Wielki jubileusz

Około 30 wydarzeń odbędzie się w Świętej Lipce z okazji 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej i 400-lecia oddania miejsca pod opiekę polskiego króla i jego następców.

Publikacja: 10.01.2018 21:30

Początki kultu maryjnego w Świętej Lipce sięgają XIV wieku.

Początki kultu maryjnego w Świętej Lipce sięgają XIV wieku.

Foto: AdobeStock

Główne uroczystości jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski odbędą się 11 sierpnia. Położona w gminie Reszel w powiecie kętrzyńskim na Mazurach, tuż przy granicy z historyczną Warmią, Święta Lipka jest najsławniejszym sanktuarium maryjnym w regionie.

Jego początki sięgają XIV w. i znane są tylko z opowiadań ludowych przekazywanych przez kilka wieków. Legenda mówi, że w Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boska i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci z Dzieciątkiem. Mężczyzna w oczekiwaniu na egzekucję w ciągu nocy wyrzeźbił z kawałka drewna figurkę. Rankiem znaleziono przy skazańcu rzeźbę. Była tak piękna, że ci, którzy przyszli wykonać wyrok śmierci, doszli do wniosku, iż jest to znak Bożego ułaskawienia, i zwrócili skazanemu wolność.

Dziękując Matce Boskiej, człowiek szedł w kierunku Reszla, szukając po drodze lipy, na której mógłby postawić rzeźbę, jak poleciła mu Piękna Pani. W miejscu, gdzie stoi obecna bazylika, napotkał wspaniałą lipę i na niej umieścił figurkę. W krótkim czasie miejsce to zasłynęło cudami i uzdrowieniami.

Miejsce pielgrzymkowe

Autor jednego z pism pisał o początkach Świętej Lipki, że „jest w Prusach słynne miejsce, które wzięło nazwę od lipy. Bo od bardzo dawna stała na tym miejscu rozłożysta lipa, a na niej prawie z pierwszym posiewem chrześcijaństwa w Prusach – pojawiła się figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, dzieło rąk Boskich".

Święta Lipka od początku stała się sławnym miejscem pielgrzymek. Już w średniowieczu powstał zwyczaj ich organizowania w celu uzyskania odpustu i w nadziei uzdrowienia. Pielgrzymi przybywali nie tylko z Prus i Warmii, ale też z Mazowsza. Ostatni wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern w 1519 r. pielgrzymował pieszo i boso z Królewca do Świętej Lipki.

Jak podają jezuici, którzy opiekują się sanktuarium, w 1525 r. wiara katolicka została zakazana w państwie pruskim, kult świętych uznano za zabobon. Tłum z Kętrzyna obrabował i zburzył kaplicę, lipa została wycięta, a figurkę utopiono w Jeziorze Wirowym.

W 1618 r. katolicy odzyskali swobody wyznaniowe, a sekretarz króla Zygmunta III Stefan Sadorski wykupił całą Świętą Lipkę. Administracja i prawo jej użytkowania zostały przekazane jezuitom. W tym roku mija 400 lat od tych wydarzeń.

Na wzgórzu wybudowano kaplicę, w której umieszczono kopię obrazu Matki Boskiej Śnieżnej. Zapoczątkowało to rozkwit sanktuarium. W Prusach i na Warmii trudno było znaleźć człowieka, który by choć raz nie przyszedł z pielgrzymką do Świętej Lipki.

Dość trudny okres nastał po kasacie zakonu jezuitów w 1773 r., a opiekę nad Świętą Lipką przejęło duchowieństwo diecezjalne. Stan taki trwał aż do 1932 r., kiedy jezuici powrócili do Świętej Lipki. W okresie międzywojennym sanktuarium było nadal chętnie nawiedzanym przez pielgrzymów miejscem.

W roku 1930 do sanktuarium przybyło 86 pielgrzymek. Wprowadzono nabożeństwa ekumeniczne dla wiernych Kościoła ewangelickiego i katolickiego.

Koronacja

Po wojnie ważnym wydarzeniem w dziejach sanktuarium była koronacja obrazu Matki Bożej. 11 sierpnia 1968 r. przy kilkudziesięciu tysiącach wiernych ks. prymas kard. Stefan Wyszyński w obecności kilkudziesięciu biskupów ukoronował obraz Matki Bożej Świętolipskiej. Sumę celebrował wówczas ks. kard. Karol Wojtyła. Później, jako Jan Paweł II, dekretem z 24 lutego 1983 r. nadał kościołowi w Świętej Lipce tytuł bazyliki mniejszej.

Dziś sanktuarium nadal jest miejscem licznych pielgrzymek. Przybywają tu wierni nie tylko z diecezji i całej Polski, ale z wielu krajów Europy Zachodniej i Wschodniej.

Od kilkudziesięciu lat Święta Lipka pełni funkcję Sanktuarium Matki Jedności Chrześcijan, właśnie ze względu na swoje położenie, na styku ziem warmińskiej i mazurskiej oraz wyznań, których w regionie są cztery: rzymskokatolickie, greckokatolickie, prawosławne i protestanckie.

W roku jubileuszowym także ich nie zabraknie.

– Główne uroczystości jubileuszu 50-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski odbędą się 11 sierpnia 2018 – zapowiada ks. Marcin Sawicki, rzecznik archidiecezji warmińskiej.

Dodaje, że wśród uroczystości zaplanowanych na cały rok są sympozja, modlitwy ekumeniczne z udziałem rzymskich katolików, grekokatolików, prawosławnych i protestantów, uroczystość zawierzenia archidiecezji warmińskiej Matce Bożej Świętolipskiej, a także pielgrzymki, wśród nich władz wojewódzkich, samorządowych, sołtysów, maturzystów, strażaków.

Przygotowano około 30 wydarzeń towarzyszących świętolipskiemu jubileuszowi.

– To miejsce odwiedza rocznie ok. 400 tys. ludzi. Z racji tegorocznego jubileuszu spodziewamy się jeszcze większej liczby pielgrzymów – mówi ks. Sawicki.

Trwają też starania, aby Bazylikę Świętolipską wraz z krużgankami uznano za Pomnik Historii.

Główne uroczystości jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Świętolipskiej z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski odbędą się 11 sierpnia. Położona w gminie Reszel w powiecie kętrzyńskim na Mazurach, tuż przy granicy z historyczną Warmią, Święta Lipka jest najsławniejszym sanktuarium maryjnym w regionie.

Jego początki sięgają XIV w. i znane są tylko z opowiadań ludowych przekazywanych przez kilka wieków. Legenda mówi, że w Kętrzynie skazanemu na śmierć objawiła się Matka Boska i poprosiła o wyrzeźbienie jej postaci z Dzieciątkiem. Mężczyzna w oczekiwaniu na egzekucję w ciągu nocy wyrzeźbił z kawałka drewna figurkę. Rankiem znaleziono przy skazańcu rzeźbę. Była tak piękna, że ci, którzy przyszli wykonać wyrok śmierci, doszli do wniosku, iż jest to znak Bożego ułaskawienia, i zwrócili skazanemu wolność.

Pozostało 82% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony