Region walczy o młodych

Kampania „Młodzi On-Life" ma zaktywizować tę grupę mieszkańców. W programie: zniżki do teatrów, doposażenie szkół, profity dla firm dających pracę w regionie.

Publikacja: 03.11.2016 20:00

Kampania „Młodzi on-life” ma zatrzymać młodzież w regionie.

Kampania „Młodzi on-life” ma zatrzymać młodzież w regionie.

Foto: materiały prasowe

Młodzi uciekają z regionu, o czym świadczą statystyki: osoby poniżej 18 lat stanowią w Lubuskiem niespełna jedną piątą mieszkańców, a według prognoz demografów ten niekorzystny trend może się pogłębić. Władze województwa chcą temu zapobiec – przygotowały pakiet działań, by zatrzymać młodych.

„Młodzi On Life" – kampania prowadzona na wielu płaszczyznach, ma zaktywizować lubuską młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez np. młodzieżowe rady miast czy udział w opiniowaniu budżetów obywatelskich. Ale także w przystępny sposób zapoznać ich z ofertą działających w regionie instytucji .

– Chcemy przedstawić młodym ludziom taką ofertę, żeby chciało się im w Lubuskiem mieszkać, kształcić, zakładać rodziny i pracować. A także stworzyć przystępną dla nich bazę informacji o działaniach podejmowanych na ich rzecz – mówi Katarzyna Kozińska, pełnomocnik zarządu województwa ds. koordynacji programu „Młodzi On-Life".

Działania są wielotorowe, jedne przedsięwzięcia są już w toku, inne w planach. Najpierw o to, jakich zmian oczekują, władze zapytały samych młodych, a ci przedstawili swoje postulaty w październiku na III Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym.

I tak młodzi chcieliby m.in. zniżek dla uczniów i studentów np. do muzeów i teatrów a także bezpłatnego transportu na te wydarzenia, dofinansowania do studiów na kierunkach najbardziej pożądanych, podniesienia prestiżu wyższych uczelni w regionie oraz jakości kształcenia. Inny ważny postulat dotyczy integracji systemu szkolnictwa z lokalnym rynkiem pracy. Chcą także wprowadzenia systemu motywacyjnego dla firm, które zatrudniają młodych.

Część przedsięwzięć mających spełnić te oczekiwania samorząd województwa już realizuje.

– Pracujemy nad stworzeniem młodzieżowej karty zniżek do obiektów kultury i sportu podległych urzędowi marszałkowskiemu. Na przykład muzeów, teatrów i obiektów sportowych – zaznacza Katarzyna Kozińska.

Z kolei w ramach projektu „Partnerstwa dla wolontariatu" powstanie 15 poradni dla młodych ludzi, którzy borykają się z problemami, np. z depresją, a nie maja z kim o nich porozmawiać czy się poradzić. Poradnie mają powstać głównie w małych miastach, a do projektu udało się pozyskać 17 partnerów i trzy tysiące harcerzy. – Zebraliśmy dane dotyczące poszczególnych powiatów, co pomoże nam trafić z pomocą tam, gdzie jest najbardziej potrzebna – zaznacza pełnomocniczka ds. koordynacji programu „Młodzi On-Life". Już teraz działa taka poradnia, prowadzona przez ZHP i doskonale się sprawdza.

„Rewolucja" ma objąć także rynek pracy. Na modernizację szkolnictwa zawodowego zostanie bowiem przekazane 170 mln zł. – To ma być nowoczesna nauka i kreatywne myślenie – mówiła podczas młodzieżowego sejmiku marszałek Elżbieta Anna Polak.

Środki zostaną przeznaczona na modernizację bazy dydaktycznej oraz wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt. Z kolei szeroko rozumiany dialog z pracodawcami ma prowadzić do tego, by młody człowiek znalazł pracę, a wcześniej zdobył zawód, który zapewni mu zatrudnienie.

– Jesteśmy na etapie przygotowania programu rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie, który ma określić w jakich kierunkach należy kształcić i  na jakie zawody jest zapotrzebowanie w lubuskich przedsiębiorstwach. Chcemy wskazywać ścieżki rozwoju – zaznacza Katarzyna Kozińska.

Obecnie ok. 49 proc. absolwentów szkół wyjeżdża, albo nosi się z zamiarem wyjazdu na na uczelnie poza obszar województwa lubuskiego.

Samorząd województwa myśli o zwiększeniu szans dla ludzi młodych również w obszarze przedsiębiorczości. Firmy dające młodym pracę na dobrych warunkach mają być nagradzane. Projekt pod nazwą „Lubuskie rusza w świat" dotyczący 13 misji gospodarczych przewiduje specjalne profity dla „młodych firm". Niekoniecznie prowadzone przez młodych biznesmenów, ale np. firm młodych stażem.

Opinia

Elżbieta Anna Polak, marszałek woj. lubuskiego

Program Młodzi on-life, ma aktywizować młodzież do działania obywatelskiego. Obserwujemy duży odpływ młodych ludzi z regionu, a chcemy, aby tutaj żyli, realizowali swoje ambicje i pasje. Młodzi potrzebują wsparcia pedagogicznego i psychologicznego, dlatego tworzyliśmy projekt powstania poradni w każdym powiecie. Finansujemy staże i praktyki, otwieramy atrakcyjne kierunki na uczelniach, oferujemy stypendia, chcemy pokazać się jako region mistrzów. Chodzi o praktyczną realizację słów Papieża Franciszka, który zaapelował do młodych, by wreszcie „zeszli z kanapy i kupili sobie buty".

Młodzi uciekają z regionu, o czym świadczą statystyki: osoby poniżej 18 lat stanowią w Lubuskiem niespełna jedną piątą mieszkańców, a według prognoz demografów ten niekorzystny trend może się pogłębić. Władze województwa chcą temu zapobiec – przygotowały pakiet działań, by zatrzymać młodych.

„Młodzi On Life" – kampania prowadzona na wielu płaszczyznach, ma zaktywizować lubuską młodzież do uczestnictwa w życiu społecznym poprzez np. młodzieżowe rady miast czy udział w opiniowaniu budżetów obywatelskich. Ale także w przystępny sposób zapoznać ich z ofertą działających w regionie instytucji .

Pozostało 86% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony