliwości jednego regionu, i stąd potrzeba współpracy. I właśnie takie kwestie województwa chcą rozwiązywać razem poprzez realizację dużych inwestycji, na które – jak liczą – pozyskają pieniądze unijne z nowych centralnych programów operacyjnych. W przypadku Polski centralnej ma to być m.in. kolej dużych prędkości, krajowe centrum biotechnologii czy też akademickie centrum talentów. Kluczowym projektem krajowym, który miałby powstać w ramach makroregionu Polski centralnej, jest też centralny port lotniczy pomiędzy Łodzią i Warszawą. – Chodzi o to, co w UE nazywa się wartością dodaną. Chcemy być też konkurencyjni względem innych dużych metropolii europejskich – tłumaczy Adam Struzik, marszałek mazowiecki. – Koncepcja makroregionu to konstrukcja, która pozwoli nam wykorzystać dodatkowe środki europejskie – dodaje Witold Stępień, marszałek łódzki.

Zachód też razem

W 2010 r. podobne podejście przyjęło pięć zachodnich województw (Dolnośląskie, Lubuskie, Opolskie, Wielkopolskie i Zachodniopomorskie). Stworzyły one przyjętą już przez rząd strategię rozwoju Polski zachodniej. W jej myśl za pieniądze z programów centralnych ma być zrealizowanych osiem dużych inwestycji. Najważniejszym z nich jest Odrzańska Droga Wodna. Ponadto chodzi o modernizację linii kolejowych i inwestycje drogowe.

Nie próżnują też Małopolska i Śląsk. One też przyjęły wspólną strategię dla rozwoju Polski południowej do 2020 r. Te regiony zamierzają postawić m.in. na rozwój kapitału intelektualnego, nauki i badań, turystyki i kultury.

Od dawna współdziałają ze sobą wschodnie województwa: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie, choć w ich przypadku geneza współpracy jest inna. Kiedy Polska w 2004 r. wchodziła do UE, były to najbiedniejsze regiony Wspólnoty i stworzono dla nich oddzielny program operacyjny „Rozwój Polski wschodniej". Finansowane są z niego nie tylko inwestycje w poszczególnych województwach, ale też obejmujące cały makroregion, w tym np. budowa sieci szerokopasmowego internetu i sieć ścieżek rowerowych. W okresie 2014–2020 pomoc dla tych regionów będzie kontynuowana w formie nowego, odrębnego programu „Polska wschodnia".

Współpraca w Brukseli

Polskie województwa łączą siły nie tylko w kraju, ale i na niwie europejskiej. Na początku października otwarto w Brukseli Dom Polski Południowej. To wspólna placówka trzech regionów: Małopolski, Śląska i Opolskiego. Połączyły one swe dotychczasowe przedstawicielstwa w Brukseli w jedną placówkę. Chcą, aby w ten sposób ich głos był bardziej słyszany na europejskich salonach, bo będzie to już głos nie trzech odrębnych europejskich prowincji, ale wspólny głos większego makroregionu. Jak tłumaczą władze województw, przy takich samych kosztach działalności będzie też można osiągnąć więcej. To nie pierwsza inicjatywa tego typu, bo od 2010 r. działa w Brukseli Dom Polski Wschodniej. To wspólne przedstawicielstwo woj. lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego