Biłgoraj zyskuje dzięki rewitalizacji

Biłgoraj położony jest w południowej części województwa lubelskiego na pograniczu Równiny Biłgorajskiej i Roztocza Środkowego.

Publikacja: 31.10.2017 16:49

Biłgoraj zyskuje dzięki rewitalizacji

Na terenie miasta i w jego okolicach znajduje się kilka dużych zakładów przemysłowych, m.in. fabryka mebli BLACK RED WHITE S.A., producent drzwi i okien Pol-Skone Sp. z o.o., producent opakowań Model Opakowania Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Ambra S.A. zlokalizowany w Woli Dużej k. Biłgoraja oraz wiele mniejszych, głównie z branży przetwórstwa drzewnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców miasto przeprowadziło wiele inwestycji w celu poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji.

Do najważniejszych należy zaliczyć budowę dwóch obwodnic miasta: północnej, która połączyła drogi wojewódzkie nr 835 Lublin–Grabownica Starzeńska i 858 Zarzecze–Szczebrzeszyn o łącznej długości 2570 m oraz południowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin–Grabownica Starzeńska o długości 3,77 km.

Przebudowano lub wybudowano od podstaw wiele dróg na terenie miasta. Realizacja tych inwestycji nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie otrzymane ze środków unijnych, zewnętrznych środków krajowych oraz dobra współpraca z Samorządem Województwa Lubelskiego, Starostwem Powiatowym i Gminą Biłgoraj. Planowana jest również budowa obwodnicy zachodniej, która umożliwi dostęp do terenów inwestycyjnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego pod przemysł i usługi. Łączna powierzchnia tych terenów wynosi ok. 70ha.

Biłgoraj stara się również aby miasto było przyjazne dla mieszkańców oraz gości. Cel ten realizowany jest poprzez poprawę estetyki miasta. Pomaga w tym Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Biłgoraj, w którym określone zostały obszary zdegradowane wymagające interwencji. W ramach rewitalizacji przebudowane zostanie centrum miasta (Plac Wolności). Utworzone zostaną miejsca wypoczynku i aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i osób starszych oraz przywrócona zostanie funkcja reprezentacyjna tego miejsca. W ramach rewitalizacji utworzone zostanie Centrum Usług Społecznych – budynek który będzie siedzibą: Dziennego Domu Pomocy dla Seniorów, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Organizacji Pozarządowych.

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji Placu Wolności w Biłgoraju - widok na plac z

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna rewitalizacji Placu Wolności w Biłgoraju - widok na plac z lotu ptaka.

materiały prasowe

Dbając o środowisko i zdrowie mieszkańców Miasto inwestuje również w odnawialne źródła energii. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego podpisane zostały umowy z mieszkańcami miasta na montaż kotłów na biomasę, kolektorów słonecznych oraz instalacji fotowoltaicznych. Zadanie realizowane będzie w 2018 roku.

W Biłgoraju przeprowadzono również wiele inwestycji mających na celu poprawę dostępności do obiektów kultury i sportu. Przebudowany został budynek Biłgorajskiego Centrum Kultury, w którym znajduje się m.in. kino 3D; wybudowano nowoczesną halę sportową, skatepark oraz przebudowano stadion lekkoatletyczny. Przebudowa zalewu Bojary sprawiła, że w okresie letnim stał się on przyjaznym miejscem spotkań i wypoczynku dla mieszkańców miasta i turystów. W ramach inwestycji drogowych wybudowanych zostało ok. 20 km ścieżek rowerowych, połączonych z licznymi szlakami turystycznymi, m.in. z przebiegającym przez Biłgoraj Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo.

W ostatnim rankingu pisma samorządowego „Wspólnota" podsumowującym wydatki inwestycyjne samorządów w latach 2014-2016 Biłgoraj zajął IV miejsce.

Wszystkie wymienione inwestycje i inne starania samorządu mają na celu stworzenie miasta przyjaznego mieszkańcom, inwestorom i przybywającym do nas gościom.

Na terenie miasta i w jego okolicach znajduje się kilka dużych zakładów przemysłowych, m.in. fabryka mebli BLACK RED WHITE S.A., producent drzwi i okien Pol-Skone Sp. z o.o., producent opakowań Model Opakowania Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny Ambra S.A. zlokalizowany w Woli Dużej k. Biłgoraja oraz wiele mniejszych, głównie z branży przetwórstwa drzewnego. Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom przedsiębiorców miasto przeprowadziło wiele inwestycji w celu poprawy infrastruktury drogowej i komunikacji.

Pozostało 84% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Naszą siłą jest różnorodność
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży