Usługi środowiskowe przyszłości

Dla zrównoważonego rozwoju miast kluczowa będzie właściwa gospodarka zasobami, takimi jak woda, energia czy odpady.

Publikacja: 07.05.2019 21:00

Zakład przetwarzania we francuskim Le Mans zamienia w energię 97 proc. odpadów od 400 tys. mieszkańc

Zakład przetwarzania we francuskim Le Mans zamienia w energię 97 proc. odpadów od 400 tys. mieszkańców. Firma zaopatruje w ogrzewanie i gorącą wodę 18 tys. gospodarstw domowych

Foto: materiały prasowe

Jak będą wyglądały miasta nieodległej przyszłości? Z pewnością będą bardzo gęsto zaludnione. Szacuje się, że do roku 2050 w miastach będzie mieszkać nawet 75 proc. ludności wobec nieco ponad 50 proc. dziś i zaledwie 2 proc. w roku 1800.

Tak gwałtowny przyrost liczby mieszkańców będzie pociągał za sobą poważne wyzwania w różnych sferach życia. W sferze dotyczącej zarządzania organizmem miejskim kluczowe będą obszary związane z dostarczeniem energii elektrycznej i gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, gospodarką odpadami czy komunikacją.

Coraz większe wsparcie będą tu oferować inteligentne systemy zarządzania. Szczególnie istotne będzie zrównoważone korzystanie z zasobów naturalnych i wdrażanie zasad gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Rok 2050 w długofalowym planowaniu rozwoju miast nie jest wcale tak odległy, jak się wydaje. Od wielu dzisiejszych decyzji kierunkowych będzie zależeć rozwój bądź stagnacja.

Woda na czele

Kluczowy dla jakości życia mieszkańców będzie zrównoważony rozwój miast w obszarze energia, woda, odpady. Wśród mediów, które będą fundamentalne nie tylko dla rozwoju, ale w ogóle dla istnienia miast, jest woda. Jej dostarczenie i odprowadzenie ścieków będzie wymagało troski ze strony władz oraz mądrej współpracy z partnerami biznesowymi.

Ważnym elementem gospodarki wodnej będzie jak najszersze stosowanie zasad GOZ, tak w miastach, jak i szczególnie w procesach przemysłowych. Pozwoli to na ochronę zasobów świeżej wody.

Globalne firmy mają możliwość testowania w różnych częściach świata rozwiązań, które potem można wdrażać w innych lokalizacjach. Pomagają one partnerom – samorządom i firmom przemysłowym – dostosować się do pojawiających się wyzwań.

Rozwiązania te obejmują ponowne wykorzystanie ścieków, przeciwdziałanie powodziom, odsalanie wody morskiej, rozwój lokalnych zamkniętych systemów energetycznych i walkę z miejskimi wyspami ciepła.

– Jeśli chodzi o gospodarkę wodą, mamy wiele dostępnych rozwiązań. Szczególnie ważne są dwa obszary. Pierwszy to unikanie marnowania wody, a więc zwiększenie efektywności jej wykorzystania. Obejmuje to ograniczanie strat zarówno w samym systemie dostarczania i odprowadzania wody, jak i podczas jej wykorzystywania np. w przemyśle – mówi „Rzeczpospolitej" Antoine Frérot, prezes i dyrektor generalny Veolii.

– Drugi obszar dotyczy ponownego wykorzystania wody używanej np. w procesach produkcyjnych. Przykładowo w przemyśle woda ma wiele zastosowań, choćby do czyszczenia urządzeń. Tę wodę można zbierać, oczyszczać na miejscu i wykorzystywać kolejny raz – dodaje Antoine Frérot.

Energia w transformacji

W fazie szybkich zmian i gruntownej przebudowy jest energetyka. W ciągu kilkudziesięciu lat przemianie może ulec cały proces produkcji, dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej.

Jednym z najważniejszych symboli przemian w branży są odnawialne źródła energii (OZE). Jedna z największych polskich firm energetycznych, Tauron, zanotowała rekordową ilość OZE przyłączonych do sieci energetycznej. W ubiegłym roku było to ponad 8 tys. mikroinstalacji. Jest to wynik dwukrotnie wyższy niż w 2017 r.

Wedłujg Tauronu, widać też, że model producent–konsument energii to już przeszłość. Dziś jest on zastępowany przez opcję „sieć jest pełna prosumentów". I aby sieci elektroenergetycznej zapewnić bezpieczeństwo po pojawieniu się dużej liczby prosumentów, konieczne jest, by sieć była inteligentna i elastycznie reagowała na zmieniające się zapotrzebowanie.

– Inwestujemy w projekty badawczo-rozwojowe mające przygotować nas do nowych wyzwań. Dotyczą one aktywnego monitorowania i diagnostyki infrastruktury sieciowej, analizowania dużych zbiorów danych pomiarowych, wykorzystania systemów magazynowania energii czy też technologii ładowania pojazdów elektrycznych – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik Tauronu.

Kolejny obiecujący projekt firmy realizowany jest we Wrocławiu z wykorzystaniem technologii Internetu Rzeczy. Chodzi o skorzystanie z potencjału danych i informacji zgromadzonych w poszczególnych przedmiotach w celu usprawniania wielu dziedzin życia. Jak opisuje Tauron, latarnia może przecież zarządzać opróżnianiem przepełnionych koszy czy pomóc znaleźć miejsce parkingowe. Internet rzeczy to przystanek na drodze do inteligentnego miasta.

Ciepło i odpady

Z kolei przykładem rozwiązania z zakresu GOZ jest odzysk ciepła odpadowego ze sprężarek w największej odlewni głowic cylindrowych w Europie – Odlewni Volkswagen Poznań. Stworzona przez Veolię instalacja pozwala nie tylko zagospodarować 12 000 GJ/rok traconego wcześniej ciepła odpadowego, ale również zaoszczędzić rocznie 17 mln litrów wody wykorzystywanej do chłodzenia.

Veolia realizuje wiele projektów związanych z efektywną produkcją i dystrybucją ciepła czy gospodarką odpadami. Współpracuje na przykład z miastem Le Mans przy realizacji polityki transformacji energetycznej. Tamtejszy zakład przetwarzania zamienia w energię 97 proc. odpadów od 400 tys. mieszkańców. Produkuje równowartość rocznego zużycia energii elektrycznej w 3,5 tys. gospodarstw i zaopatruje 18 tys. domów w ogrzewanie i gorącą wodę.

Projekty związane z odbieraniem i przetwarzaniem odpadów Veolia prowadzi na całym świecie. Z jej usług i rozwiązań korzystają m.in. Buenos Aires, Hongkong czy Singapur.

Jak będą wyglądały miasta nieodległej przyszłości? Z pewnością będą bardzo gęsto zaludnione. Szacuje się, że do roku 2050 w miastach będzie mieszkać nawet 75 proc. ludności wobec nieco ponad 50 proc. dziś i zaledwie 2 proc. w roku 1800.

Tak gwałtowny przyrost liczby mieszkańców będzie pociągał za sobą poważne wyzwania w różnych sferach życia. W sferze dotyczącej zarządzania organizmem miejskim kluczowe będą obszary związane z dostarczeniem energii elektrycznej i gazu, wody, odprowadzeniem ścieków, gospodarką odpadami czy komunikacją.

Pozostało 89% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony