Miliard euro do wzięcia

Najwięcej pieniędzy z programu operacyjnego opolski samorząd wyda na zrównoważony transport, poprawę jakości powietrza i zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki.

Publikacja: 29.01.2018 22:00

Największa kwota (193,5 mln euro) zostanie przeznaczona na inwestycje w zrównoważony transport.

Największa kwota (193,5 mln euro) zostanie przeznaczona na inwestycje w zrównoważony transport.

Foto: shutterstock

Jak podkreślają w strategii opolscy samorządowcy, regionalny program operacyjny (RPO) na lata 2014–2020 „stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu". Te wyzwania zostały ujęte w 11 tzw. osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś dotycząca pomocy technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem z programu objęte będą obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna; zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy.

Drogi i czyste powietrze

Najwięcej pieniędzy (193,5 mln euro) wesprze inwestycje w zrównoważony transport. Chodzi o zwiększeni dostępności obszarów kluczowych w regionie. A więc o nowoczesne drogi, obwodnice, modernizacje i przebudowy dróg lokalnych.

Choć pula pieniędzy wydaje się poważna, to powstanie za to niecałe 100 km nowych dróg. Transport to krwiobieg gospodarki, więc od jakości komunikacyjnej regionu zależy napływ inwestycji i rozwój lokalnej przedsiębiorczości i turystyki.

Dla gospodarki niskoemisyjnej, czyli na wszystkie projekty, które w końcowym wyniku dadzą czystsze powietrze nad regionem, czeka w obecnym rozdaniu 123,5 mln euro.

Autorzy RPO ustanowili cztery główne sposoby poprawy jakości powietrza.

Pierwszy to wsparcie dla transportu publicznego. Chodzi o projekty, które zachęcą ludzi do korzystania z komunikacji miejskiej, takie jak punkty parkuj i jedź, czyli pozostawianie samochodów na obrzeżach miast na specjalnych parkingach i przesiadanie się do autobusów napędzanych gazem, prądem lub innym źródłem o niskiej szkodliwości dla otoczenia. Tutaj też można sięgnąć po wsparcie na ścieżki rowerowe, wymianę starych autobusów na nowe, na przebudowę ulic pod potrzeby nowej komunikacji czy ciągów pieszych. Pula do wzięcia to 40,7 mln euro.

Na podobne działania, ale tylko w aglomeracji opolskiej, w programie jest 40,9 mln euro.

Kolejny sposób na czyste powietrze to zachęcenie mieszkańców do zaprzestania palenia w domach byle czym. Przejście z węgla na gaz, fotowoltaikę czy panele słoneczne nie tylko da odetchnąć głębiej, ale też mniejsza będzie emisja gazów cieplarnianych i niższe rachunki.

Do wzięcia jest tu 11,4 mln euro, plus 6 mln euro na podobne projekty w Opolu.

Posiadacze małych elektrowni wodnych, firmy chcące inwestować w wiatraki, solary czy fotowoltaikę i wszystko, co podlega pod kategorię odnawialnych źródeł mają, do wykorzystania 10,4 mln euro. Także małe i średnie firmy z Opolszczyzny mogą podnieść swoją efektywność energetyczną, aplikując z projektami wprowadzającymi technologie energooszczędne. Kwota do dyspozycji to 4,1 mln euro.

Lepsze życie w konkurencji

Na inwestycje w infrastrukturę społeczną zaplanowano blisko 95 mln euro. O jakie inwestycje tutaj chodzi? O te, które tworzą nowe miejsca pracy, poprawiają infrastrukturę zdrowotną, umożliwiają e-usługi publiczne, czyli załatwianie spraw w urzędach bez wychodzenia z domu, a także o lepsze warunki do kształcenia zawodowego.

Projekty podnoszące konkurencyjność gospodarki mogą liczyć w sumie na 94,9 mln euro. Celem jest zwiększenie zastosowania nowatorskich rozwiązań w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. A to da lepsze warunki do rozwoju biznesu i zwiększenia poziomu handlu zagranicznego sektora małych i średnich firm.

Na ochronę środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego w RPO jest 75,7 mln euro. To pieniądze na ochronę różnorodności opolskiej natury, na selektywną zbiórkę odpadów, budowę kanalizacji (15,3 mln euro), zwiększenie dostępności dóbr kultury w regionie, szczególnie w obszarach przygranicznych. Czyli od życia przyziemnego do uduchowienia.

Opolski samorząd wesprze też innowacje w gospodarce regionu (73,6 mln euro)

Na zapobieganie zagrożeniom, przede wszystkim powodziowym, w RPO zapisano 23 mln euro. Nie jest to kwota, która powstrzymałaby powódź podobną do tej z 1997 roku, ale pozwoli na wzmocnienie choć części wałów, modernizację polderów i zbiorników rezerwowych, zakupy sprzętu i pojazdów dla straży pożarnej.

Na liście projektów już realizowanych z opolskiego RPO 2014–2020 (stan na koniec 2017 r.) figuruje 650 pozycji na kwotę 3,08 mld zł, z czego unijne dofinansowanie sięga 2,2 mld zł.

I na tym nie koniec. W I kwartale samorządowcy ogłoszą kolejne 15 naborów wniosków, na całkowitą kwotę niemal 227 mln zł.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: i.trusewicz@rp.pl

Jak podkreślają w strategii opolscy samorządowcy, regionalny program operacyjny (RPO) na lata 2014–2020 „stanowi odpowiedź na najważniejsze wyzwania rozwojowe regionu". Te wyzwania zostały ujęte w 11 tzw. osi priorytetowych, z których siedem współfinansowanych jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a cztery, w tym oś dotycząca pomocy technicznej, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparciem z programu objęte będą obszary: gospodarka konkurencyjna, innowacyjna i niskoemisyjna; zapobieganie zagrożeniom naturalnym, ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowe i naturalne, zrównoważony transport, rynek pracy.

Pozostało 88% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony