Ustawa krajobrazowa może utrudniać inwestycje

Sejmowa podkomisja wysłuchała wczoraj opinii na temat prezydenckiego projektu tzw. ustawy o ochronie krajobrazu. W większości mało przychylnych.

Publikacja: 25.10.2013 13:43

- Jest generalna akceptacja dla tej inicjatywy, ale pojawiało się wiele opinii, czasami sprzecznych, różnych środowisk, których na początku prac chcielibyśmy wysłuchać - mówiła wczoraj Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca podkomisji.

Projekt zmian w kilku ustawach zgłoszony przez prezydenta, ma na celu wprowadzenie, które lepiej będą chronić krajobraz w Polsce. Przewiduje on m.in. wprowadzenie urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, które będą ustanawiane przez sejmik województwa dla nowych obszarów chronionych - tzw.  krajobrazów priorytetowych. Ponadto w projekcie znalazły się obostrzenia dla wznoszenia tzw. dominant krajobrazowych czy reklam, od których - po spełnieniu pewnych warunków, gminy będą mogły pobierać opłaty.

Większość osób wypowiadających się na wczorajszym posiedzenie, podkreślała, że dodatkowa ochrona krajobrazu, dziś po części zdegradowanego, jest potrzebna, a kierunku zmian założone w projekcie są słuszne. Jednak wymagają doprecyzowania.

- Odpowiadamy za bezpieczeństwo krajowego systemu elektroenergetycznego, m.in. linii przesyłowych najwyższych napięć. Ten system będzie się rozwijał,  do 2025 r. potrzeba m.in. 4600 km nowych linii najwyższych napięć, a wartości inwestycji szacowanych jest na 23 mld zł. Już dziś jednak proces inwestycyjny nie jest łatwy, a nowe regulacje mogą wpłynąć na jego opóźnienie - podkreślał Cezary  Szwed, członek zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych. I zawnioskował m.in., by w ustawie budowa linii wysokiego napięcia traktowana była na takich samych zasadach jak budowa dróg czy kolei.

- Prawo ochrony przyrody powinno wyważyć interesy różnych środowisk, a ten projekt  jeszcze bardziej usztywnia regulacje - wtórował Robert Zajdler z Instytutu Sobieskiego. - Wydaje się także, że  zbyt mało miejsca w ustawie poświęcono prawom własności, a gminom przekazano zbyt mało kompetencji. Będą one mogły tylko opiniować prace prowadzone na poziomie sejmiku wojewódzkiego, efekty tych prac będą w największym stopniu dotykać gminy - podkreślał. - Przewidywane utrata znacznej części kompetencji gmin przy stanowieniu aktów prawa miejscowego, jakim są miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, stanowi naszym zdaniem złamanie fundamentalnej zasady demokracji - stwierdził Leszek Kuliński, wójt gminy Kobylnica i przewodniczący Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej. O tym problemie pisaliśmy w wydaniu Rz z 23 października.

Z kolei Przedstawiciele Polskiej Izby Energetyki Odnawialnej wytykali, że proponowane zmiany mogą mieć potencjalnie bardzo negatywny  na możliwości dalszego rozwoju tego sektora, a nawet dla funkcjonowania już istniejących obiektów, w tym zwłaszcza energetyki wiatrowej. Ich zdaniem, ustawa zakłada wprowadzenie istotnych ograniczeń dla OZE, ale kryteria ustanawiania tych ograniczeń są bardzo nieprzejrzyste i subiektywne.

- Jest generalna akceptacja dla tej inicjatywy, ale pojawiało się wiele opinii, czasami sprzecznych, różnych środowisk, których na początku prac chcielibyśmy wysłuchać - mówiła wczoraj Iwona Śledzińska-Katarasińska, przewodnicząca podkomisji.

Projekt zmian w kilku ustawach zgłoszony przez prezydenta, ma na celu wprowadzenie, które lepiej będą chronić krajobraz w Polsce. Przewiduje on m.in. wprowadzenie urbanistycznych zasad ochrony krajobrazu, które będą ustanawiane przez sejmik województwa dla nowych obszarów chronionych - tzw.  krajobrazów priorytetowych. Ponadto w projekcie znalazły się obostrzenia dla wznoszenia tzw. dominant krajobrazowych czy reklam, od których - po spełnieniu pewnych warunków, gminy będą mogły pobierać opłaty.

Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy