Kolorowa śmieciowa układanka

Choć od ponad roku odpady komunalne w całej Polsce powinny być segregowane do pięciu pojemników, to w wielu gminach zasady te wchodzą w życie później. Na okres przejściowy pozwalają przepisy.

Publikacja: 26.10.2018 16:00

Zasady segregacji śmieci w miastach nadal się różnią

Zasady segregacji śmieci w miastach nadal się różnią

Foto: shutterstock

Przepisy tzw. rewolucji śmieciowej, czyli zasady gospodarki odpadami komunalnymi, weszły w życie 1 lipca 2013 r. Wtedy gminy ustalały, jak będą segregowane odpady. W części z nich wprowadzono trzy kubły, były i takie z sześcioma. W kolorystyce pojemników panowała dowolność.

W ubiegłym roku resort środowiska postanowił ujednolić przepisy. Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązuje pięć kolorowych pojemników. Resort argumentował zmiany niskim poziomem recyklingu śmieci w Polsce.

Ministerstwo wprowadziło okres przejściowy ze względu na konieczność wygaszania umów z firmami odbierającymi śmieci. Oznacza to, że wprowadzenie nowych zasad segregacji będzie się odbywało w terminach uzależnionych od zakończenia tych umów, ale nie później niż 30 czerwca 2021 r. To powoduje, że w części miast i gmin obowiązują nowe zasady segregacji, a w części te z 2013 r.

Komórka przypomni

Od 1 października w Białymstoku weszły w życie nowe zasady segregacji odpadów, które zobowiązują do odrębnego wyrzucania papieru, szkła, tworzyw sztucznych wraz z metalami, bioodpadów i odpadów zielonych. Miejsca gromadzenia odpadów zostały wyposażone w dodatkowe kontenery lub worki z podziałem na kolory identyfikujące rodzaje odpadów. W mieście ustalono harmonogramy odbioru odpadów. Można je znaleźć na stronie internetowej (odpady.bialystok.pl/pl/odbiorodpadow/harmonogramodbioru). Można też skorzystać z mobilnej aplikacji, po której zainstalowaniu telefon komórkowy będzie przypominać o zbliżającym się terminie odbioru odpadów. – To ogólnopolskie narzędzie Eco Harmonogram, które można zainstalować, pobierając je ze sklepów Androida (Google Play), Apple'a (App Store) i Windowsa (Windows Store) – tłumaczą w białostockim ratuszu.

W Łodzi od lipca tego roku śmieci są segregowane zgodnie z nowymi zasadami. – Znakomita większość mieszkańców już to robi, choć są jeszcze nieruchomości, gdzie brakuje odpowiednich pojemników. Wynika to z opieszałości zarządców, których przedstawiciele magistratu dyscyplinują, ale nie karzą – wyjaśnia Monika Pawlak z łódzkiego ratusza.

Zapewnia, że miasto od wielu lat prowadzi liczne kampanie przekonujące do segregowania. Przed wejściem w życie nowych przepisów była duża kampania billboardowo-ulotkowa i akcja na portalach społecznościowych.

– Odpady ulegające biodegradacji Olsztyn segreguje od 1 lipca. Aż 92 proc mieszkańców deklaruje, że to robi – mówi Patryk Pulikowski z olsztyńskiego ratusza. Dodaje, że w związku z rozszerzeniem segregacji o bioodpady wyprodukowano i rozkolportowano wśród mieszkańców zabudowy jednorodzinnej broszury informacyjne.

– W zabudowie wielorodzinnej przekazano administratorom plakaty. Plakaty zamieszczono również w komunikacji miejskiej. Na pojemnikach na odpady BIO są naklejki z informacją, co wrzucać, a czego nie wrzucać – dodaje urzędnik.

W Gdańsku od kwietnia funkcjonuje poszerzony system segregacji odpadów, zgodny z rozporządzeniem ministerstwa. – Według złożonych deklaracji 93 proc. mieszkańców segreguje odpady zgodnie z obowiązującymi zasadami – zapewnia Alicja Bittner z gdańskiego urzędu miasta. Dodaje, że 37 proc. firm złożyło deklarację segregowania odpadów.

Unia stawia cele

– Przepisy unijne obligują wszystkie polskie gminy, by do roku 2020 odzysk surowców łącznie wyniósł przynajmniej połowę całej masy odpadów. Obecnie w Gdańsku ten poziom wynosi około 30 proc. – podaje Alicja Bittner z gdańskiego urzędu miasta.

Jak wynika z „Bilansu odzysku surowców wtórnych w latach 2012–2017", w ubiegłym roku na mieszkańca Gdańska przypadło średnio 14,5 kg odzyskanego papieru (w 2012 – 10 kg), 10 kg tworzyw sztucznych (w 2012 – 7 kg) i 16 kg szkła (w 2012 – 6 kg). Widać zatem wyraźny postęp we wspólnej pracy mieszkańców i sortowni odpadów.

W Katowicach prowadzona jest segregacja na podstawowe frakcje: papier, szkło, tworzywa+metale, odpady biodegradowalne. – System obowiązuje od 2013 r., z tą różnicą, że wtedy wydzielano jeszcze metale – mówi Dariusz Czapla z katowickiego ratusza. Teraz miasto rezygnuje stopniowo z osobnego zbierania metalu. W Katowicach segregację zadeklarowało 95 proc. mieszkańców.

W mieście prowadzone są akcje edukacyjne i informacyjne – ulotki, prelekcje w szkołach, jest strona www.odpady.katowice.eu. – Wspieramy tworzenie estetycznych miejsc zbiórki odpadów. Prowadzone są wyrywkowe kontrole selektywnej zbiórki – dodaje Dariusz Czapla.

Zmiany jeszcze przed nimi

Nie wszędzie weszły nowe zasady segregacji. W Lublinie od 1 lipca wprowadzony został nowy system zagospodarowania odpadów w czterech sektorach (całe miasto podzielono na siedem sektorów), które obejmują 17 dzielnic i 200 tys. mieszkańców. – Na odbiór odpadów w pozostałych trzech sektorach, czyli 10 dzielnicach, w których mieszka 130 tys. osób, prowadzimy postępowanie przetargowe – tłumaczy Olga Mazurek-Podleśna z biura prasowego urzędu miasta.

Lubelski ratusz planuje, że nowy system segregacji w pozostałych dzielnicach zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., podobnie jak w Warszawie. – Zmianie uległ regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie stolicy, który wejdzie w życie 1 stycznia. Wprowadza m.in. nowe frakcje odpadów. Zdefiniowano frakcję bio: odpady kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego – tłumaczy Agnieszka Kłąb, rzecznik stołecznego ratusza.

Podkreśla, że warunki świadczenia usługi odbioru odpadów od 2019 r. zostały przygotowane w sposób uwzględniający nowy system segregacji. – Nawiązujemy współpracę z zarządcami nieruchomości, chcąc wspólnie przygotować się do wprowadzenia zmian. Miasto przeprowadzi pod koniec roku dużą kampanię informacyjną. Mieszkańcy będą mieli możliwość zapoznania się z nowymi zasadami odbioru odpadów i zapamiętania nowych oznaczeń pojemników na poszczególne frakcje – dodaje Agnieszka Kłąb. ©?

Przepisy tzw. rewolucji śmieciowej, czyli zasady gospodarki odpadami komunalnymi, weszły w życie 1 lipca 2013 r. Wtedy gminy ustalały, jak będą segregowane odpady. W części z nich wprowadzono trzy kubły, były i takie z sześcioma. W kolorystyce pojemników panowała dowolność.

W ubiegłym roku resort środowiska postanowił ujednolić przepisy. Od 1 lipca 2017 r. w całym kraju obowiązuje pięć kolorowych pojemników. Resort argumentował zmiany niskim poziomem recyklingu śmieci w Polsce.

Pozostało 92% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego