Budowany przez Gaz-System gazociąg północ–południe z polzwoleniem na budowę opolskiego odcinka

Jest pozwolenie na budowę opolskiego odcinka gazociągu Zdzieszowice–Wrocław, który jest częścią korytarza północ–południe.

Publikacja: 30.01.2017 22:00

Gazociąg Zdzieszowice–Wrocław ma mieć długość ok. 130 km.

Gazociąg Zdzieszowice–Wrocław ma mieć długość ok. 130 km.

Foto: 123RF

– Celem inwestycji jest poprawa warunków przesyłania gazu i zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania paliwa do odbiorców poprzez modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo-zachodniej i południowej części Polski – mówi Tomasz Pietrasieński, rzecznik spółki Gaz-System, która odpowiada za infrastrukturę przesyłową gazu.

Dodaje, że dzięki temu projektowi będą warunki dla przesyłu większych ilości gazu na kierunku północ–południe i współpracy krajowego systemu z nowym interkonektorem Polska–Czechy. Podkreśla też, że gazociąg i powiązane inwestycje stanowią element środkowoeuropejskiego korytarza gazowego Północ–Południe.

– To wspierana przez Unię Europejską koncepcja, która pozwoli na pełną integrację infrastruktury przesyłowej w naszej części Europy – tłumaczy Tomasz Pietrasieński.

Gazociąg Zdzieszowice–Wrocław ma liczyć ok. 130 km. Na terenie woj. opolskiego będzie przebiegać przez gminy Skarbimierz, Olszanka, Lewin Brzeski, Dąbrowa, Komprachcice, miasto Opole, Prószków, Tarnów Opolski, miasto i gminę Gogolin, Zdzieszowice i Leśnica.

– Trasa wiedzie w większości wzdłuż istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia, mieszcząc się w jego strefie kontrolowanej, a tym samym nie powoduje dodatkowego ograniczenia w użytkowaniu nieruchomości – zapewnia przedstawiciel Gaz-Systemu.

Tomasz Pietrasieński podkreśla, że w woj. opolskim gazociąg będzie budowany głównie na terenach rolniczych, gdzie po zakończeniu budowy nie będzie przeszkód w prowadzeniu dalszej działalności uprawowej. Dodaje, że projekt realizowany jest na podstawie specustawy z 2009 r. dotyczącej terminalu skroplonego gazu w Świnoujściu – gazociąg jest wśród inwestycji towarzyszących terminalowi.

W 2013 r. rozpoczęło się opracowanie dokumentacji projektowej gazociągu. W lipcu 2015 r. inwestor otrzymał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, a w październiku 2015 r. wojewoda opolski wydał decyzję lokalizacyjną. Już w grudniu ubiegłego roku wykonawca dokumentacji projektowej złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Wojewoda wydał je dla odcinka gazociągu Zdzieszowice–Brzeg w połowie stycznia.

– Obecnie zakończono etap projektowania opolskiego odcinka Zdzieszowice–Brzeg. Gaz-System ma już wszystkie decyzje administracyjne niezbędne do realizacji budowy gazociągu. W najbliższym czasie planujemy ogłosić postępowanie przetargowe na wykonawstwo robót budowlano-montażowych – tłumaczy Tomasz Pietrasieński.

Zgodnie z planami firmy, do lipca powinien zostać wybrany wykonawca, a sama budowa ma potrwać dwa lata. Jak mówi przedstawiciel Gaz-Systemu, szacunkowa wartość inwestycji Zdzieszowice–Brzeg to ok. 389 mln zł.

Zgodnie ze specustawą nieruchomości, przez które będzie przebiegała podziemna infrastruktura gazociągu pozostaną własnością dotychczasowych właścicieli. Zostanie jedynie utworzona strefa kontrolowana o szerokości 12 m (po 6 m od osi gazociągu), dla której na mocy decyzji lokalizacyjnej nastąpi ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości.

– W nielicznych przypadkach, kiedy na gruntach zlokalizowane będą naziemne obiekty przesyłowe, nieruchomości te będą wywłaszczone za odszkodowaniem i stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji staje się ostateczna – wyjaśnia Tomasz Pietrasieński.

Firma realizuje inwestycje przy wykorzystaniu środków własnych i pozyskanych z funduszy unijnych. – Na etap przedinwestycyjny, tzn. opracowanie dokumentacji projektowej Gaz-System otrzymał dofinansowanie z Programu Transeuropejska Sieć Energetyczna TEN-E. Natomiast sama budowa gazociągu Zdzieszowice–Wrocław będzie dofinansowana z programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko" w kwocie 340,28 mln zł – wylicza przedstawiciel inwestora.

– Celem inwestycji jest poprawa warunków przesyłania gazu i zwiększenie bezpieczeństwa i ciągłości dostarczania paliwa do odbiorców poprzez modernizację i rozbudowę systemu przesyłowego w rejonie południowo-zachodniej i południowej części Polski – mówi Tomasz Pietrasieński, rzecznik spółki Gaz-System, która odpowiada za infrastrukturę przesyłową gazu.

Dodaje, że dzięki temu projektowi będą warunki dla przesyłu większych ilości gazu na kierunku północ–południe i współpracy krajowego systemu z nowym interkonektorem Polska–Czechy. Podkreśla też, że gazociąg i powiązane inwestycje stanowią element środkowoeuropejskiego korytarza gazowego Północ–Południe.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego