Teka do uzupełnienia

„Pomorska Teka Edukacyjna" to interaktywny pomocnik dla uczniów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych najnowszą historią Polski.

Publikacja: 15.08.2016 23:00

Materiał, który znajduje się pod adresem tekapomorska.pl, został opracowany przez Fundację Centrum Solidarności oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Pomorską historię najnowszą podzielono na trzy okresy.

Pierwszy, zatytułowany „1939-45", mówi o dziejach Pomorza podczas drugiej wojny światowej. Opowieść zaczyna się jednak znacznie wcześniej, jeszcze w 1920 roku, od powstania Wolnego Miasta Gdańska.

Osią tej części opowieści są relacje i sylwetki świadków historii, w tym więźniów obozu koncentracyjnego Stutthof. Są tu historie ludzi, ale też opowieści o rzeczach, które stają się pretekstem do opisu obozowego życia. Relacje uzupełniają materiały źródłowe, zdjęcia, filmy i mapy.

Okresem zamykającym ramy PTE są lata 1970-1990. Tu wyboru materiałów (dokumenty archiwalne, materiały ikonograficzne, filmowe, opracowania i fragmenty literatury pięknej) dokonali współpracownicy Fundacji Centrum Solidarności.

Kalendarium tego okresu rozpoczyna się 30 października 1970, od podjętej przez Biuro Polityczne KC PZPR decyzji o wprowadzeniu podwyżek cen na większość artykułów spożywczych. Decyzji, która stała się zapalnikiem grudniowych wydarzeń na Wybrzeżu. O tym, co było dalej opowiada „Ballada o Janku Wiśniewskim" (w PTE umieszczono m.in. wykonanie Kazika Staszewskiego).

Ale co ze środkowym okresem, latami 1946-69, zapyta ktoś. Ta historia – rozpoczynająca się od wyeliminowania przez komunistów legalnej opozycji, sfałszowaniu referendum w 1946 r, i wyborów w 1947 r., a kończąca dramatycznymi wydarzeniami roku 1968 – wciąż czeka na opowiedzenie.

Materiał, który znajduje się pod adresem tekapomorska.pl, został opracowany przez Fundację Centrum Solidarności oraz Muzeum Stutthof w Sztutowie. Pomorską historię najnowszą podzielono na trzy okresy.

Pierwszy, zatytułowany „1939-45", mówi o dziejach Pomorza podczas drugiej wojny światowej. Opowieść zaczyna się jednak znacznie wcześniej, jeszcze w 1920 roku, od powstania Wolnego Miasta Gdańska.

Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Materiał Promocyjny
Nowe finansowanie dla transportu miejskiego w Polsce Wschodniej
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Regiony
Skandynawia jest w Szczecinie
Materiał Promocyjny
Politechnika Śląska uruchamia sieć kampusową 5G
Regiony
Katowickie rowery coraz bardziej popularne
Regiony
Białystok efektywnie wspiera seniorów