Brzeskie parki w nowej odsłonie

Setki nowych drzew, tysiące krzewów i trawniki na kilkudziesięciu hektarach. Takie działania będą podjęte w Brzegu w ramach rozwoju terenów zieleni miejskiej.

Publikacja: 30.10.2017 21:30

Brzeg chce znów nosić miano „miasta ogrodu”

Brzeg chce znów nosić miano „miasta ogrodu”

Foto: AdobeStock

Prace będą prowadzone w sumie na prawie 85 hektarach, a będą możliwe dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wsparł projekt kwotą 5,5 mln zł.

– Podczas konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w Brzegu, mieszkańcy w specjalnej ankiecie za największy atut uznali parki miejskie, zarówno te utworzone w miejscu zburzonych fortyfikacji stanowiących ciąg parkowy otulający Stare Miasto (park Nadodrzański, park Chrobrego, park Centralny) jak również park Wolności, który ma dwoisty charakter, bo złożony jest z części leśnej i ogrodowej, a utworzony przez najwybitniejszego w dziejach Brzegu burmistrza Julliusa Peppela – opowiada Bartłomiej Kostrzewa, wiceburmistrz Brzegu.

Podkreśla, że parki te ze względu na wyjątkowe walory kulturowe i przyrodnicze wpisane są do rejestru zabytków. Jednak mimo potencjału tych miejsc, środki na ich utrzymanie były niewystarczające, dlatego ratusz podjął decyzję o złożeniu wniosku o dotację unijną z programu „Infrastruktura i środowisko" (POIiŚ).

Jak przyznaje Sławomir Kmiecik, rzecznik NFOŚiGW, Brzeg otrzymał unijne wsparcie. – Projekt tego miasta obejmuje zagospodarowanie trzech głównych terenów zieleni – mówi Sławomir Kmiecik.

Chodzi o parki miejskie, w tym: fosę miejską między ul. Piastowską i Kamienną, park Centralny, park Chrobrego, park nad Odrą i skwer przy ul. Bramy Wrocławskiej oraz park Wolności. Poza tym zadrzewienie przy gminnych ciągach komunikacyjnych oraz poboczne zespoły zieleni: park Ptasi, skwer przy ul. Wolności, między ul. Jagiełły i Wojska Polskiego, pl. Dworcowy przy rondzie Solidarności, skwer przy ul. Trzech Kotwic.

Burmistrz Kostrzewa dodaje, że w ramach projektu przewidziano nasadzenia odtwarzające i uzupełniające w sumie 807 drzew, nasadzenia krzewów i runa parkowego (ponad 218 tys. sztuk), odtworzenie trawników na ponad 32 ha, a także cięcia sanitarne drzew i krzewów.

– Powstanie ponad trzyhektarowy nowy teren parkowy odtwarzający dawną fosę między ulicami Kamienną i Piastowską ze ścieżkami, oświetleniem, małą architekturą. Tym samym zwiększy się powierzchnia parków miejskich – podkreśla burmistrz Kostrzewa.

Dodaje, że projekt ma przywrócić brzeskiej zieleni „dawny blask" przy zachowaniu maksymalnej ochrony istniejącego zasobu przyrodniczego. – Ma też na celu uporządkowanie zieleni i wzbogacenie szaty roślinnej o nowe nasadzenia zgodne z pierwotnymi założeniami kompozycyjnymi dla poszczególnych obiektów podlegających rewaloryzacji – wyjaśnia Bartłomiej Kostrzewa.

Jak mówi Sławomir Kmiecik, umowa o dofinansowanie jest w trakcie przygotowywania. Cały projekt ma kosztować ok. 6,5 mln zł. Będzie realizowany w latach 2018–2019.

Burmistrz Kostrzewa przyznaje, że Brzeg z POIiŚ pozyskał największe środki wśród aplikujących gmin z województwa opolskiego. – Ma to związek z charakterem miasta. Jest pełne zieleni, która jednak ze względu na wieloletnie zaniedbania podlegała systematycznej degradacji – uważa burmistrz.

Zaznacza, że z projektem dotyczącym zieleni miejskiej są też ściśle powiązane inne – realizowane ze środków Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014–2020.

I tak w ramach projektu partnerskiego gmin Brzeg i Skarbimierz dotyczącego wdrażania strategii niskoemisyjnych realizowane będą główne ciągi pieszo-rowerowe z oświetleniem i małą architekturą w parkach, gdzie będzie modernizowana zieleń. Poza tym w ramach pozyskanych środków będzie rewaloryzowany park Chrobrego oraz znajdujący się w nim amfiteatr, a ze środków przeznaczonych na bioróżnorodność miasto pozyskało dotacje na remont zbiornika Kwadratówka w parku Wolności.

– Różne projekty na tym samym obszarze pozwolą na pełną poprawę stanu nie tylko zieleni, ale również infrastruktury towarzyszącej. Chcielibyśmy, aby po zakończeniu prac Brzeg był ponownie określany mianem „miasta ogrodu" – podkreśla burmistrz Kostrzewa.

Dotacje na zieleń z POIiŚ otrzymały też Strzelce Opolskie na przedsięwzięcie „Rozwój terenów zielonych w mieście – park leśny przy ul. Opolskiej – etap I".

– Celem projektu jest zahamowanie degradacji oraz zwiększenie powierzchni terenów zieleni na potrzeby wypoczynku i rekreacji w tym parku leśnym – mówi Sławomir Kmiecik.

Łączna powierzchnia terenów objętych projektem to 8,5 ha, a kwota dofinansowania wyniosła 903 tys. zł. Umowę w tej sprawie NFOŚiGW podpisał 3 kwietnia.

Prace będą prowadzone w sumie na prawie 85 hektarach, a będą możliwe dzięki dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który wsparł projekt kwotą 5,5 mln zł.

– Podczas konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Parku Kulturowego w Brzegu, mieszkańcy w specjalnej ankiecie za największy atut uznali parki miejskie, zarówno te utworzone w miejscu zburzonych fortyfikacji stanowiących ciąg parkowy otulający Stare Miasto (park Nadodrzański, park Chrobrego, park Centralny) jak również park Wolności, który ma dwoisty charakter, bo złożony jest z części leśnej i ogrodowej, a utworzony przez najwybitniejszego w dziejach Brzegu burmistrza Julliusa Peppela – opowiada Bartłomiej Kostrzewa, wiceburmistrz Brzegu.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony