Kluczowy tor lub tory

Czy dla zwiększenia przepustowości odcinka trasy kolejowej między dworcem Poznań Główny a stacją Poznań Wschód należy zbudować jeden czy dwa dodatkowe tory? Jaką infrastrukturę trzeba stworzyć?

Publikacja: 07.08.2017 13:27

Odpowiedzi m.in. na te pytania ma dać studium wykonalności dla projektu budowy trzeciego toru od dworca kolejowego Poznań Główny do stacji Poznań Wschód.

Do połowy 2019 r. przygotuje je konsorcjum firm Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania i Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy. Umowę z wykonawcą opracowania podpisali w lipcu przedstawiciele współfinansujących jego powstanie miasta Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz PKP PLK.

Analiza pozwoli dokładniej oszacować koszty tej inwestycji, która ma poprawić przepustowość Poznańskiego Węzła Kolejowego i jest kluczowa dla stworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Według wstępnych szacunków koszty te mogą wynieść nawet miliard złotych.

Dziś, przy wzmożonym ruchu w godzinach szczytu, infrastruktura istniejąca na 4-kilometrowym odcinku między dwoma stacjami wykorzystywana jest do maksimum. W ciągu doby kursuje tu ok. 180 pociągów – m.in. w kierunku Wągrowca, Gniezna i Wrześni, oraz dalej do Warszawy lub Gdyni.

Poznańska Kolej Metropolitalna, która mogłaby powstać po zwiększeniu przepustowości na tym odcinku, ma być podstawą zintegrowanego, zrównoważonego systemu komunikacji publicznej w mieście i aglomeracji poznańskiej. Zakłada się, że ma docierać do miast położonych przy dziewięciu liniach kolejowych w promieniu do 50 km od Poznania.

Dodatkowy tor lub tory od stacji Poznań Główny do Poznań Wschód mogą być również wykorzystywane – w trakcie zakłóceń eksploatacyjnych – do prowadzenia ruchu pociągów dalekobieżnych, a inwestycja ta może się przyczynić do likwidacji wąskiego gardła w Korytarzu Transportowym Bałtyk – Adriatyk.

Odpowiedzi m.in. na te pytania ma dać studium wykonalności dla projektu budowy trzeciego toru od dworca kolejowego Poznań Główny do stacji Poznań Wschód.

Do połowy 2019 r. przygotuje je konsorcjum firm Biuro Projektów Komunikacyjnych z Poznania i Schuessler-Plan Inżynierzy z Warszawy. Umowę z wykonawcą opracowania podpisali w lipcu przedstawiciele współfinansujących jego powstanie miasta Poznań, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz PKP PLK.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy