Bony, dotacje, pożyczki dla sektora MŚP

Lubelscy przedsiębiorcy mogą pozyskać unijne dotacje, ale też posiłkować się preferencyjnymi pożyczkami.

Publikacja: 09.11.2017 20:30

Firmy mogą przeznaczyć dotacje m.in. na projekty związane z wykorzystaniem energii z odnawialnych źr

Firmy mogą przeznaczyć dotacje m.in. na projekty związane z wykorzystaniem energii z odnawialnych źródeł.

Foto: AdobeStock

Od 31 października (do 30 listopada) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) przyjmuje wnioski od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w konkursie organizowanym w ramach działania 1.5 „Bon na innowacje" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Kup wyniki prac B+R

Konkurs ten odbywa się na nowych zasadach. Tym razem na wsparcie mogą liczyć nie tylko projekty dotyczące przygotowania i dokonania zgłoszenia patentowego wynalazku bądź wzoru użytkowego, ale także polegające na zakupie wyników prac badawczych związanych z rozwojem lub wdrożeniem produktu, usługi lub technologii. Przy czym warunkiem koniecznym do spełnienia będzie ich dalsze dostosowanie do specyfiki danego przedsiębiorstwa za pomocą prac rozwojowych. Ten schemat pomocy ma na celu zapewnienie firmom z sektora MŚP dostępu do wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych ważnych w procesie opracowywania nowych lub ulepszonych produktów i usług. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis. Maksymalnie firma może pozyskać 100 tys. zł, zaś maksymalny procentowy poziom dofinansowania to 85 proc. Budżet tego ostatniego w br. konkursu dla firm w programie regionalnym dla Lubelszczyzny to 12,7 mln zł.

– Dzięki unijnemu wsparciu z regionalnego programu operacyjnego (RPO) na lata 2014–2020 realizujemy Regionalną Strategię Innowacji, a przez to kreujemy wzrost badań naukowych, napędzając rozwój gospodarczy w województwie. Zachęcam lubelskich przedsiębiorców do ubiegania się o te środki – mówi Marceli Niezgoda, dyrektor LAWP. – Dofinansowanie pomoże w usprawnieniu procesu transferu technologii i zwiększy poziom wdrażania innowacji w działalności rynkowej przedsiębiorstw – dodaje i przypomina, że obecnie LAWP największy nacisk kładzie na konkursy będące w trakcie oceny.

– Do końca roku planujemy rozstrzygnąć większość konkursów, które spotkały się z ogromnym zainteresowaniem wśród lubelskich przedsiębiorców. Łączna kwota do zakontraktowania przekracza 400 mln zł. Te pieniądze szybko trafią na konta wnioskodawców. Przekazywane w formie bezzwrotnych dotacji środki unijne firmy przeznaczą na projekty z zakresu: termomodernizacji (działanie 5.1 „Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw"), wykorzystywania energii z odnawialnych źródeł (działanie 4.2 „Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach"), inwestycyjnego wsparcia na wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań (działanie 3.7 „Wzrost konkurencyjności MŚP" dla średnich firm) oraz prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych (działanie 1.2 „Badania celowe") – wylicza Niezgoda.

Pożyczki małe i duże

Przedsiębiorcy z Lubelszczyzny mogą też już skorzystać z preferencyjnych unijnych pożyczek, na które środki również pochodzą z RPO. Lubelskie, tak jak i 14 innych województw (wszystkie poza Śląskiem), zdecydowało się na ich dystrybucję w modelu z tzw. menedżerem funduszu funduszy, którym jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Model wsparcia z bankiem jako menedżerem środków zakłada powierzenie części pieniędzy z RPO przeznaczonych właśnie na pożyczki, poręczenia czy wejścia kapitałowe (rodzaje pomocy zależą od regionu) właśnie BGK, a następnie bank w przetargach wyłania tzw. pośredników finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe oraz banki komercyjne i spółdzielcze), które już bezpośrednio pomagają finansowo firmom. Dotychczas w Lubelskim BGK zawarł umowę z Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego na udzielanie zwrotnego wsparcia finansowego firmom. Mogą one skorzystać z dwóch rodzajów pożyczek, tzw. małej i dużej, udzielanych przez Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego na zasadach rynkowych lub pomocy de minimis. Wkład własny przedsiębiorcy nie jest wymagany. Pożyczka mała jest udzielana przede wszystkim mikroprzedsiębiorstwom, w tym startupom, a w znacznie mniejszym stopniu – małym firmom. Wysokość pożyczki to maksymalnie 250 tys. zł, a okres spłaty do pięciu lat. Pożyczka duża to pomoc udzielana mikro-, małym i średnim firmom, także startupom. Posłuży ona finansowaniu większych inwestycji. Wysokość pożyczki: od 250 tys. zł do 1 mln zł, okres spłaty: do ośmiu lat.

Biłgorajska Agencja Rozwoju Regionalnego to pierwszy, ale nie ostatni pośrednik finansowy oferujący tzw. zwrotną pomoc finansową z Lubelskiego RPO. BGK prowadzi bowiem działania zmierzające do rozstrzygnięcia pozostałych części przetargu oraz podpisania umów z kolejnymi pośrednikami finansowymi.

Lubelskie firmy z sektora MŚP mogą też pozyskać dotacje z programu operacyjnego „Polska wschodnia" kierowanego do pięciu wschodnich województw, w tym właśnie do Lubelskiego. Rozdziela je Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (www.parp.gov.pl), która aktualnie prowadzi cztery nabory projektów od firm z Polski wschodniej. Dwa z nich dotyczą wzornictwa przemysłowego, jeden umiędzynarodowienia działalności i jeden tworzenia tzw. produktów sieciowych.

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: a.osiecki@rp.pl

Od 31 października (do 30 listopada) Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości (LAWP) przyjmuje wnioski od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego w konkursie organizowanym w ramach działania 1.5 „Bon na innowacje" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020.

Kup wyniki prac B+R

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony