Mobilność - zrównoważona i smart

Mobilność i komunikacja – to jedne z kluczowych wyznaczników współczesnej cywilizacji. W dziedzinie transportu i komunikacji zasady i cele zrównoważonego rozwoju pozwalają w coraz większym stopniu i zakresie osiągać innowacyjne rozwiązania i technologie informacyjno-telekomunikacyjne, określane mianem smart.

Aktualizacja: 08.12.2016 11:52 Publikacja: 08.12.2016 11:31

Elektryczne samochody to jeden ze sposobów na bardziej ekologiczny transport

Elektryczne samochody to jeden ze sposobów na bardziej ekologiczny transport

Foto: 123RF

Wiedza o proekologicznych i efektywnych ekonomicznie (energooszczędnych) środkach transportu i sposobach korzystania z nich ważna jest nie tylko w przypadku indywidualnych konsumentów. Od wiedzy w tym zakresie wśród włodarzy miast i gmin oraz osób odpowiedzialnych za realizację i rozwój lokalnej i regionalnej polityki transportowej, zarządzanie ruchem i rozwój infrastruktury, zależy poziom ekologicznego i technologicznego zrównoważenia systemu transportu i komunikacji w gminie, mieście, metropolii. Jeśli takie rozwiązania będą dostępne, od mieszkańców będzie już tylko zależeć, czy możliwości te będą optymalnie wykorzystywane. Jakie są zatem możliwości rozwoju mobilności w kierunku bardziej zrównoważonym i inteligentnym? Do niedawna panaceum na bardziej ekologiczny transport miały stać się z jednej strony biopaliwa, z drugiej zaś rozwój transportu rowerowego. Obecnie spektrum możliwych, dostępnych i coraz szerzej wdrażanych rozwiązań wyznacza:

 wprowadzanie pojazdów hybrydowych, łączących silniki spalinowe (benzynowe i na olej napędowy lub gaz) i elektryczne wprowadzanie pojazdów napędzanych biogazem (biometanem) pozyskiwanym z organicznych odpadów komunalnych (np. gazu wysypiskowego, gazu z fermentacji osadów ściekowych) i biogazowni – rozwiązanie to szczególnie popularne jest w Szwecji,

rozwój infrastruktury ścieżek rowerowych i tzw. roweru miejskiego

rozwój inicjatyw tzw. carsharing'u – czyli wspólnego użytkowania samochodów prywatnych, np. wspólne dojazdy sąsiadów do pracy czy na zakupy.

Obok powyższych inicjatyw, które mają charakter zwiększania zarówno efektywności ekonomicznej, jak i ekologicznej transportu i komunikacji, coraz bardziej dynamicznie rozwijają się rozwiązania bazujące na technologiach smart. Nie chodzi tu tylko o wzrost automatyzacji prowadzenia pojazdów czy systemy ich autopilotażu, ale o szeroką gamę rozwiązań tzw. inteligentnych systemów transportowych ITS oraz aplikacji (dostępnych zazwyczaj na smartfony) ułatwiających dotarcie do wybranego punktu, znalezienie poszukiwanej usługi czy miejsca parkingowego. Służą one lepszej koordynacji i efektywności w poruszaniu się (mobilności), zarządzaniu ruchem, w tym sygnalizacją świetlną i logistyką. Efekty wprowadzania rozwiązań inteligentnych w transporcie i komunikacji powinny być wymierne i znaleźć odzwierciedlenie w konkretnych wskaźnikach efektywności. Rozwiązania smart nie są bowiem celem samym w sobie, a rzeczowym efektem ich wprowadzenia powinny być określone korzyści natury gospodarczej, społecznej i ekologicznej np.:

zmniejszenie czasu dojazdu samochodami prywatnymi i środkami komunikacji publicznej do określonych miejsc usługowych lub rekreacyjnych (np. w centrum miasta lub na peryferiach);

zmniejszenie uciążliwości (czasu trwania) dojazdów i korków;

szybsza reakcja służb na awarie, wypadki i zdarzenia losowe;

zmniejszenie emisji CO2, zanieczyszczenia powietrza i hałasu;

zwiększenie bezpieczeństwa na drogach i przejściach dla pieszych (mniejsza wypadkowość).

I to właśnie tego typu wskaźniki będą ostatecznym sprawdzianem rzeczywistej inteligencji i poziomu zrównoważenia wprowadzanych rozwiązań.

Do rozwiązań o charakterze bardziej systemowym należy optymalizacja projektowania trans ruchu, dróg i ulic związana ze zrównoważonym planowaniem przestrzennym oraz wzrost jakości transportu miejskiego, optymalizacja połączeń komunikacyjnych, rozwój transportu szynowego (np. sieci trolejbusów w Gdyni) i multimodalnego. Jeśli większość mieszkańców i pasażerów ma zmniejszyć wykorzystanie indywidualnych środków transportu na rzecz komunikacji publicznej, musi ona spełniać odpowiednie wymogi jakościowe, zarówno jeśli chodzi o tabor, jak i zasięg i rozkład jazdy.

W przypadku transportu towarowego nadal aktualne pozostaje hasło „tiry na tory”. Zaniedbana i zapóźnienia w tym obszarze poczynione w okresie transformacji polskiej gospodarki spowodowały strukturalnej niedoinwestowanie kolei, przy jednoczesnym wyeksploatowaniu i degradacji dróg, ogromnej liczbie wypadków spowodowanych przez tiry i znaczącym zanieczyszczeniu środowiska emisją spalin. Zrównoważona i inteligenta polityka transportowa i komunikacyjna w skali gminy, powiatu, województwa i całego kraju ma znaczący potencjał i obiecującą przyszłość, gdyż integruje potrzeby społeczne, z wymogami ekologicznymi i możliwościami ekonomicznymi. Dobrych przykładów jest już całkiem sporo, również w polskich miastach i gminach. Będziemy o nich pisać.

Wiedza o proekologicznych i efektywnych ekonomicznie (energooszczędnych) środkach transportu i sposobach korzystania z nich ważna jest nie tylko w przypadku indywidualnych konsumentów. Od wiedzy w tym zakresie wśród włodarzy miast i gmin oraz osób odpowiedzialnych za realizację i rozwój lokalnej i regionalnej polityki transportowej, zarządzanie ruchem i rozwój infrastruktury, zależy poziom ekologicznego i technologicznego zrównoważenia systemu transportu i komunikacji w gminie, mieście, metropolii. Jeśli takie rozwiązania będą dostępne, od mieszkańców będzie już tylko zależeć, czy możliwości te będą optymalnie wykorzystywane. Jakie są zatem możliwości rozwoju mobilności w kierunku bardziej zrównoważonym i inteligentnym? Do niedawna panaceum na bardziej ekologiczny transport miały stać się z jednej strony biopaliwa, z drugiej zaś rozwój transportu rowerowego. Obecnie spektrum możliwych, dostępnych i coraz szerzej wdrażanych rozwiązań wyznacza:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy