Tchnąć w miejsca nowe życie

Wielkopolskie miasta przygotowują programy, zgodnie z którymi chcą odnawiać wybrane wcześniej tereny.

Publikacja: 02.10.2016 22:00

Efekty rewitalizacji widać gołym okiem. Kaliskie podwórko na ulicy Grodzkiej po...

Efekty rewitalizacji widać gołym okiem. Kaliskie podwórko na ulicy Grodzkiej po...

Foto: materiały prasowe

W Kaliszu rewitalizacją zajmują się od niespełna dwóch lat, w Lesznie od siedmiu. Największe wyzwania wciąż jednak przed lokalnymi władzami.

Dwa lata temu w Kaliszu zmodernizowanego skwer Rozmarek, gdzie później zorganiozowano dwie edycje targów antyków i rękodzieła „Rozmarek Ożywiony". Zmodernizowano także podwórko u zbiegu ul. Grodzkiej i Chodyńskiego. Odnowiono elewację kamienicy, powstał integracyjny plac zabaw oraz ogródek i zabudowane miejsce na odpady komunalne. W ubiegłym roku miasto wzięło udział w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast", organizowanym przez resort rozwoju na wsparcie samorządów w opracowywaniu programów i modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji. Kalisz zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu, co dało urzędnikom możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach.

Dane do diagnozy

Ustawa o rewitalizacji z października 2015 roku uznała przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie za zadanie własne gminy oraz wprowadziła obowiązek realizowania działań związanych z rewitalizacją w sposób silnie partycypacyjny. – W momencie wejścia w życie ustawy obowiązywał u nas Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych do 2020 roku, ale dokument nie spełniał ani wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji, ani tym bardziej wymagań ustawowych. Dlatego zdecydowaliśmy się na opracowanie nowego programu – mówi Grzegorz Sapiński, prezydent Kalisza.

Pod koniec ubiegłego roku specjalista ds. rewitalizacji w kaliskim ratuszu rozpoczął prace związane z gromadzeniem danych niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy i wyznczenia granic obszarów zdegradowanych, a w lutym powołano biuro rewitalizacji, które kontynuowało prace nad diagnozą. Miasto podzielono na 14 jednostek urbanistycznych. Izabela Grześkiewicz, kierownik biura rewitalizacji tłumaczy, że przeprowadzona diagnoza w sposób jednoznaczny wskazała, iż najbardziej zdegradowaną częścią miasta w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, jak i przestrzennej jest zabytkowe centrum oraz pozostałe tereny w obrębie dzielnic Śródmieście I i Śródmieście II.

– Diagnoza potwierdziła, co kaliszanie odczuwali intuicyjnie i odnośnie czego wytworzyły się pewne stereotypy, że są to obszary miasta zaniedbane, niebezpieczne i nieprzystosowane do wysokich standardów życia – mówi Izabela Grześkiewicz.

I dodaje, że w wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych władze miasta podjęły decyzję o ich nieznacznym rozszerzeniu o fragmenty dzielnic Chmielnik oraz Tyniec.

Kalisz przygotowuje się teraz do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji (GPR). Miasto chma pozyskać z dotacji unijnych prawie 225 tys. zł , co stanowi 90 proc. zaplanowanych kosztów opracowania GPR. Urzędnicy z Kalisza wybrali już firmy, które mają im pomóc w opracowaniu programu rewitalizacji. Doradztwo eksperckie zlecono zespołowi naukowców z Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu, a badania ilościowe i jakościowe niezbędne do opracowania GPR wykona Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z Torunia oraz Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia z Warszawy. – Najpierw przystąpimy do badań, które mają dać odpowiedź na pytania, dlaczego na obszarze występują negatywne zjawiska w tak wielu sferach i jaką wizję obszaru po rewitalizacji mają jego mieszkańcy, a także: właściciele i zarządcy nieruchomości, podmioty gospodarcze, organizacje społeczne – tłumaczy Izabela Grześkiewicz.

Dodaje, że wyniki posłużą do przeprowadzenia szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji oraz wskażą potencjał, jaki występuje na tym terenie.

Kolejnym etapem będzie powołanie zespołów wspomagających opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji. Kalisz zaplanował też stworzenie geoankiety, by w ten sposób zainteresowani mogli na bieżąco wskazywać miejsca problemowe, propozycje rozwiązań i zadań do GPR oraz inne informacje. – Jesteśmy przekonani, że obecne działania przyniosą efekt w postaci bardzo dobrego dokumentu, jakim będzie GPR. Wypracujemy wspólnie z mieszkańcami i innymi interesariuszami wizję obszaru po rewitalizacji, żeby był on wspaniałym miejscem do życia, bo ma ku temu ogromny potencjał – mówi prezydent Sapiński.

Targowiska i koszary

W Lesznie przyjęto Lokalny Program Rewitalizacji, który obejmował okres 2009-2015, ale jak przyznaje Rafał Kotomski, rzecznik urzędu miasta, niewiele udało się wtedy zrealizować. – Obecnie pracujemy nad przygotowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji zgodnie z ustawą o rewitalizacji – tłumaczy rzecznik. Miasto wyznaczyło już obszar, w występuje największe nagromadzenie problemów zarówno społecznych, jak i przestrzenno - funkcjonalnych. – Jesteśmy na początku drogi, realizujemy różnorodne działania, których celem jest zaktywizowanie lokalnej społeczności i włączenie w proces rewitalizacji – tłumaczy Kotomski.

Podkreśla, że urząd stara się patrzeć na rewitalizację jak na zbiór zintegrowanych, kompleksowych przedsięwzięć, które w efekcie mają doprowadzić do poprawy jakości życia w Śródmieściu. Urzędnicy z Leszna mówią, że do Gminnego Programu Rewitalizacji wpisane zostaną przedsięwzięcia, które poprawią sytuację w centrum miasta. O środki na ich realizację chcą aplikować w ramach Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego 2014+.

– Leszno znalazło się wśród 20 miast, które otrzymały dotację na projekty w konkursie Modelowa Rewitalizacja Miast. Nasz projekt jest drugim pod względem wartości, otrzymamy prawie 4 mln złotacji dotacji – podkreśla Rafał Kotomski.

Zdradza, że kwota ta stanowi 90 proc. całkowitych kosztów projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei", który potrwa do końca 2018 roku. Jego efektem ma być przygotowanie się pod względem koncepcyjnym do przeprowadzenia długotrwałego, przemyślanego i skutecznego procesu rewitalizacji Leszna. Opracowana zostanie m.in. koncepcja obszaru pokolejowego z wzorcowym obiektem energooszczędnym, koncepcja rozwiązań transportowych z kładkami nad torami PKP, studium zagospodarowania Nowego Rynku oraz placu Metziga.

Gniezno z własnych środków rewitalizuje sukcesywnie kamienice, będące w miejskim zasobie. W tym roku wyremontowano trzy, a program będzie kontynuowany.

– W przyszłym roku rewitalizowany będzie budynek Starego Ratusza – mówi Anna Dzionek, rzecznik Gniezna. Dodaje, że w ostatnich latach rewitalizowane było np. miejskie targowiska czy tereny pokoszarowe.

W Kaliszu rewitalizacją zajmują się od niespełna dwóch lat, w Lesznie od siedmiu. Największe wyzwania wciąż jednak przed lokalnymi władzami.

Dwa lata temu w Kaliszu zmodernizowanego skwer Rozmarek, gdzie później zorganiozowano dwie edycje targów antyków i rękodzieła „Rozmarek Ożywiony". Zmodernizowano także podwórko u zbiegu ul. Grodzkiej i Chodyńskiego. Odnowiono elewację kamienicy, powstał integracyjny plac zabaw oraz ogródek i zabudowane miejsce na odpady komunalne. W ubiegłym roku miasto wzięło udział w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast", organizowanym przez resort rozwoju na wsparcie samorządów w opracowywaniu programów i modelowych rozwiązań w zakresie rewitalizacji. Kalisz zakwalifikował się do drugiego etapu konkursu, co dało urzędnikom możliwość udziału w szkoleniach i warsztatach.

Pozostało 87% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony