- Musimy odejść od modelu kształcenia masowego – zapowiedział wicepremier nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, który 28 września w Koszalinie był gościem Klubu „Rzeczpospolitej". Wicepremier podkreślał, że nowy algorytm finansowania szkolnictwa wyższego będzie premiował te uczelnie, w których przypada około 12 studentów na jednego pracownika naukowego. – Wielkie uniwersytety w Polsce mają nawet 40 tys. studentów. W Stanford czy Harvardzie jest ich kilkanaście tysięcy – wyliczał. Wicepremier zapewniał, że chce rozłożyć reformę na kilka lat.

Gowin zapewnił też, że planowana przez rząd reforma wprowadzająca jednolity podatek nie uderzy przedsiębiorców. Jego zdaniem to właśnie oni dźwigają ciężar rozwoju naszej gospodarki i nie powinno się ich też raptownie obciążać.

Zapewnił, że popiera plan zrównoważonego rozwoju zaprezentowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Gowin dodał, że jego reforma nauki ma właśnie być odpowiedzią na wyzwania związane z budową nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

Spotkania klubu „Rzeczpospolitej" odbywają się w Koszalinie od dwunastu lat. Dotąd wzięło w nich udział wielu polityków i osób życia publicznego, m.in. Donald Tusk, Lech Kaczyński, Radosław Sikorski, Jan Maria Rokita, Leszek Miller czy kard. Kazimierz Nycz. Spotkania klubu odbywają się w hotelu Gromada Arka, którego dyrektorem jest Wiesław Świś.