Mazowsze świeci przykładem

Mazowieckie samorządy to te które najczęściej emitują obligacje komunalne.

Publikacja: 26.01.2016 16:19

Na rynku Catalyst notowane są obligacje nie tylko Warszawy, ale i mniejszych miast z Mazowsza – Sied

Na rynku Catalyst notowane są obligacje nie tylko Warszawy, ale i mniejszych miast z Mazowsza – Siedlec i Marek

Foto: Fotorzepa, Marta Bogacz

Polskie samorządy jeszcze do niedawna niechętnie sięgały po papiery dłużne. Zaledwie 5 proc. zadłużenia samorządów ma formę obligacji notowanych na rynku publicznym. To się jednak zmienia, o czym świadczy rosnąca liczba emitentów wprowadzających swoje obligacje na rynek Catalyst. Prym wiedzie tu Warszawa, ale w obrocie są również papiery mniejszych miast regionu, takich jak Siedlce czy Marki.

– Dostęp do rynku kapitałowego poprzez emisję obligacji komunalnych zapewnia Warszawie szybsze oraz bardziej elastyczne finansowanie – mówi Magdalena Jadziewicz-Kasak, główna specjalistka Urzędu Miasta Warszawy. Dodaje, że dzięki temu spadają też koszty ze względu na zmniejszenie się premii za ryzyko. – W Wieloletniej Perspektywie Finansowej na lata 2016–2042 zapisano, że potrzeby pożyczkowe miasta finansowanie będą poprzez obligacje lub kredyty. Dzisiaj trudno odpowiedzieć, która z form będzie najkorzystniejsza – zaznacza. Pod koniec 2015 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną. To oznacza, że już dziewięć lat z rzędu Warszawa otrzymuje możliwie najwyższą ocenę.

Niektóre samorządy systematycznie emitują papiery dłużne. Wspomniane Siedlce uplasowały już 13 serii obligacji. – Warto zauważyć, że miasta chętnie korzystają z emisji, mimo że na ogół nie mają problemów z dostępem do kredytu bankowego, a banki chętnie finansują samorządy, oferując im atrakcyjne warunki i traktując jako klientów o niskim ryzyku – mówi Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker.

W województwie mazowieckim obligacje notowane na rynku giełdowym stanowią 18 proc. łącznego zadłużenia samorządów, podczas gdy średnia dla wszystkich województw to niespełna 5 proc. – podaje PwC. W siedmiu województwach samorządy w ogóle nie skorzystały jeszcze z tej formy finansowania.

Największe zainteresowanie obligacji obserwowaliśmy w okresie nasilenia inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z poprzedniej perspektywy finansowej. Z podobnym zjawiskiem powinniśmy mieć do czynienia w najbliższej przyszłości, gdy ruszą projekty z nowych dotacji. Z budżetu na lata 2014–2020 Polska ma otrzymać w sumie 82,5 mld euro.

Na razie mocno odstajemy od innych krajów w Europie pod względem relacji wyemitowanych instrumentów dłużnych do PKB. U nas ten odsetek wynosi zaledwie 15 proc., podczas gdy dla kilkunastu państw przekracza nawet poziom 50 proc. Eksperci podkreślają, że najtrudniejsza jest pierwsza emisja. Każda kolejna (pod warunkiem że poprzednie są regularnie spłacane) jest tańsza i łatwiejsza, bo wiarygodność emitenta wzrasta. – Nałożenie na aktywa banków nowej daniny powinno zmniejszyć ich skłonność do udzielania kredytów – uważa Mateusz Mucha, dyrektor w departamencie emisji obligacji Navigator Capital Group. To z kolei zachęci emitentów do poszukiwania finansowania na rynku kapitałowym, w szczególności w formie emisji obligacji.

Opinia

Katarzyna Zawadzka, ekspertka DM Copernicus Securities

Choć zalety obligacji znane są od dłuższego czasu, w Polsce dopiero od niedawna zdobywają popularność. Największe zainteresowanie nimi wykazuje Warszawa. Ta część Polski ma najwięcej informacji na ten temat i tu w najszerszym zakresie prowadzona jest edukacja finansowa. Gdy gminy zapoznają się z konstrukcją obligacji, okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują.

Polskie samorządy jeszcze do niedawna niechętnie sięgały po papiery dłużne. Zaledwie 5 proc. zadłużenia samorządów ma formę obligacji notowanych na rynku publicznym. To się jednak zmienia, o czym świadczy rosnąca liczba emitentów wprowadzających swoje obligacje na rynek Catalyst. Prym wiedzie tu Warszawa, ale w obrocie są również papiery mniejszych miast regionu, takich jak Siedlce czy Marki.

– Dostęp do rynku kapitałowego poprzez emisję obligacji komunalnych zapewnia Warszawie szybsze oraz bardziej elastyczne finansowanie – mówi Magdalena Jadziewicz-Kasak, główna specjalistka Urzędu Miasta Warszawy. Dodaje, że dzięki temu spadają też koszty ze względu na zmniejszenie się premii za ryzyko. – W Wieloletniej Perspektywie Finansowej na lata 2016–2042 zapisano, że potrzeby pożyczkowe miasta finansowanie będą poprzez obligacje lub kredyty. Dzisiaj trudno odpowiedzieć, która z form będzie najkorzystniejsza – zaznacza. Pod koniec 2015 r. międzynarodowa agencja ratingowa Moody's Investors Service potwierdziła rating wiarygodności kredytowej Warszawy na poziomie A2 z perspektywą stabilną. To oznacza, że już dziewięć lat z rzędu Warszawa otrzymuje możliwie najwyższą ocenę.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?