Na prośbę mieszkańców zarząd województwa łódzkiego o dwa tygodnie przedłużył termin składania projektów. Oznacza to, że pomysły można zgłaszać do 14 lipca. Łódzkie jest kolejnym regionem w Polsce, który uruchamia budżet obywatelski w skali regionu.

– Ta idea ma już kilka lat. Z dotychczasowych doświadczeń miast naszego regionu wynika, że sprawdza się ona doskonale. W ten sposób mieszkańcy w większym stopniu angażują się w realizację zadań i zdecydowanie bardziej utożsamiają się ze zmianami dokonywanymi w swoim otoczeniu – opowiada Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego. Podkreśla, że dlatego tę ideę zdecydowano się przenieść na samorząd wojewódzki. – W strategii rozwoju województwa zapisano m.in. tworzenie warunków do rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej. Budżet obywatelski, na który przeznaczyliśmy 5 mln zł, ma temu służyć –tłumaczy marszałek.

Łódzkie podzielono na pięć subregionów: północny, czyli powiaty: kutnowski, łowicki, zgierski, łęczycki, wschodni, który obejmuje Skierniewice oraz powiaty: skierniewicki, rawski, brzeziński, tomaszowski, opoczyński, południowy z Piotrkowem oraz powiatami: piotrkowskim, radomszczańskim, bełchatowskim i łódzkim wschodnim. Z kolei subregion zachodni obejmuje powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański. Ostatni to miasto Łódź.

Urząd Marszałkowski czeka na zgłoszenia pomysłów o charakterze ponadlokalnym, czyli takich, które mieszczą się w granicach kompetencji samorządu województwa. Chodzi zwłaszcza o projekty społeczne, prozdrowotne, kulturalne, edukacyjne, sportowe, turystyczne i ekologiczne, których realizacja będzie kosztować od 10 do 300 tys. zł. Do realizacji wybranych zadań może być wykorzystywany wyłącznie majątek województwa. Propozycje można przesłać drogą elektroniczną, tradycyjną pocztą albo osobiście złożyć w Urzędzie Marszałkowskim. Wcześniej pomysłodawca musi zebrać co najmniej 50 podpisów mieszkańców danego subregionu i dołączyć je do formularza z opisem zadania.

– Każda osoba może podpisać dowolną liczbę list poparcia, ale tylko dla zadań zgłaszanych do zamieszkiwanego przez siebie subregionu – tłumaczy Joanna Blewąska, rzecznik marszałka. Do połowy sierpnia Urząd Marszałkowski zweryfikuje zgłoszone propozycje pod względem formalnym, a miesiąc później zostanie ogłoszona lista tych, które zostaną dopuszczone do głosowania. Zaplanowano je 1–22 października. Mieszkańcy będą mogli wybierać konkretne projekty ze swojego subregionu. Ogłoszenie wyników urzędnicy zapowiadają do 30 listopada. Więcej informacji na temat budżetu obywatelskiego można znaleźć na stronie: www.bo.lodzkie.pl.