Nowy rok szkolny za pasem, problemów nie ubywa

Od września samorządowcy będą musieli się skupić na organizacji miejsc w szkołach średnich dla osób kończących ósmą klasę, a także absolwentów ostatniego rocznika gimnazjum.

Publikacja: 27.08.2018 09:30

Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny, drugi po wejściu w życie reformy likwidującej gimnazja i przywracającej ośmioklasową szkołę podstawową. W tym roku przygotowania do pierwszego dzwonka są już spokojniejsze, bo z jednej strony największe zmiany zmiany dokonały się w ubiegłym roku. Z drugiej – zapowiedziane na 21 października wybory samorządowe zmobilizowały lokalnych polityków, by rewolucji jednak nie robić. Stąd np. częstsze ograniczenia wymiaru etatu niż zwolnienia nauczycieli.

Jakie sprawy są najważniejsze w tym roku?

1

Podwójny rocznik. W tym roku po raz pierwszy od lat znów w podstawówkach będzie ósma klasa. Jej uczniowie na zakończenie edukacji na tym poziomie napiszą końcowy egzamin. Jak poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna, odbędzie się on od 15 do 17 kwietnia 2019 roku. Dla tych, którzy z przyczyn zdrowotnych czy wypadków losowych nie będą mogli wtedy napisać egzaminu, przygotowano termin dodatkowy – od 3 do 5 czerwca. Egzamin nie będzie oceniany, czyli nie da się go nie zdać, ale będzie obowiązkowy. Bez niego nie da się ukończyć szkoły podstawowej.

Z kolei w dotychczasowych gimnazjach rozpocznie naukę ostatni rocznik chodzący do tego typu szkół. Potem absolwenci zarówno gimnazjów, jak i podstawówek, spotkają się w tych samych szkołach średnich. Jak uspokaja MEN, nie będą oni dla siebie konkurencją podczas rekrutacji, bo każdy w zależności od tego, jaką szkołę ukończył, będzie ubiegał się o przyjęcie do różnego typu klas.

Ale szkoły nie są z gumy, więc do nadchodzących zmian samorządowcy przygotowują się już dziś. Przykładowo w Gdańsku przygotowania do przyjęcia podwójnego rocznika w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczęto już teraz. – Podjęto działania ograniczające nabór o jeden oddział w niektórych liceach ogólnokształcących, aby stopniowo, przygotować przestrzeń w szkołach dla podwójnego rocznika – wyjaśnia Olimpia Schneider, z gdańskiego ratusza. Dodaje, że ogólna liczba oddziałów klas pierwszych proponowana w ubiegłym roku kandydatom nie uległa zmniejszeniu ze względu na otwarcie nowego liceum w mieście, które powstało z przekształcenia jednego z gimnazjów.

Podobnie jest w Warszawie. – Po wejściu w życie reformy utworzyliśmy osiem liceów ogólnokształcących i jedno technikum – mówi Katarzyna Pienkowska ze stołecznego ratusza. Zdradza, że w kilku renomowanych liceach w planie naboru na rok szkolny 2018/2019 zmniejszono liczbę oddziałów, tak, aby poprawić sytuację w roku 2019/2020. Są to m.in. XI LO im. Mikołaja Reja, III LO im. gen. Józefa Sowińskiego, XXIV LO im. Cypriana Kamila Norwida, XL LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Żeromskiego.

Wiekszość miast przymierza się także do uruchomienia w tym roku nowych szkół średnich.

2

Wygaszanie gimnazjów. We wrześniu 2018 r. rozpocznie naukę ostatni rocznik gimnazjalistów. System, który zreformowała minister Anna Zalewska, będzie funkcjonował do 31 sierpnia 2019 r. Gimnazjaliści będą zdawać swój egzamin końcowy 10 kwietnia (część humanistyczna), 11 kwietnia (matematyka) i 12 kwietnia (język obcy nowożytny).

Jak to wygląda w konkretnych miastach? W Zielonej Górze od 1 września będzie funkcjonować dziesięć gimnazjów – wchodzących w skład zespołów szkół lub zespołów edukacyjnych. – Pięć jednostek oświatowych będzie prowadziło klasy gimnazjalne – wylicza Jarosław Skorulski, naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Urzędzie Miasta w Zielonej Górze. Uczyć się w ten sposób będzie 776 osób.

Z kolei w Opolu w dziesięciu szkołach różnego typu, wciąż będzie funkcjonować 41 oddziałów klasy III gimnazjum. I tak 15 oddziałów będzie w czterech szkołach podstawowych, 13 w dwóch liceach ogólnokształcących powstałych z przekształcenia gimnazjów, a 12 oddziałów będą prowadzić cztery gimnazja funkcjonujące w zespołach szkół (gimnazjum + szkoła ponadgimnazjalna), w tym pięć oddziałów gimnazjum specjalnego. – W roku szkolnym 2018/2019 w oddziałach klasy III gimnazjum będzie się kształcić ogółem 966 uczniów, w tym 24 w gimnazjum specjalnym – wylicza Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik prezydenta Opola.

Urzędniczka zapewnia, że wszystkie wygaszone szkoły gimnazjalne są już zagospodarowane – niektóre przekształcone w szkoły podstawowe.

Z kolei w Gdańsku w roku szkolnym 2018/2019 klasy gimnazjalne będą w realizowały obowiązek szkolny w 48 szkołach. Liczba uczniów w tych klasach to ok. 3,4 tys. – W wyniku reformy sześć gimnazjów przekształcono w szkoły podstawowe, jedną – w liceum ogólnokształcące, 30 włączono do szkół podstawowych, osiem – do liceów ogólnokształcących, jedną włączono do branżowej szkoły I stopnia, dwa gimnazja pozostały do wygaszenia – wylicza Olimpia Schneider, z gdańskiego ratusza.

W Katowicach zostanie uruchomionych 87 oddziałów dla uczniów III klas gimnazjum w 30 szkołach i zespołach szkół. – Będzie do nich uczęszczać 1868 uczniów. Na 30 szkół z oddziałami gimnazjalnymi 28 funkcjonuje w dawnych budynkach gimnazjów lub zespołów w skład których wchodziły gimnazja – informuje Mariola Króliczek z Urzędu Miasta w Katowicach.

Łódź z kolei ma 42 gimnazja i w każdym jest klasa III. – Każdy uczeń dokończy naukę w gimnazjum, w którym ją rozpoczął – zapewnia Monika Pawlak, z biura rzecznika Urzędu Miasta Łodzi.

We wszystkich miastach budynki po wygaszonym gimnazjum są albo przekształcane na cele oświatowe lub społeczne.

3

Specjaliści na nowych zasadach. Od września zmienią się zasady pracy nauczycieli specjalistów. Po pierwsze, nie będzie można zatrudniać np. logopedy czy terapeuty dla dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia inaczej niż na umowę o pracę na podstawie Karty nauczyciela (nie umowy cywilnoprawnej tak, jak to często było do tej pory). A pensum nauczyciela specjalisty zmniejszy się do 22 godzin tygodniowo.

Ryzyko jednak jest takie, że wraz ze wzrostem kosztów zatrudnienia, szkół nie będzie stać na zatrudnianie specjalistów do poszczególnych dzieci. W rezultacie, część z nich zostanie pozbawiona terapii.

Mniej jest natomiast zwolnień nauczycieli. W Opolu, jak wynika z danych z końca maja, planowane były zwolnienia 14 nauczycieli, natomiast wobec sześciu osób przewidziano przejście w stan nieczynny. – Dotyczy to głównie szkół ponadgimnazjalnych (dziesięć osób), szkół podstawowych (sześć osób), placówek (trzy osoby) i przedszkola (jedna osoba) – wylicza Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka prezydenta Opola.

Z kolei w Gdańsku w związku z całkowitą lub częściową likwidacją szkół w tym roku pracę straci 17 nauczycieli, a 55 nauczycieli otrzyma świadczenia kompensacyjne i emerytalne. Z 193 nauczycielami miasto nie przedłuży umów o pracę. – To dane na połowę lipca. Ruch kadrowy trwa do końca sierpnia 2018 r. i dopiero wtedy będą znane faktyczne zmiany – tłumaczy Olimpia Schneider z gdańskiego ratusza.

4

Książki zostaną w szkole. Pierwotnie resort edukacji zakładał, że w tym roku szkolnym we wszystkich szkołach staną szafki na podręczniki, przerwy nie będą trwały krócej niż 10 minut, a lekcje wymagające wysiłku intelektualnego skończą się do szóstej lekcji. Założenia te, na skutek nacisku samorządowców, zostaną zmodyfikowane. Zamiast szafek, dyrektor szkoły wskaże uczniom miejsce na przechowywanie podręczników. Może to być np. regał w klasie. Także o długości przerwy zdecyduje dyrekcja, a plan lekcji będzie tak skonstruowany, by uwzględniać „możliwości psychofizyczne uczniów do wysiłku intelektualnego".

Zwiększone zostaną także zasady bezpieczeństwa w szkołach – każde wyjście uczniów inne niż wycieczka będzie rejestrowane. A nauczyciele przejdą szkolenie z pierwszej pomocy.

5

Nacisk na patriotyzm. Zgodnie z założeniami resortu edukacji, w tym roku szkoły mają koncentrować się głównie na wychowaniu patriotycznym i narodowym. Skupienie się na wartościach patriotycznych zostało uzasadniane w dokumencie mijającą w tym roku setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Dlatego też 257 szkół w całej Polsce otrzyma specjalne dofinansowanie na organizację obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Placówki te otrzymają wsparcie finansowe w wysokości od 3 tys. zł do 10 tys. zł. Pieniądze trafią na organizację wystaw, wycieczek, koncertów czy gier terenowych, upamiętniających powstanie II Rzeczypospolitej. W sumie MEN rozdysponowało na ten cel nieco ponad 2 mln zł.

Za kilka dni rozpoczyna się rok szkolny, drugi po wejściu w życie reformy likwidującej gimnazja i przywracającej ośmioklasową szkołę podstawową. W tym roku przygotowania do pierwszego dzwonka są już spokojniejsze, bo z jednej strony największe zmiany zmiany dokonały się w ubiegłym roku. Z drugiej – zapowiedziane na 21 października wybory samorządowe zmobilizowały lokalnych polityków, by rewolucji jednak nie robić. Stąd np. częstsze ograniczenia wymiaru etatu niż zwolnienia nauczycieli.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży