Marszałek województwa Władysław Ortyl podpisał umowy z resortem rozwoju i Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który będzie rozdzielał środki dla podkarpackich firm poprzez sieć pośredników finansowych w regionach. Obecnie trwają procedury formalne, a po nich ruszy wsparcie dla mikoroprzedsiębiorców i bezrobotnych. Do rozdysponowania będzie ponad 257 mln zł. Do przekazywania środków unijnego mają być wykorzystane również wojewódzkie urzędy pracy, które zdobyły odpowiednie doświadczenie w organizowaniu takiej formy wspracia w czasie unijnej perspektywie finansowej 2007-2013.

Unijne wsparcie będzie skierowane przede wszystkim na inwestycje prowadzące do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, ale odbiorcami mogą być również TBSy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe czy osoby bezrobotne powyżej 29 roku oraz bierne zawodowo, które chcą podjąć działalność gospodarczą.

Wśród oferowanych produktów finansowych dla mikro, małych i średnich firm mają być m.in. pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników działalności badawczo-rozwojowych czy wejścia kapitałowe. Samorządowcy uważają, że taka pomoc przyda się małym i młodym firmom, którym często brakuje środków na rozruch.

W latach 2010–2016 odnotowano znaczące zainteresowanie środkami zwrotnymi firm na terenie Podkarpacia.