Silne finansowe wsparcie innowacji

Dzięki środkom unijnym firmy z regionu mają szanse na dotacje na badania i rozwój.

Publikacja: 16.02.2017 22:30

Dzięki dotacjom na innowację firma Q4Glass rozwija działalność i np. dostarcza szyby na rewitalizacj

Dzięki dotacjom na innowację firma Q4Glass rozwija działalność i np. dostarcza szyby na rewitalizację głównego dworca kolejowego w Toronto.

Foto: Wikipedia

Podczas ośmiu konkursów już wsparto projekty warte 161 mln zł. Wsparto je kwotą ponad 131 mln zł. Siedem kolejnych jest w toku, a urząd marszałkowski zaplanował jeszcze osiem następnych w tym roku z kwotą dofinansowania ponad 240 mln zł. – Jednym ze strategicznych celów, jakie stawiamy przed obecną perspektywą, jest wzrost innowacyjności i konkurencyjności regionalnych przedsiębiorców. Nadal ogromne znaczenie ma dobre skomunikowanie regionu, a zarazem otwarcie na inwestycje nowych obszarów – wylicza Olgierd Geblewicz, marszałek województwa. Pomorze Zachodnie ma do dyspozycji w perspektywie 2014–2020 aż 1,6 mld euro, czyli 6,7 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego. Już ponad miliard złotych warte są umowy, które samorząd województwa podpisał z beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020. Do tej pory zakończono 77 naborów i zakontraktowano 17 proc. z ponad 1,6 mld euro przyznanych regionowi w obecnej perspektywie. Zdaniem urzędników, te inwestycje pobudzają rozwój Pomorza Zachodniego, zwłaszcza że część pieniędzy przeznaczono na badania i rozwój. Jak zauważa marszałek Geblewicz, jednym z filarów rozwoju gospodarczego Pomorza Zachodniego to łączenie nauki z biznesem. – Obie sfery muszą się przenikać, żyć w symbiozie. Opracowania naukowe, badania nad nowymi technologiami czy przygotowywanie nowinek technologicznych stanowią bodziec dla biznesu do poszukiwania nowych rynków zbytu. W ten sposób przedsiębiorstwa stają się bardziej konkurencyjne – podkreśla marszałek województwa.

– Z 87 postępowań ogłoszonych do tej pory w RPO 2014–2020, aż 23 objęło działania osi 1 dotyczącej gospodarki, nowoczesnych technologii i innowacji – mówi Łukasz Jucha z biura prasowego urzędu marszałkowskiego w Szczecinie.

Polskie okna u Swatcha

– Dotychczasowe konkursy objęły m.in. działania w zakresie rozwoju infrastruktury firm, w tym B+R, tworzenie nowych miejsc pracy w Specjalnej Strefie Włączenia czy wsparcie kooperacji przedsiębiorstw. – Uruchomione w 2016 roku konkursy na małe projekty badawczo-rozwojowe dały początek pracom nad technologiami dla przemysłu stalowego, chemicznego, spożywczego czy budowlanego.

Przykładowo: firma Interplastik ulepsza opakowania produktów mlecznych, Kronospan wzbogaca biokomponentami ekologiczne lakiery. Finomar tworzy zaawansowane systemy kontroli wykonywania konstrukcji stalowych. Z dotacji na innowacje skorzystała firma Q4Glass, producent szyb hartowanych, wzmocnionych termicznie, laminowanych, zespolonych oraz szyb z nadrukiem w technologii sitodruku, emaliowania i druku cyfrowego. Firma specjalizuje się w wykonawstwie trudnych i bardzo złożonych konstrukcji z uwzględnieniem nowatorskich materiałów oraz technologii obróbki. Dostała ona 4 mln zł dotacji na projekt pod nazwą „wdrożenie innowacyjnej technologii hartowania szkła niskoemisyjnego". – Został on z sukcesem zrealizowany. Stanowił istotny krok w rozwoju firmy, pozwolił na wdrożenie nowych produktów, w tym sześciu innowacyjnych (m.in. dwukomorowe niskoemisyjne hartowane szyby zespolone) czy nowych usług – mówi Piotr Hajdamowicz, dyrektor zarządzający firmy. Dodaje, że realizacja projektu właśnie się rozpoczęła. Planowane zakończenie to koniec 2017 roku, a rezultaty mają być widoczne już 2018 roku. – Zrealizowanie projektu wzmocni pozycję firmy na rynku europejskim i światowym i umożliwi realizację najbardziej złożonych projektów w zakresie szkła budowlanego na świecie. Już w tej chwili firma dostarcza szyby na rewitalizację głównego dworca kolejowego w Toronto w Kanadzie, czy też na nową siedzibę firmy Swatch w Szwajcari – chwali się dyr. Hajdamowicz.

Nowe produkty i praca

Poza tym zachodniopomorskie firmy mogą też liczyć na wsparcie na innowacje nie tylko z RPO, ale też z funduszy pochodzących z podziału tzw. instrumentów finansowych, na które dla przedsiębiorstw przewidziano 77 mln euro. O środki można się starać z działania 1.17 (wzmocnienie procesu wsparcia firm w początkowej fazie rozwoju), które skierowane jest na podbudowę systemu wspierającego proces inicjowania i rozwoju początkujących firm, szczególnie w obszarach inteligentnych specjalizacji regionu. Na ten cel przeznaczono prawie 23 mln zł. Bank Gospodarstwa Krajowego, który został menedżerem Funduszy Pomorza Zachodniego, teraz planuje wybór pośredników finansowych, a ci dopiero będą wspierać ostatecznych odbiorców.

Poza tym w ramach działania 1.9 (Inwestycje w przedsiębiorstwach poprzez instrumenty finansowe), które obejmuje m.in. poręczenie portfelowe, mikropożyczki, pożyczki obrotowo-inwestycyjne, pożyczki na wdrożenia działalności badawczo-rozwojowych, przedsiębiorcy będą mogli wzmacniać lub rozwijać skalę i zakres prowadzonego biznesu przez realizację nowych inwestycji, wdrażanie innowacji czy wchodzenie na nowe rynki. – To wsparcie będzie wspierać inwestycje zarówno w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, jak i kapitał obrotowy, pod warunkiem że będzie on powiązany z działalnością inwestycyjną lub dalszą ekspansją przedsiębiorstwa – tłumaczy Łukasz Jucha. Podkreśla, że na ten cel przeznaczono blisko 372 mln zł. Pierwsi pośrednicy finansowi w ramach tego działania mają być wybrani do końca pierwszego półrocza. – Korzyści z zaangażowania środków na innowację jest naprawdę sporo. To np. nowe produkty i usługi na rynkach zbytu, to większa konkurencyjność przedsiębiorstw, kooperacja firm między sobą, ich współpraca z otoczeniem biznesu i wiedzy, np. współpraca z uczelniami wyższymi, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników oraz kadry zarządzającej, czy dodatkowe zatrudnienie i spadek bezrobocia – wylicza plusy wsparcia innowacji Łukasz Jucha.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: j.blikowska@rp.pl

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego