Karp króluje w regionie

Na rozbudowę infrastruktury i nowe miejsca pracy dostaną unijne wsparcie podkarpaccy hodowcy ryb.

Publikacja: 21.08.2016 23:00

Na inwestycje w przedsiębiorstwa rybackie m.in. na Podkarpaciu przeznaczone jest 2 mln euro.

Na inwestycje w przedsiębiorstwa rybackie m.in. na Podkarpaciu przeznaczone jest 2 mln euro.

Foto: Fotorzepa, Łukasz Solski Łukasz Solski

Pieniądze przyznano „Lokalnej Grupie Rybackiej „Puszczy Sandomierskiej"(LGR) i Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Roztocze" (RLGD). Obie grupy działające na tym terenie będą dzielić po 2 mln euro w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze na lata 2016-2023.

Lokalna Grupa Rybacka„Puszczy Sandomierskiej", która skupia producentów i mieszkańców dwóch województw lubelskiego i podkarpackiego. Całkowita powierzchnia stawów hodowlanych na terenie tego drugiego województwa wynosiła 3983 ha. Na powierzchni tej prowadzi działalność 28 podmiotów.

Żywa ryba

W swojej strategii grupa ujawnia, że wśród gatunków ryb hodowanych w gospodarstwach na Podkarpaciu zdecydowanie dominuje karp. To blisko 90 proc. produkcji rybnej na tym obszarze. Także w drugiej grupie rybackiej RLGD „Roztocze", która też działa na terenie dwóch województw: lubelskiego i podkarpackiego, dominuje karp. Większość ryb idzie na sprzedaż, bez przerabiania. Głównie w okresie przed Bożym Narodzeniem.

Z badań LGR wynika, że tylko dwa z 30 badanych podmiotów prowadziły działalność przetwórczą, a tylko w jednym wypadku skala działalności przetwórczej miała istotny udział w całości sprzedaży gospodarstwa.

- Oznacza to, że w asortymencie sprzedawanej produkcji nadal dominuje ryba żywa-podkreślają działacze Lokalnej Grupy Rybackiej „Puszczy Sandomierskiej".

Na obszarze jej działania jest jedna przetwórnia ryb zlokalizowana w Wilczej Woli. Ale funkcjonuje tylko w sezonie przedświątecznym i przetwarza ryby z gospodarstwa oraz ryby zakupione od innych podmiotów.

Na co dofinansowanie

W trakcie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju przedstawiciele sektora rybackiego grupy „Roztocze" wskazali przedsięwzięcia, które powinny być przedmiotem unijnego wsparcia. I tak należą do nich: zakup i wyposażanie środków transportowych przydatnych przy dostawach produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury, budowa i wyposażenie punktów (w tym mobilnych), przeznaczonych do sprzedaży produktów, wsparcie innowacyjnych rozwiązań w ramach udoskonalenia produkcji pstrąga i karpia, czy też budowa, rozbudowa i wyposażanie obiektów gastronomicznych powstałych po to, aby zróżnicować działalności. Obecnie w skład Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Roztocze" wchodzi 61 członków.

Dwa pomysły

Pieniądze unijne dla grup rybackich przyznawane przez urząd marszałkowski będą wykorzystane na rozwój hodowli i przetwórstwa, wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury; wdrażanie Wspólnej Polityki Rybołówstwa, zatrudnianie nowych osób na obszarach rybackich oraz wprowadzenia do obrotu i przetwarzania ryb. - W wyniku ogłoszonego przez zarząd Województwa podkarpackiego konkursu na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, dwie Lokalne Grupy Rybackie złożyły wnioski o dofinansowanie każdego z projektu na kwotę 3 mln euro – mówi Monika Konopka, z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Tymczasem limit dostępnych środków finansowych pozwalał na realizację tylko jednej strategii w województwie. Ale samorząd podjął działania, które umożliwią wybór obu strategii przez obie grupy rybackie. Urzędnikom udało się pozyskać dodatkowe środki na zapewnienie finansowego wsparcia na poziomie co najmniej minimalnym obu grupom rybackim. Było to możliwe dzięki kwotom przyznanym przez marszałka województwa lubelskiego (250 tys. euro) oraz ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, który przekazał 750 tys. euro na realizację strategii międzywojewódzkich. Dzięki temu pula środków finansowych dla województwa podkarpackiego została zwiększona do 4 mln euro.

W ramach przyznanych kwot (po 2 mln euro, czyli ok. 8 mln zł) każda z grup otrzyma ok. 7,2 mln zł na realizację strategii. Pozostała część środków w wysokości ok. 800 tys. zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów funkcjonowania biur obu grup rybackich.

Urząd podkarpacki przypomina, że hodowcy ryb mogą też korzystać z Programu Operacyjnego Ryby 2014-2020 (Priorytety I, II, III), które skierowane są wyłącznie do rybaków a w szczególności priorytet II odnoszący się do akwakultury. Za ten program odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Na razie jeszcze nie ogłoszono konkursu w jego ramach. Agencja czeka na odpowiednie rozporządzenia.

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego