Fachowcy nauczą, jak dbać o bezpieczeństwo

Ministerstwo Infrastruktury dostanie 4 mln zł z Unii na szkolenie zarządców samorządowych dróg.

Publikacja: 06.12.2018 07:00

Ministerstwo Infrastruktury wyda na szkolenia samorządowych zarządców dróg 5 mln zł, 4,25 mln zł otrzyma z Brukseli. – Szkolenia na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 r. planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 tys. osób – zapowiada wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Zaplanowano 80 szkoleń w 16 województwach. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy. Oprócz podniesienia kwalifikacji drogowców i rozwijania współpracy między samorządami, rządem i policją, efektem szkoleń ma być wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. – Każde z 80 szkoleń, które zostaną przeprowadzone w 16 województwach, będzie skupiało się na przyczynach wypadków w danym regionie – mówi dyr. Krzysztof Rodziewicz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Samorządowcy nauczą się, jak prowadzić ruch, oznaczyć obiekty znajdujące się w tzw. skrajni drogi, zabezpieczyć ruch pojazdów i pieszych. Poznają też inteligentne systemy zarządzania infrastrukturą drogową.

Taki system powinien integrować pozyskane nowoczesnymi metodami pomiarowymi dane z inwentaryzacji dróg, procedury administracyjne realizowane przez zarządców dróg oraz dane z tzw. zasobów zewnętrznych: np. mapa, ewidencja gruntów i budynków, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, dane księgowe i inne. Do kluczowych cech takiego systemu można zaliczyć możliwość tworzenia wszystkich wymaganych prawem zestawień, raportów i dokumentów.

– Bardzo ważna jest też możliwość prowadzenia analiz jakościowych dróg, ale również w skali całej jednostki samorządu terytorialnego – tłumaczy Andrzej Chruścicki, inżynier, autor pierwszych zasad prowadzenia takich analiz.

Jego zdaniem korzystanie z nowoczesnych technik gromadzenia, przetwarzania, analizowania i wizualizowania danych w procesie prowadzenia ewidencji dróg publicznych przynosi samorządom wymierne korzyści. Są to m.in. zwiększenie rocznych przychodów z zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, posiadanie rzetelnych, dostępnych w intuicyjnej formie informacji o zarządzanym majątku drogowym, co umożliwia sprawne zarządzanie i podejmowanie decyzji.

Utrzymywanie infrastruktury drogowej i majątku drogowego to sporo wymagających obowiązków, które samorządy muszą realizować. Wykorzystując innowacje i technologie, samorządy mogą osiągnąć wymierne korzyści z zarządzania majątkiem drogowym. Chodzi o  podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oszczędności, a nawet dodatkowe dochody.

Warto wyjść poza schemat, aby efektywnie gospodarować majątkiem, podejmować racjonalne decyzje oraz podnosić jakość świadczonych dla społeczeństwa usług.

Ministerstwo Infrastruktury wyda na szkolenia samorządowych zarządców dróg 5 mln zł, 4,25 mln zł otrzyma z Brukseli. – Szkolenia na tak dużą skalę będą realizowane po raz pierwszy. Do września 2020 r. planujemy przeszkolenie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 3 tys. osób – zapowiada wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz.

Zaplanowano 80 szkoleń w 16 województwach. Wezmą w nich udział m.in. przedstawiciele 16 marszałków województw, 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu i m.st. Warszawy. Oprócz podniesienia kwalifikacji drogowców i rozwijania współpracy między samorządami, rządem i policją, efektem szkoleń ma być wypracowanie standardów bezpieczeństwa na drodze przy użyciu urządzeń i rozwiązań inżynieryjnych poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. – Każde z 80 szkoleń, które zostaną przeprowadzone w 16 województwach, będzie skupiało się na przyczynach wypadków w danym regionie – mówi dyr. Krzysztof Rodziewicz z Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Mapa drogowa do neutralności klimatycznej
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony