Lubelskie gminy walczą o mieszkańców

Wyludnianie się regionu to wielki problem, ale samorządy robią dużo, by zmienić ten negatywny trend.

Publikacja: 14.12.2017 21:00

Lublin

Lublin

Foto: 123rf.com

W Rankingu Samorządów 2017 znalazło się 14 gmin i miast z województwa lubelskiego na ponad 200 z całej Polski. W rankingu wyróżniamy te władze lokalne, które w oparciu o stabilne finanse budują społeczeństwo obywatelskie, inwestują w kapitał ludzki oraz gospodarkę.

Lubelskie samorządy szczególnie dobrze wypadają w tych „miękkich" kategoriach. W zakresie budowy dialogu społecznego wyróżniają się: Zamość, Puławy, Biszcza i Wisznice, w kategorii wsparcia kapitału ludzkiego – wszystkie miasta, a także gminy wiejskie: Wisznice i Konstantynów, zaś w kategorii wsparcia przedsiębiorczości – Lublin i Biszcza.

Atrakcyjne miejsca

Takie wyniki to nie przypadek. Lubelskie miasta i gminy łączy w pewnym sensie jedno z większych wyzwań rozwojowych – zmniejszająca się liczba mieszkańców.

– Naszym celem jest zatrzymanie migracji z miasta i uczynienia Zamościa bardziej przyjaznym dla mieszkańców – podkreśla Andrzej Wnuk, prezydent miasta.

By tego dokonać, ratusz chce wykorzystać już istniejące atuty, to znaczy atrakcyjność dla turystów oraz firm z branży meblarskiej i przetwórczej.

– Nasza podstrefa gospodarcza będzie się rozwijała właśnie w tym kierunku. Planujemy przyciągnąć inwestorów przetwórstwa spożywczego i meblarskiego, a także w branży turystycznej. Przykładowo planujemy zagospodarowanie dawnego Pałacu Zamoyskich na centrum konferencyjno-hotelowe. Oczywiście nie zapominamy o rozwoju infrastruktury społecznej – podkreśla Wnuk.

– Priorytet dla gminy Wisznice to zatrzymanie odpływu ludności – zaznacza też Piotr Dragan, wójt Wisznic. – To problem, z którym walczymy od lat i mamy częściowe efekty, bo gmina wyludnia się wolniej niż sąsiednie – dodaje.

Zdaniem Dragana najlepszym sposobem na sukces jest pozyskiwanie zewnętrznych środków na inwestycje – w przeciwnym razie gmina w ogóle nie mogłaby ich zrealizować. To oczywiście projekty w infrastrukturę podstawową, ale także takie przedsięwzięcia, które mogą stać się źródłem nowych miejsc pracy. – Gdy praca jest na miejscu, mieszkańcy nie muszą migrować – zaznacza wójt.

Wyższa jakość życia

Także Puławy stawiają na lokalną gospodarkę. – Na rozwój Puław ogromny wpływ ma Grupa Azoty Puławy, która oprócz tego, że jest rzetelnym podatnikiem i pracodawcą, działa jako czynnik miastotwórczy – wpływa na powstawanie kolejnych podmiotów – podkreśla prezydent Janusz Grobla. I wylicza, że w mieście działa pięć jednostek naukowo-badawczych oraz Puławski Park Naukowo-Technologiczny ze sprzętem pozwalającym na prowadzenie badań na najwyższym poziomie.

Miasto nie zapomina oczywiście o potrzebach mieszkańców. W najbliższym czasie ruszy modernizacja ośrodka kultury, budowa hali widowiskowo-sportowej, czy budowa dziennego domu pomocy.

– Wprowadzamy technologie smart city – od elektronicznej informacji przystankowej po metody płatności mobilnej w komunikacji miejskiej, tak aby usługi w tym zakresie były jeszcze bardziej przystępne – zaznacza prezydent.

Podobnie jest w gminach Ruda Huta czy Konstantynów. Wszystkie działania podporządkowane są podnoszeniu standardu życia mieszkańców oraz poprawie warunków działania firm.

Projekty miękkie

– Mój sposób na przyciągnięcie nowych mieszkańców oraz inwestorów to wzrost nakładów na edukację, pomoc społeczną, podwyższanie jakości oferty kulturalnej i świadczonych usług komunalnych oraz tworzenie przyjaznego dla inwestorów i petentów urzędu – wylicza Kazimierz Smal, wójt gminy Ruda-Huta.

– Nasza gmina ma rolniczy charakter, niewielką liczbę mieszkańców – 4,2 tys. – przyznaje Romuald Murawski, wójt Konstantynowa. – I wszystkie nasza działania były i są nakierowane „na mieszkańca" – na jakość i poziom życia w gminie – dodaje.

Chodzi o różnego rodzaju inwestycje w „twardą" infrastrukturę (w tym instalacje OZE dla mieszkańców), ale też projekty „miękkie". – Dlatego działania gminy w najbliższych latach będą się koncentrować na podnoszeniu poziomu edukacji, poprzez stosowanie nowatorskich metod nauczania, kreowanie oferty kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej oraz podnoszenie aktywności osób młodych i starszych – zaznacza wójt.

Opinie

Krzysztof Żuk, prezydent Lublina

W 2011 r., wraz z początkiem pierwszej kadencji, nakreśliliśmy wizję rozwoju Lublina, którą konsekwentnie realizujemy. Strategia rozwoju do 2020 r. ma na celu wprowadzenie Lublina do I ligi polskich miast. W pierwszej kadencji nadrobiliśmy kilkunastoletnie zaległości, skupiliśmy się na poprawie dostępności komunikacyjnej i stymulowaniu rozwoju gospodarczego. Powstał Port Lotniczy Lublin, drogi dojazdowe do powstającej obwodnicy, najważniejsze obiekty kulturalne i sportowe. Podczas obecnej kadencji kontynuujemy inwestycje infrastrukturalne i działania dla przedsiębiorców, ale większy nacisk kładziemy na budowanie przyjaznych, zielonych przestrzeni dla mieszkańców. W obecnej perspektywie finansowej UE Lublin zakontraktował już 750 mln zł dotacji, kolejne środki są w trakcie pozyskiwania. Chciałbym, aby następna kadencja wprowadziła Lublin do polskiej czołówki miast innowacyjnych, gdzie dużą rolę odgrywają elektromobilność, dobrze zaprojektowana i przyjazna mieszkańcom przestrzeń oraz budowanie – wspólnie z mieszkańcami – miasta obywatelskiego. ©?

Agata Fisz, prezydent Chełma

Za priorytet postawiliśmy sobie rozwój gospodarczy. Stąd powstanie chełmskiej podstrefy ekonomicznej, ulgi dla inwestorów czy liczne zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Te działania już skutkują. W mieście powstają setki nowych miejsc pracy. Nakładów wymaga jednak infrastruktura drogowa. Sukcesywnie staramy się modernizować ulice Chełma, ale potrzeb w tym zakresie jest jeszcze bardzo dużo. Dlatego na kolejne lata ujęte zostały następne potężne inwestycje drogowe, w tym przebudowa całej drogi krajowej nr 12 przebiegającej przez miasto. Staramy się jednak nie zapominać o innych potrzebach mieszkańców. Przed rokiem uruchomiony został Chełmski Park Wodny, a w przygotowaniu są kolejne duże przedsięwzięcia sportowo-rekreacyjne, jak chociażby: rower miejski, ścieżki rowerowe, amfiteatr, rozbudowa stadionu itd. Chociaż nie jesteśmy zbyt bogatym miastem, Chełm w ciągu ostatnich lat wyraźnie się zmienił. A przed nami kolejne ważne inwestycje i przedsięwzięcia. ©?a

Janusz Urban, burmistrz Bychawy

Naszym najważniejszym celem, który zamierzamy osiągnąć w niedalekiej przyszłości, jest dalsze wzmocnienie pozycji Bychawy jako gospodarczego i administracyjnego centrum regionu oraz rozwój demograficzny gminy jako elementu aglomeracji lubelskiej.

Realizacji tych zamierzeń sprzyjać ma aktywne poszukiwanie inwestorów (mamy już pierwsze sukcesy na tym polu), dalsze proinwestycyjne zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, gazyfikacja oraz rozpoczęta już rewitalizacja miasta i gminy. Naszymi mocnymi stronami są: efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków pomocowych Unii Europejskiej, modernizacje – w tym sieci drogowej, oraz owocna współpraca z różnymi środowiskami – w szczególności z seniorami. Wymienione działania często wymagają wypracowania społecznego kompromisu w typowo miejsko-wiejskiej gminie, jaką jest Bychawa, a na to receptą jest dobra polityka informacyjna i nieustanny dialog. ©?

Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego