Nauczą dzieci gotować

Lekcje angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, informatyczne, badawcze czy kulinarne. Taką darmową ofertę dla przedszkolaków będą od września miały samorządowe placówki w Kędzierzynie-Koźlu.

Publikacja: 29.05.2017 23:00

Przedszkolaki w Kędzierzynie będą się uczyć m.in. gotowania.

Przedszkolaki w Kędzierzynie będą się uczyć m.in. gotowania.

Foto: shutterstock

Dodatkowe zajęcia będą możliwe dzięki dotacjom unijnym. Miasto otrzymało ponad 2 mln zł wsparcia na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków będą we wszystkich placówkach samorządowych. Unijna dotacja zostanie przeznaczona na wsparcie wczesnego rozwoju maluchów. Będą mogły liczyć na lekcje angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, taneczne, badawcze, informatyczne, matematyczne, kulinarne czy fotograficzne. Poza tym w placówkach będą prowadzone projekty „Bezpieczne przedszkole", „Gotowi na szkołę" czy „Optymistyczne przedszkole".

Dzieci będą miały też zajęcia z koncentracji, kreatywności, logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastykę korekcyjną, rehabilitację ruchową, terapię czy naukę pływania.

Po co to wszystko? – Zajęcia mają rozwijać u maluchów właściwe postawy i umiejętności, wyrównać szanse edukacyjne u przedszkolaków w zakresie stwierdzonych deficytów, uwzględniające indywidualną pracę z trzy–czterolatkiem, w tym takim o specjalnych potrzebach edukacyjnych – wylicza Jarosław Jurkowski z Urzędu Miasta w Kędzierzynie-Koźlu. Dodaje, że dodatkowa oferta edukacyjna i specjalistyczna ma umożliwiać dzieciom z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym i wyrównywanie deficytu wynikającego z tej niepełnosprawności.

400 tys. zł będzie przeznaczone na sprzęt komputerowy bądź pomoce dydaktyczne do realizacji zajęć. Jak mówią urzędnicy, liczba dzieci objętych dodatkowymi zajęciami przekroczy 1300.

Dodatkowe zajęcia oferują kilkulatkom także przedszkola opolskie. W mieście jest 36 placówek publicznych, do których chodzi 3630 dzieci, z czego aż 98 proc. korzysta z opieki całodziennej, czyli spędza w przedszkolu od siedmiu do dziesięciu godzin.

– We wszystkich placówkach od trzech lat dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia z języka angielskiego – mówi Maria Grycan z wydziału oświaty opolskiego ratusza.

Podkreśla, że w zajęciach uczestniczą wszystkie przedszkolaki, bo już kilka lat temu gmina sfinansowała studia podyplomowe dla nauczycieli z każdego przedszkola. W przedszkolach odbywają się też zajęcia umuzykalniające lub rytmiki, ruchowe, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej lub zajęcia korekcyjne profilaktyczne i ogólnorozwojowe zajęcia sportowe. Wśród dodatkowych propozycji są też zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne, informatyczne, logiczno-matematyczne. Rodzice nie ponoszą za nie dodatkowych opłat.

– Wszystkie są prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, którzy poza wychowaniem przedszkolnym mają też inne kwalifikacje, lub prowadzą je nauczyciele dodatkowo zatrudnieni, mający odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym – zapewnia Maria Grycan.

Zapowiada, że od nowego roku szkolnego miasto planuje pilotażowe wprowadzenie zajęć sportowych prowadzonych przez nauczycieli wychowania fizycznego dla dzieci starszych, tj. pięcio–sześcioletnich. Organizowane są też dodatkowe lekcje religii na życzenie rodziców oraz zajęcia wspierające rozwój dzieci prowadzone przez nauczycieli kształcenia specjalnego i innych specjalistów, zależnie od indywidualnych potrzeb dziecka.

– Są to najczęściej warsztaty indywidualne, takie jak zajęcia logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia z psychologiem, tyflopedagogiem, surdopedagogiem, muzykoterapeutą, rehabilitantem usprawnienia ruchowego oraz inne według potrzeb dziecka – wylicza Maria Grycan.

Dodaje, że w czterech przedszkolach na życzenie rodziców zorganizowane są zajęcia z języka niemieckiego.

Dodatkowe zajęcia będą możliwe dzięki dotacjom unijnym. Miasto otrzymało ponad 2 mln zł wsparcia na ten cel z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020.

Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków będą we wszystkich placówkach samorządowych. Unijna dotacja zostanie przeznaczona na wsparcie wczesnego rozwoju maluchów. Będą mogły liczyć na lekcje angielskiego, zajęcia muzyczno-ruchowe, plastyczne, taneczne, badawcze, informatyczne, matematyczne, kulinarne czy fotograficzne. Poza tym w placówkach będą prowadzone projekty „Bezpieczne przedszkole", „Gotowi na szkołę" czy „Optymistyczne przedszkole".

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony