Pożyczki z JEREMIE 2 trafią też do lubuskich firm

Region dołączył do 11 innych województw, które zdecydowały się na realizację inicjatywy Jeremie 2 w modelu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Publikacja: 07.04.2017 00:01

Rośnie liczba regionów wdrażających Jeremie 2

Rośnie liczba regionów wdrażających Jeremie 2

Foto: Rzeczpospolita

– Z naszego programu operacyjnego na lata 2014–2020 wnosimy olbrzymi kapitał, bo 256 mln zł. Część krajowa to ponad 45 mln zł – wskazuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Łącznie więc na lubuski rynek trafi 301 mln zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na pożyczki dla przedsiębiorców, ale także właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samozatrudnienie.

Lubuskie było pierwszym regionem w tym roku, który podpisał taką umowę z BGK, po nim podobny kontrakt zawarło województwo kujawsko-pomorskie. W 2016 r. umowy z BGK podpisały: Pomorskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Lubelskie, Podkarpackie i Podlaskie. Wszystkie te regiony (jest ich już łącznie 12) zdecydowały się na przeznaczenie części pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na tzw. zwrotne instrumenty finansowe w postaci pożyczek i poręczeń. To dobrze znana forma wsparcia firm, gdyż JEREMIE 2 to kontynuacja inicjatywy JEREMIE, realizowanej w okresie 2007–2013, tyle że w nieco szerszym wydaniu, jeśli idzie o beneficjentów. W tym modelu władze województwa przeznaczają określoną pulę pieniędzy z RPO na preferencyjne pożyczki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE) oraz dla firm z sektora MŚP i innych podmiotów (JEREMIE 2).

Środkami tymi będzie zarządzał tzw. menedżer funduszu JEREMIE 2, zwany też funduszem funduszy. W modelu JEREMIE i JEREMIE 2 jest nim BGK, który następnie wybiera pośredników finansowych, którymi mogą być np. fundusze pożyczkowe, fundusze kredytowe czy banki komercyjne i spółdzielcze.

– Umowa z regionem to pierwszy krok. Bank przystąpi teraz do przygotowania przetargów. To wymóg unijny. W ten sposób wyłonimy pośredników finansowych. Liczymy, że będzie dużo lokalnych firm i instytucji, które spełnią wymogi i złożą atrakcyjne oferty. Wybrani wykonawcy przystąpią do dystrybucji produktów finansowych w trzech ustalonych obszarach wsparcia – wyjaśnia Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

– Nasz kapitał przeznaczamy przede wszystkim dla przedsiębiorców. W formie pożyczek trafi do nich 233 mln zł. Firmy z naszego regionu mogą się czuć dowartościowane, będąc autentycznymi beneficjentami tego potężnego kapitału. Pożyczki będą udzielane na bardzo dobrych warunkach dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także dla startupów – mówi marszałek Polak. – Zależy nam przede wszystkim na projektach innowacyjnych, które dokładnie wpisują się w priorytety województwa. Będziemy wspierać rozwój naszych inteligentnych specjalizacji.

Poprzez instrumenty finansowe wspierane będą przedsięwzięcia rozwojowe i inwestycyjne przedsiębiorstw, przyczyniające się do zwiększenia ich konkurencyjności. Wsparcie uzyskają projekty ułatwiające wejście na rynek nowo powstałym firmom o wysokim potencjale gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych. Na pieniądze mogą również liczyć projekty ukierunkowane na wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wspierające ekspansję MŚP na rynkach zagranicznych, a także przyczyniające się do podniesienia produktywności, wydajności pracy oraz skali działalności gospodarczej.

Przedsiębiorcy będą mogli również otrzymać wsparcie na badania i innowacje, a także inwestycje w sprzęt produkcyjny, nowoczesne maszyny i urządzenia. Wspierane będą też inwestycje prowadzące do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. projekty skierowane na wzrost efektywności energetycznej budynków.

Możliwość ubiegania się o wsparcie w formie preferencyjnych pożyczek będą też miały wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe oraz inni właściciele wielorodzinnych budynków mieszkalnych z przeznaczeniem na termomodernizację oraz osoby pozostające bez pracy, zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej.

– Z naszego programu operacyjnego na lata 2014–2020 wnosimy olbrzymi kapitał, bo 256 mln zł. Część krajowa to ponad 45 mln zł – wskazuje Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa lubuskiego. Łącznie więc na lubuski rynek trafi 301 mln zł. Pieniądze te zostaną wykorzystane na pożyczki dla przedsiębiorców, ale także właścicieli budynków mieszkalnych oraz na samozatrudnienie.

Lubuskie było pierwszym regionem w tym roku, który podpisał taką umowę z BGK, po nim podobny kontrakt zawarło województwo kujawsko-pomorskie. W 2016 r. umowy z BGK podpisały: Pomorskie, Wielkopolskie, Łódzkie, Zachodniopomorskie, Dolnośląskie, Małopolskie, Opolskie, Lubelskie, Podkarpackie i Podlaskie. Wszystkie te regiony (jest ich już łącznie 12) zdecydowały się na przeznaczenie części pieniędzy z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na tzw. zwrotne instrumenty finansowe w postaci pożyczek i poręczeń. To dobrze znana forma wsparcia firm, gdyż JEREMIE 2 to kontynuacja inicjatywy JEREMIE, realizowanej w okresie 2007–2013, tyle że w nieco szerszym wydaniu, jeśli idzie o beneficjentów. W tym modelu władze województwa przeznaczają określoną pulę pieniędzy z RPO na preferencyjne pożyczki dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw (JEREMIE) oraz dla firm z sektora MŚP i innych podmiotów (JEREMIE 2).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę