Zarządzanie po krakowsku

Na najważniejsze inwestycje stolica Małopolski wyda (od roku 2017) prawie miliard złotych. Odpowiadać ma za nie Zarząd Inwestycji Miejskich.

Publikacja: 12.03.2017 21:00

Poza kompetencjami Zarządu Inwestycji Miejskich znajdą się m.in. projekty związane z zielenią miejsk

Poza kompetencjami Zarządu Inwestycji Miejskich znajdą się m.in. projekty związane z zielenią miejską i zadrzewieniem.

Foto: 123RF

Projekt uchwały w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej – Zakładu Inwestycji Komunalnych – prezydent Jacek Majchrowski już przedłożył radzie, razem z projektem statutu ZIM. Krakowscy radni mają debatować nad projektem 15 marca. To nie jest pierwsza próba utworzenia w Krakowie wyspecjalizowanej jednostki, która miałaby się zajmować zarządzaniem inwestycjami. Podobne pomysły pojawiały się już w 2008 r. oraz w 2011 r.

Z myślą o przyszłości

Jacek Majchrowski jest przekonany, że pomysł zasługuje na realizację. – Ma na celu utworzenie nowej struktury organizacyjnej i wdrożenie spójnego, jednolitego systemu zarządzania inwestycjami, podniesienie poziomu efektywności i usprawnienie procesu inwestycyjnego tak, aby w maksymalny sposób zagwarantować optymalne wykorzystanie środków unijnych w ramach aktualnego okresu finansowania – mówi „Rzeczpospolitej". I dodaje, że powołanie Zarządu Inwestycji Miejskich to także działanie, które ma przygotować Kraków na czas, gdy szeroki strumień unijnej pomocy przestanie do naszego kraju płynąć. – W kolejnych latach konieczne będzie sięgnięcie po środki partnerów prywatnych, dlatego niezbędne jest wypracowanie już dzisiaj mechanizmów pozwalających na efektywne wykorzystanie modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – dodaje prezydent.

Dodatkowymi argumentami, które mają przekonać radnych do utworzenia ZIM, jest to, że projekt ten ma być neutralny dla miejskiego budżetu. Nowa instytucja ma funkcjonować w oparciu o urzędników, którzy obecnie inwestycjami się zajmują, a którzy są rozrzuceni po rozmaitych komórkach, wydziałach i jednostkach organizacyjnych miasta.

– Konsolidacja procesów, zwłaszcza związanych z zamówieniami publicznymi, to z pewnością krok w dobrym kierunku – mówi Tomasz Czajkowski, były prezes Urzędu Zamówień Publicznych. – Takie instytucjonalne, systemowe rozwiązanie jest zresztą dokładnie opisane w prawie unijnym, a doświadczenie państw, które podobne rozwiązania wdrożyły, pokazuje, że nie tylko usprawnia cały system zamówień publicznych, ale także przynosi korzyści finansowe – wskazuje były prezes UZP.

Wyjątek dla sportu i zieleni

Zarząd Inwestycji Miejskich ma przejąć większość zadań inwestycyjnych realizowanych w mieście. W szczególności ma to dotyczyć takich, które obecnie, nie mają swojego gospodarza czyli ściśle określonej jednostki realizującej. ZIM przejmie tę rolę dla projektów inwestycyjnych z zakresu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, budowy i adaptacji budynków na cele kulturalne. Ponadto nowy ZIM przejmie do realizacji strategiczne inwestycje z dziedziny transportu i łączności realizowane obecnie przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportowej. A także inwestycje z dziedziny oświaty i wychowania realizowane dotychczas przez Zespół Ekonomiki Oświatowej.

Natomiast poza zakresem działania ZIM mają się znaleźć inwestycje z zakresu sportu, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (te nadal będą zarządzane przez Zarząd Infrastruktury Sportowej) oraz zieleni miejskiej i zadrzewień, które pozostaną w kompetencji Zarządu Zieleni Miejskiej.

– ZIM będzie realizował zadania ujęte w budżecie miasta Krakowa i wieloletniej prognozie finansowej miasta Krakowa finansowane ze środków inwestycyjnych, dla których jednostka ta została wyznaczona jako realizator – tłumaczy Tadeusz Trzmiej, wiceprezydent Krakowa. – ZIM w strukturze proponowanej do wdrożenia będzie realizował te zadania, dla których jednostką realizującą obecnie jest Wydział Inwestycji UMK, inwestycje budowlane finansowane z budżetu miasta i określone w budżecie, dla których w strukturach gminy brak specjalistycznych (branżowych) jednostek realizujących (w tym inwestycje budowlane realizowane przez urząd) – wyjaśnia wiceprezydent Trzmiel.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: m.cyrankiewicz@rp.pl

Projekt uchwały w sprawie utworzenia nowej jednostki budżetowej – Zakładu Inwestycji Komunalnych – prezydent Jacek Majchrowski już przedłożył radzie, razem z projektem statutu ZIM. Krakowscy radni mają debatować nad projektem 15 marca. To nie jest pierwsza próba utworzenia w Krakowie wyspecjalizowanej jednostki, która miałaby się zajmować zarządzaniem inwestycjami. Podobne pomysły pojawiały się już w 2008 r. oraz w 2011 r.

Z myślą o przyszłości

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego