Sonda „Życia regionów"

Partycypacja – to słowo klucz, które otwiera drzwi do zrównoważonego rozwoju regionów, gmin, osiedli.

Publikacja: 19.07.2016 09:00

Foto: materiały prasowe

Im większe jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, tym łatwiej jest rozwiązywać problemy i realizować plany rozwojowe, Włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji ważnych dla środowisk lokalnych pozwala samorządom na skuteczniejsze działania, bo zyskują one dodatkową legitymację do realizacji nawet najtrudniejszych zadań. Nie zawsze jednak mieszkańcy chcą czy potrafią się angażować w sprawy lokalne, czasem trzeba ich do tego zachęcić.

Jak radzą sobie z tym prezydenci miast współpracujących z „Życiem Regionów"? Spytaliśmy ich, w jaki sposób samorządy powinny budować społeczność lokalną, jakie działania powinny podejmować, by zachęcać obywateli do współodpowiedzialności za swoje otoczenie i włączanie ich w proces wprowadzania w nim zmian służących podnoszeniu jakości życia.

Opinie

Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska:


Świadomą społeczność lokalną powinno się budować w ścisłej, aktywnej współpracy z obywatelami. Nie ma innej drogi. Szczególnie ważne jest współdziałanie samorządu ze środowiskami ludzi zaangażowanych w sprawy miasta oraz grupami opiniotwórczymi. Aby osiągnąć sukces, nieodzowna jest bliska współpraca prezydenta, administracji, Rady Miasta, organizacji pozarządowych, otwartych księży oraz pluralistycznych mediów.

Łukasz Borowiak, prezydent Leszna:


Miasto powinno nie tylko skupiać lokalną społeczność wokół ciekawych, pożytecznych projektów czy inwestycji. Jego obowiązkiem jest również wspieranie obywatelskiej aktywności. Tylko tak można zbudować wspólnotę, która zapewni każdemu miastu rozwój i zaspokoi ambicje jego mieszkańców. Dlatego my co roku od początku mojej kadencji realizujemy projekt „Aktywne, obywatelskie Leszno". Sądzę, że w tej nazwie zawiera się niemal cały sekret budowania lokalnej społeczności.

Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

Żeby skutecznie funkcjonować w samorządzie, niezbędny jest „słuch społeczny". Tak nazywam umiejętność wsłuchiwania się w głosy mieszkańców, ich sugestie i podpowiedzi. To oni wiedzą najlepiej, czego potrzebuje ich miasto. Nasze kluczowe inwestycje ostatnich lat są właśnie odpowiedzią na takie społeczne zapotrzebowanie. Temu służy też Olsztyński Budżet Obywatelski oraz wprowadzony w tym roku nowy instrument konsultacyjny – Olsztyński Panel Obywatelski.

Marcin Krupa, prezydent Katowic

Zintegrowaną i aktywną społeczność lokalną należy budować na wielu poziomach, ale kluczowa kwestia to przekazanie mieszkańcom narzędzi do realnego decydowania o sprawach swych wspólnot lokalnych, co z kolei zwiększa poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie. Dlatego podjąłem decyzję, by w Katowicach zwiększyć budżet obywatelski do 20 mln zł, dzięki czemu jest on jednym z największych w Polsce.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry

Budowanie społeczności lokalnej to przede wszystkim dobra współpraca z mieszkańcami i partycypacja obywateli w różnych sprawach ich dotyczących. Podam jeden przykład. Jako jedyni w Polsce, w wyniku referendum, doprowadziliśmy do połączenia miasta z gminą. Dzięki temu w ciągu pięciu lat otrzymamy dodatkowo ok. 100 mln. Wszystkie te pieniądze dzielą na najpotrzebniejsze inwestycje sami mieszkańcy sołectw. Natomiast urząd wykonuje potem te zadania.

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa

Kluczem do budowania społeczności lokalnej jest partycypacja. A zadaniem samorządu jest stwarzanie warunków, by mieszkańcy mogli się zaangażować w życie miasta i czuli, że ich głos jest potrzebny. W Krakowie powołaliśmy Miejskie Centrum Dialogu, które wspiera budowę społeczeństwa obywatelskiego i koordynuje konsultacje. Takie wsparcie daje samorządom mandat do wywierania nacisków na władze państwowe, choćby w zakresie zmian prawnych potrzebnych do walki o czyste powietrze.

Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza

O budowaniu społeczności lokalnej mówimy wówczas, gdy wspólnie identyfikujemy się z wartościami: dobrem obywateli, ochroną miejsc pracy, rozszerzeniem partycypacji społecznej. To chęć mieszkańców i władzy do wspólnego rozwijania miasta, a także świadomość, że zgodnie z ideą Smart City podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarczego są inwestycje w kapitał ludzki, wspomagane rozwojem nowoczesnej infrastruktury.

Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku

Trudno dziś wyobrazić sobie zarządzanie miastem bez bezpośredniego udziału mieszkańców w procesie podejmowania decyzji dotyczących tego, co dzieje się wokół nich. Budżet obywatelski i spotkania konsultacyjne sprawiają, że mieszkańcy mają realny wpływ na swoją okolicę i czują się odpowiedzialni za swoje miasto. To buduje społeczność i wzmacnia poczucie lokalnego patriotyzmu.

Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

Budowanie lokalnej społeczności to nie tylko miłość do miejsca, w którym się żyje, szacunek do jego historii i duma z najnowszych osiągnięć. To także wspólnie prowadzone projekty, wzajemna pomoc w realizowaniu pomysłów, poczucie współodpowiedzialności i możliwość decydowania o najważniejszych dla niego sprawach. Mieszkańcy, którzy widzą sens w działaniu dla wspólnych idei, traktowani jak partnerzy, chętniej angażują się w takie działania i są bardziej aktywni.

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

Rolą zarządzających miastem jest integrowanie mieszkańców wokół wspólnych spraw. Tak było na przykład przy aplikowaniu Lublina do Europejskiej Stolicy Kultury 2016, gdzie nasz wniosek zgłoszeniowy współtworzyli mieszkańcy. Proces pobudził ich zainteresowanie miastem, a dziś przekłada się na sukces budżetu obywatelskiego czy powstawanie różnego rodzaju inicjatyw. Skłanianie mieszkańców do koalicji i kompromisów tworzy z nich wspólnotę lokalną.

Im większe jest zaangażowanie mieszkańców w sprawy lokalne, tym łatwiej jest rozwiązywać problemy i realizować plany rozwojowe, Włączenie obywateli w proces podejmowania decyzji ważnych dla środowisk lokalnych pozwala samorządom na skuteczniejsze działania, bo zyskują one dodatkową legitymację do realizacji nawet najtrudniejszych zadań. Nie zawsze jednak mieszkańcy chcą czy potrafią się angażować w sprawy lokalne, czasem trzeba ich do tego zachęcić.

Jak radzą sobie z tym prezydenci miast współpracujących z „Życiem Regionów"? Spytaliśmy ich, w jaki sposób samorządy powinny budować społeczność lokalną, jakie działania powinny podejmować, by zachęcać obywateli do współodpowiedzialności za swoje otoczenie i włączanie ich w proces wprowadzania w nim zmian służących podnoszeniu jakości życia.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy