Nowa siedziba Instytutu PAN

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie będzie miał nową siedzibę z zapleczem biznesowym w Olsztyńskim Parku Naukowo-Technologicznym.

Publikacja: 10.01.2018 21:30

Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Inwestycja zlokalizowana będzie w sąsiedztwie olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego.

Foto: DCIM\106GOPRO

Budowa nowego obiektu ma się zacząć w tym roku i potrwa dwa lata. – Po zakończeniu inwestycji nasze nieruchomości w Olsztynie zostaną wystawione na sprzedaż, a uzyskane środki będą przeznaczone na działalność statutową instytutu – zapowiada prof. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Dziś siedziba instytutu jest rozproszona, a zakłady i oddziały znajdują się w czterech różnych lokalizacjach w dwóch miastach. I tak Oddział Nauki o Żywności mieści się w Olsztynie przy ul. Tuwima, z kolei Oddział Biologii Rozrodu – przy ul. Bydgoskiej, a w Białymstoku, w Parku Naukowo-Technologicznym, jest zakład zajmujący się profilaktyką chorób metabolicznych, zaś przy tamtejszym Uniwersytecie Medycznym działa zakład zajmujący się patologią rozrodu człowieka.

Prof. Piskuła przyznaje, że praca w kilku miejscach nie jest komfortowa ze względów logistycznych, zarządczych i finansowych, poza tym obecne warunki ograniczają rozwój, nie sprzyjają przyjmowaniu profesorów wizytujących, doktorantów i stażystów, dlatego instytut szukał miejsca, w którym mogliby pracować wszyscy razem.

Teraz jest realna szansa na taką zmianę. Instytut otrzymał 77,6 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na budowę i wyposażenie Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia. Umowę w tej sprawie podpisali 22 grudnia prof. Mariusz Piskuła, dyrektor instytutu, i Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego.

– Cieszę się, że aż tak duże pieniądze zostaną w regionie – mówił podczas konferencji Gustaw Marek Brzezin. Dodał, że skorzystają z nich wszyscy mieszkańcy województwa warmińsko-mazurskiego, ale też inne osoby odwiedzające region, bo ta inwestycja to nie tylko rozwój nauki i edukacji, ale także rozwój gospodarczy.

Inwestycja zlokalizowana będzie w bezpośrednim sąsiedztwie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego, co ma odblokować jej potencjał badawczy i rozszerzyć współpracę z przedsiębiorcami.

– Poprzez wzmocnienie potencjału Instytutu PAN w Olsztynie zostanie stworzona ponadregionalna specjalistyczna baza naukowo-badawcza oraz baza badawczo-wdrożeniowa. Wykorzystanie infrastruktury umożliwi realizację działań zbieżnych z inteligentnymi specjalizacjami regionu, do których można zaliczyć „żywność wysokiej jakości" i „ekonomię wody" – mówią urzędnicy marszałka warmińsko-mazurskiego.

Nowa siedziba PAN zbudowana zostanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Partner prywatny, który ma zostać wyłoniony w ciągu roku, zbuduje budynek, a instytut spłaci jego wkład w opłacie za dostępność. – Całkowita spłata ma nastąpić w ciągu 15 lat, choć niewykluczone, że okres spłaty będzie krótszy – wyjaśnił dyrektor Piskuła.

Podkreśla, że jest spokojny o realizację inwestycji w tej formule, ponieważ w 85 proc. będzie sfinansowana z unijnej dotacji.

– Instytut jest instytucją silną ekonomicznie i mamy rok, by wybrać partnera do realizacji zadania, powinniśmy zatem dochować warunków partnerstwa publiczno-prywatnego – dodał prof. Piskuła.

Instytut już ponad dwa lata temu kupił w bezpośrednim sąsiedztwie parku 2,2-hektarową działkę, na której wybudowana zostanie nowa siedziba. Będzie ona miała powierzchnię ponad 9 tys. mkw. Budowa ma się zacząć pod koniec tego roku, a zakończyć w grudniu 2020 roku. Pracować będzie w niej około 200 osób,

– Przedsięwzięcie przyczyni się do integracji naszej placówki z czterech lokalizacji do jednej – mówi prof. Piskuła. Dodaje, że nowe położenie instytutu sprawi, że jeszcze lepiej będziemy mogli nawiązać współpracę z sektorem biznesu.

Szef Instytutu PAN przyznaje, że jest to bardzo trudny projekt, do którego przygotowywano się aż sześć lat, bo plany budowy nowej siedziby sięgają aż 2011 roku. W 2013 roku instytut podpisał z miastem – jako prowadzącym Park Naukowo-Technologiczny – list intencyjny w sprawie lokalizacji tam placówki naukowej, a dwa lata później kupił tam działkę.

Budowa nowego obiektu ma się zacząć w tym roku i potrwa dwa lata. – Po zakończeniu inwestycji nasze nieruchomości w Olsztynie zostaną wystawione na sprzedaż, a uzyskane środki będą przeznaczone na działalność statutową instytutu – zapowiada prof. Mariusz Piskuła, dyrektor Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Dziś siedziba instytutu jest rozproszona, a zakłady i oddziały znajdują się w czterech różnych lokalizacjach w dwóch miastach. I tak Oddział Nauki o Żywności mieści się w Olsztynie przy ul. Tuwima, z kolei Oddział Biologii Rozrodu – przy ul. Bydgoskiej, a w Białymstoku, w Parku Naukowo-Technologicznym, jest zakład zajmujący się profilaktyką chorób metabolicznych, zaś przy tamtejszym Uniwersytecie Medycznym działa zakład zajmujący się patologią rozrodu człowieka.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony