Konkurs dla firm już ogłoszony

Ruszył nowy program operacyjny dla Zachodniopomorskiego.

Publikacja: 22.10.2015 22:00

Konkurs dla firm już ogłoszony

Foto: Bloomberg

W okresie 2014–2020 województwo zachodniopomorskie otrzyma z Unii Europejskiej (UE) więcej pieniędzy niż na lata 2007–2013. Będzie to prawie 1,6 mld euro, z czego 1,15 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 450 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co oznacza, że nowy program, tak jak i pozostałe programy dla województw, będzie dwufunduszowy.

Pieniądze z EFRR stanowiące 72 proc. całkowitej kwoty z UE zostaną przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie przedsięwzięć zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej oraz poprawę ochrony środowiska. Natomiast środki z EFS (28 proc.) z puli z Unii zapewnią m.in. wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia i inwestycje w kapitał ludzki. Nowy program regionalny to jeden ze sposobów realizacji „Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 r.".

– Mam świadomość, że droga beneficjentów po pieniądze europejskie nie jest łatwa, ale będziemy się starać, aby w okresie 2014–2020 nie spotkały ich niemiłe niespodzianki natury formalnej – zapowiada Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.

Trzy filary

Gospodarka to jeden z trzech głównych filarów nowego programu dla regionu. Dwa pozostałe to infrastruktura i społeczeństwo. Progospodarczy rozwój województwa powiązano z tzw. inteligentnymi specjalizacjami regionu. A są nimi: biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości oraz turystyka i zdrowie. Program ma też wymiar terytorialny, co oznacza, że zakłada współpracę z samorządami lokalnymi. Partnerstwo z nimi przyjmie charakter tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych oraz kontraktów samorządowych. Zintegrowane inwestycje terytorialne zakładają specjalne wsparcie dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Najwięcej pieniędzy trafi na rozwój regionalnej gospodarki, w tym 930 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw oraz 109 mln zł na dofinansowanie otoczenia biznesu. Nowy program dla regionu zakłada, że docelowy średni udział innowacyjnych firm w ogólnej liczbie przedsiębiorstw osiągnie 21 proc. Region stawia też na innowacje oraz współpracę nauki i biznesu. Dlatego 280 mln zł przeznaczono na dofinansowanie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. Nakłady regionalnych firm na badania i rozwój w relacji do produktu krajowego brutto mają osiągnąć 0,2 proc.

1,1 mld zł ma trafić na rozwój regionalnej infrastruktury transportowej. Chodzi o to, aby można było się przemieszczać szybciej i sprawniej, ale przy tym bezpiecznie i ekologicznie. Celem jest też integracja transportu. Docelowa długość przebudowanych i zmodernizowanych dróg ma wynieść 190 km.

Ważną częścią programu jest też ochrona środowiska, na którą wraz z adaptacją do zmian klimatu trafi 292 mln zł. Z tych pieniędzy będą budowane instalacje wodno-ściekowe, przeciwpowodziowe oraz zagospodarowywane odpady. Środki zostaną też wykorzystane do zakupu kilkunastu wozów pożarniczych wyposażonych w sprzęt ratowniczy. W ramach budowy gospodarki niskoemisyjnej (na jej rozwój zarezerwowano 870 mln zł) będą też kupione 52 nowe pojazdy komunikacji miejskiej. To także pieniądze na odnawialne źródła energii, kogenerację, termomodernizację oraz zintegrowane systemy transportu publicznego.

W nowym programie znajdą się również pieniądze (422 mln zł) na przedsięwzięcia z zakresu kultury i rewitalizacji.

Pieniądze dla biznesu

Jeśli idzie o wsparcie biznesu, region startuje z konkursem dla przedsiębiorców, którzy zlokalizują swe inwestycje w tzw. specjalnej strefie włączenia, a więc w centrum regionu, gdzie jest najtrudniej o pracę. – To konkurs, w którym większy nacisk kładziemy na tworzenie miejsc pracy niż na innowacyjność. Wychodzimy z założenia, że w najsilniejszych miejscowościach regionu, gdzie są kadry o najwyższych kompetencjach, będziemy wymagać wysokiego poziomu innowacyjności, ale np. w powiecie łobeskim, jeśli postawimy zbyt wysokie wymagania przedsiębiorcom, to oni zwyczajnie nie będą w stanie ich spełnić. Jeżeli więc chcemy precyzyjnie interweniować, musimy rozdzielić te dwie grupy – tłumaczy marszałek Geblewicz.

Chodzi o nabór projektów w ramach działania 1.6. Dotacje będą udzielane mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom. Powalczą oni o 42 mln zł na inwestycje zwiększające potencjał produkcyjny firm działających na obszarze specjalnej strefy włączenia.

Dofinansowane zostaną projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej. Maksymalna kwota dotacji to 10 mln zł, ale będzie ona uzależniona od utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy. W przypadku dziesięciu miejsc pracy wyniesie do 2 mln zł, a powyżej dziesięciu miejsc pracy do 200 tys. zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu. Wnioski będzie można składać w urzędzie marszałkowskim od 2 listopada br. do 1 lutego 2016 r.

W okresie 2014–2020 województwo zachodniopomorskie otrzyma z Unii Europejskiej (UE) więcej pieniędzy niż na lata 2007–2013. Będzie to prawie 1,6 mld euro, z czego 1,15 mld euro pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 450 mln euro z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), co oznacza, że nowy program, tak jak i pozostałe programy dla województw, będzie dwufunduszowy.

Pieniądze z EFRR stanowiące 72 proc. całkowitej kwoty z UE zostaną przeznaczone na rozwój potencjału społeczno-gospodarczego poprzez wspieranie przedsięwzięć zakładających wzrost zatrudnienia, rozwój przedsiębiorczości, rozbudowę infrastruktury, wzrost innowacyjności i konkurencyjności gospodarczej oraz poprawę ochrony środowiska. Natomiast środki z EFS (28 proc.) z puli z Unii zapewnią m.in. wyrównywanie szans na rynku pracy, wzrost zatrudnienia i inwestycje w kapitał ludzki. Nowy program regionalny to jeden ze sposobów realizacji „Strategii rozwoju województwa zachodniopomorskiego do 2020 r.".

Pozostało 81% artykułu
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy