Unijne pieniądze na czystsze powietrze

Na wsparcie firm, zakup nowego taboru i termomodernizację ma zostać przeznaczone w ramach regionalnego programu operacyjnego dodatkowe 20 mln euro.

Publikacja: 27.11.2017 21:00

Województwo przeznaczy na termomodernizację dodatkowo 7,5 mln euro.

Województwo przeznaczy na termomodernizację dodatkowo 7,5 mln euro.

Foto: shutterstock

– Propozycje przesunięć wsparcia na konkretne działania wynikały z analizy stanu wdrażania regionalnego programu operacyjnego (RPO) oraz wewnętrznej analizy potrzeb na środki czy inwestycje, zgłaszane przez beneficjentów – tłumaczy potrzebę zmian Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka województwa opolskiego.

Czekają na uzgodnienia z Komisją Europejską

Urząd marszałkowski w październiku informował, że chce zmodyfikować wydatki z RPO. I tak województwo chce przeznaczyć dodatkowe 10 mln euro na wsparcie przedsiębiorczości, 7,5 mln euro na termomodernizację budynków użyteczności publicznej, a 2,5 mln euro na zakup taboru szynowego.

– Proces renegocjacji RPO na lata 2014–2020 jeszcze się nie zakończył. Zgodnie z przyjętą w kraju i uzgodnioną z Komisją Europejską procedurą, w pierwszej kolejności prowadzone są robocze uzgodnienia co do proponowanych zmian. Etap formalnych negocjacji można rozpocząć dopiero po zakończeniu uzgodnień w trybie roboczym – wyjaśnia Violetta Ruszczewska.

Jak poinformował nas urząd marszałkowski, według stanu na połowę listopada etap roboczych uzgodnień z Komisją Europejską nie został jeszcze zakończony, a tym samym nie rozpoczęły się formalne negocjacje zmian opolskiego RPO.

– Ostateczna zgoda Komisji Europejskiej na proponowane przez nas zmiany zostanie wydana dopiero po zakończeniu formalnych negocjacji. Na dziś nie jesteśmy w stanie określić terminu, w którym mogłoby to nastąpić – tłumaczy rzeczniczka marszałka.

Podkreśla, że przeznaczanie środków na wsparcie termomodernizacji oraz zakup taboru kolejowego jest odpowiedzią na problemy związane z czystością powietrza w województwie opolskim. Od początku listopada w regionie obowiązuje przyjęta przez sejmik tzw. uchwała antysmogowa, a proponowane zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014–2020 wpisują się w kierunki wyznaczone przez tę uchwałę, czyli dbałość o czystość powietrza.

– Z kolei przeznaczenie dodatkowych środków na wsparcie przedsiębiorczości dotyczy wzmocnienia otoczenia biznesu, a także wsparcia przedsiębiorstw na obszarach przygranicznych – wyjaśnia urzędniczka.

Zauważa, że ta część województwa ma z jednej strony wysoki potencjał turystyczny, z drugiej strony – niskie wskaźniki gospodarcze, a zwiększenie kwoty na wsparcie przedsiębiorstw przygranicznych przyczyni się więc do pełniejszego wykorzystania potencjału południowej części województwa.

Poza tym dodatkowe środki dla instytucji otoczenia biznesu będą służyć budowie silnego otoczenia dla przedsiębiorstw, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia dostępu do wysokiej jakości, profesjonalnych usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu w województwie opolskim.

Potem będą konkursy

Na razie nie wiadomo, kiedy będą dzielone te dodatkowe środki na wsparcie firm, zakup nowego taboru czy termomodernizację.

– Zgodnie z przepisami o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych instytucja zarządzająca, czyli zarząd województwa, do 30 listopada każdego roku zamieszcza na swojej stronie internetowej harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym, planowanych na kolejny rok kalendarzowy. Tego harmonogramu naborów na przyszły rok jeszcze nie ma, zostanie opublikowany w ostatnim tygodniu listopada, po zatwierdzeniu dokumentu przez zarząd województwa opolskiego – mówi Violetta Ruszczewska.

Dodaje, że dodatkowe środki zostaną przeznaczone dla obszarów, które już wcześniej zostały ujęte w RPO, a więc wsparcie będzie udzielane na dotychczasowych zasadach.

– Jednak ostateczne formalne rozstrzygnięcia w tym zakresie nastąpią po zatwierdzeniu zmian w RPO przez Komisję Europejską – wyjaśnia urzędniczka.

Podkreśla też, że zarząd województwa zakłada, że po zatwierdzeniu zmian w RPO przez Komisję Europejską nastąpi dostosowanie dokumentów wdrożeniowych, tj. między innymi szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO, bo to ten dokument określa szczegółowe zasady udzielania wsparcia w poszczególnych dziedzinach programu i jego aktualizacja będzie podstawą do udzielania wsparcia.

– Dodatkowe środki w obszarach przedsiębiorczość oraz efektywność energetyczna w budynkach publicznych rozdzielane będą w procedurze konkursowej. W przypadku zakupu taboru kolejowego projekt będzie realizowany poza konkursem, znajdzie się na etapie tworzenia nowych zapisów RPO – mówi Violetta Ruszczewska.

Wyjaśnia też, że zwiększenie kwoty na ten obszar nie powoduje zmian w zasadach dystrybucji środków, co oznacza, że to wsparcie może być udzielone w procedurze pozakonkursowej.

– Propozycje przesunięć wsparcia na konkretne działania wynikały z analizy stanu wdrażania regionalnego programu operacyjnego (RPO) oraz wewnętrznej analizy potrzeb na środki czy inwestycje, zgłaszane przez beneficjentów – tłumaczy potrzebę zmian Violetta Ruszczewska, rzeczniczka marszałka województwa opolskiego.

Czekają na uzgodnienia z Komisją Europejską

Pozostało 93% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?