Inteligentne kosze na śmieci

Technologie informacyjno-komunikacyjne znajdują zastosowanie w wielu obszarach gospodarki komunalnej, w tym w budowie efektywnych systemów selektywnej gospodarki odpadami. Jednym z obszarów coraz powszechniejszego stosowania rozwiązań inteligentnych są pojemniki na odpady komunalne. Systemy te pozwalają zracjonalizować częstotliwość odbioru odpadów, optymalizować trasy przejazdu śmieciarek i lepiej kontrolować proces selektywnej zbiórki.

Publikacja: 24.01.2017 09:36

Foto: www.sxc.hu

Rozwiązania smart w przypadku koszy pojemników na odpady bazują zazwyczaj na systemie specjalnych czujników elektronicznych montowanych w pojemnikach na odpady. Czujniki te stanowią element systemów odbierających dane z czujników i przetwarzających je, zintegrowanych z aplikacjami umożliwiającymi komunikację z odbiorcami. W ten sposób wszyscy interesariusze - mieszkańcy, ale również firmy odbierające odpady oraz urzędnicy, otrzymują proste i wygodne w użyciu narzędzie ułatwiające komunikację. Każdy zarejestrowany w systemie pojemnik posiada identyfikator i określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień. Do głównych elementów inteligentnych systemów monitorujących poziom zapełnienie pojemników (kontenerów) na odpady komunalne należą:

• czujniki centralne - kontrolujące w czasie rzeczywistym poziom wypełnienia pojemnika i jego aktualne położenie;

• czujniki kart dostępu - kontrolujące dostęp do pojemników informujące administratora kiedy i kto może korzystać z danego pojemnika i go używał;

• aplikacje mobilne dla mieszkańców – za ich pośrednictwem mieszkańcy mogą korzystać z wybranych funkcji systemu, w tym z map pojemników i informacji o ich zapełnieniu. Aplikacja pozwala też zazwyczaj zgłaszać dodatkowe problemy dotyczące pojemników, takie jak nieporządek wokół czy utrudniony dostęp;

• alarmy - na podstawie danych z czujników system automatycznie rozpoznaje i sygnalizuje problemy: przepełnienie, przewrócenie się, nieautoryzowane opróżnienie (kradzież odpadów) czy pojawienie się ognia;

• statystyki i prognozy – rejestrowanie statystycznych zmian w poziomie wypełnienia poszczególnych pojemników, szacowanie średnich wartości napełnień i terminów opróżnień, jak również zapotrzebowań na dodatkowe pojemniki.

Do korzyści z drożenia takich systemów zdalnej komunikacji w pojemnikach, które mogą odnieść zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorstwa odbierające odpady, należą:

• optymalizacja tras dojazdu śmieciarek - krótsze i rzadsze ich wyjazdy powodują oszczędności, nawet rzędu 30%;

• lepsze dostosowanie odbioru odpadów do potrzeb mieszkańców;

• zapobieganie zjawisku przepełnienia pojemników i związanych z tym niedogodności, jak również opróżnianiu nie do końca zapełnionych pojemników;

• bieżące i automatyczne dokumentowanie pracy ekip wywozowych;

• wykrywanie kradzieży odpadów;

• monitorowanie naruszeń deklaracji śmieciowych.

Kluczową korzyścią dla gminy jest przede wszystkim lepsza kontrola nad realizacją celów w zakresie segregacji i selektywnej zbiórki odpadów na potrzeby recyklingu oraz dokładniejsze statystyki. System umożliwia stałą dostępność do danych nt. wypełnienia poszczególnych pojemników, w tym ich wizualizację na interaktywnych mapie miejscowości/miasta/gminy.

W ostatnim czasie pojawił się również bardziej zaawansowany prototyp „smart-kosza” opracowany przez polskich wynalazców w Poznaniu. Pojemnik ten identyfikuje wrzucany odpad, kategoryzuje, sortuje i odpowiednio przechowuje. Potrafi rozróżnić, jaki rodzaj odpadu został wrzucony do pojemnika i poddaje go wstępnej obróbce, np. zgniatają plastiki. System ten uczy się nowych parametrów wrzucanych odpadów, przetwarzając dane w chmurze (cloud computing).

Tekst powstał we współpracy z Redakcją Smart Gmina, partnerem serwisu: Rzecz o Gminie.

Rozwiązania smart w przypadku koszy pojemników na odpady bazują zazwyczaj na systemie specjalnych czujników elektronicznych montowanych w pojemnikach na odpady. Czujniki te stanowią element systemów odbierających dane z czujników i przetwarzających je, zintegrowanych z aplikacjami umożliwiającymi komunikację z odbiorcami. W ten sposób wszyscy interesariusze - mieszkańcy, ale również firmy odbierające odpady oraz urzędnicy, otrzymują proste i wygodne w użyciu narzędzie ułatwiające komunikację. Każdy zarejestrowany w systemie pojemnik posiada identyfikator i określa jego pojemność, przeznaczenie, lokalizację i wymaganą częstotliwość opróżnień. Do głównych elementów inteligentnych systemów monitorujących poziom zapełnienie pojemników (kontenerów) na odpady komunalne należą:

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą