Składowiska odpadów w rękach sejmiku województwa

Samorząd województwa ma dość dużą swobodę w kształtowaniu przyszłych inwestycji związanych z gospodarką odpadami.

Aktualizacja: 14.01.2016 12:29 Publikacja: 14.01.2016 12:18

Składowiska odpadów w rękach sejmiku województwa

Foto: 123RF

Do 15 stycznia 2016 roku (czyli do dziś) można zgłaszać uwagi do projektu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO) dla województwa mazowieckiego. W takim dokumencie są m.in. przyszłe inwestycje, które mają pomóc uporać się z problemem zagospodarowania śmieci. Z tym, że niektóre z planowanych inwestycji już budzą wątpliwości – szczególnie mieszkańców, którzy znajdą się w sąsiedztwie przyszłych zakładów i składowisk odpadów.

W projekcie WPGO dla województwa mazowieckiego duże kontrowersje wzbudza planowana budowa składowiska odpadów w gminie Mrozy. W przyszłości ma tam być regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych czyli instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Składowisko zaś  ma mieć pojemność wynoszącą 630 tys. ton odpadów.

Mieszkańcy protestują, gdyż inwestycja ma być zlokalizowana w odległości kilkuset metrów od zabudowań. Ponadto 80 proc. gminy jest na terenie  Mińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. I zdaniem mieszkańców taka inwestycja nie tylko będzie dla nich uciążliwa, ale i dla środowiska.

Tak się składa, że zgłaszanie uwag (także przez mieszkańców) do projektu wojewódzkiego planu może, ale nie musi wpłynąć na kształt tego dokumentu.

- Sejmik Województwa ma dość dużą swobodę w zakresie decydowania o tym jakie inwestycje zostaną wpisane do WPGO – mówi Maciej Kiełbus, partner w kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners. 

Tak więc piłeczka jest po stronie Sejmiku Województwa. Z tym, że projekt planu to nie jego ostateczna wersja i może się jeszcze dużo zmienić.

Czesław Mroczek, poseł PO, który mieszka w Mińsku Mazowieckim (bliskie sąsiedztwo gminy Mrozy) ma nadzieję, że składowiska w Mrozach nie będzie. Według jego wiedzy odpady z tego regiony maja trafiać do Warszawy i Ostrołęki.

Gdyby jednak tak się nie stało i w projekcie WPGO wpisano do niego wspomnianą inwestycję, to oczywiście ma ona duże szanse na realizację. Nie oznacza to jednak, że mieszkańcy są wówczas bez szans.

- Mogą inicjować bezpośrednio lub pośrednio postępowania zmierzające do weryfikacji decyzji (takich jak pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie) w oparciu o które instalacja ma działać i w ten sposób w ostateczności doprowadzić do nieuwzględnienia instalacji w WPGO – mówi Maciej Kiełbus.

Czyli niemal na każdym etapie poprzedzającym realizacje przedsięwzięcia można podejmować pewne działania i przedstawiać argumenty przeciw niekorzystnej dla ludzi i środowiska inwestycji.

Przedsiębiorcy jednak bardzo intensywnie zabiegają o to, by ich planowane przedsięwzięcie zostało uwzględnione w wojewódzkim planie. Tylko w takiej sytuacji maja szansę na realizację swojego przedsięwzięcia. Zgodnie z ustawa o odpadach tylko te, które zostały ujęte z WGO mogą uzyskać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Wojewódzkich Funduszy. Mało tego bez wpisania do WPGO dane przedsięwzięcie w gospodarce odpadami nie dostanie decyzji środowiskowej, która jest niezbędna do uzyskanie pozwolenia na budowę i ruszenie z przedsięwzięciem. Dlatego jeżeli dana inwestycja nie znajdzie się w WPO, to nie ma żadnych szans na realizację.

Argumenty przeciw inwestycji

Protestujący na swojej stronie www.nie-wysypisku.pl argumentują, że około 75% powierzchni gminy leży w obszarze Natura 2000 „Dolina Kostrzynia” i 50% objęte jest Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków. W gminie Mrozy znajduje się sześć z jedenastu rezerwatów przyrody powiatu mińskiego. W rezerwacie „Rudka Sanatorium”, w unikatowym mikroklimacie od wielu lat znajduje się szpital chorób płucnych.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego