Pomysły na nowoczesny Wrocław

Stolica Dolnego Śląska ma być zielona, jej mieszkańcy mobilni i mocno zaangażowani w decyzje dotyczące przyszłości miasta, w którym mieszkają.

Publikacja: 27.07.2017 21:00

Przeprowadzka do Wrocławia może się okazać dobrym pomysłem na życie

Przeprowadzka do Wrocławia może się okazać dobrym pomysłem na życie

Foto: materiały prasowe

We Wrocławiu rosnąć będzie kapitał społeczny, poprawi się jakość życia i edukacja. Biznes postawi na innowacje, a gospodarka na rozwój.

Taka jest wizja rozwoju miasta w 2018 r. przedstawiona na stronie www.Wroclaw.pl, oficjalnym portalu miasta. Jest ona spójna z planami na dalszą przyszłość: „Wrocław w perspektywie 2020 plus" oraz strategią rozwoju Wrocławia 2030.

6 lipca 2017 r. na sesji rady miejskiej radni rozmawiali o planowanych działaniach miasta w przyszłym roku. W dokumencie „Założenia polityki społeczno-gospodarczej Wrocławia na 2018 rok" wskazali na strategiczne przedsięwzięcia w ramach czterech obszarów priorytetowych obejmujących właśnie: Zielony Wrocław, mobilność wrocławian, rozwój partycypacji, budowę kapitału społecznego i poprawę jakości życia, edukację, innowacje, gospodarkę oraz rozwój.

Była kultura, ma być zieleń

Zielony Wrocław ma być najważniejszym celem polityki miejskiej na najbliższe lata, wymagającym inwestycji, m.in. w poprawę jakości powietrza, ochronę gleb, zapewnienie swobodnego i równego dostępu do terenów zielonych, możliwość aktywnego wypoczynku i rekreacji itp. Docelowo zielona infrastruktura ma stanowić strategicznie zaplanowaną sieć przyrodniczą, składającą się z obszarów naturalnych i półnaturalnych.

W drugiej połowie marca 2017 w urzędzie miejskim powstał „zielony departament" do spraw zrównoważonego rozwoju w mieście. Teraz miasto stara się o tytuł Zielonej Stolicy Europy 2019. Na razie jest nią niemieckie Essen, które podobnie jak Wrocław wcześniej uzyskało tytuł Europejskiej Stolicy Kultury. – Podążamy śladem tego miasta i nie mamy kompleksów. Zmierzamy w dobrym kierunku i pracujemy nad mariażem kultury z zielenią – mówił Rafał Dutkiwicz, prezydent Wrocławia od 2002 roku.

Wrocławianie, tak jak inni mieszkańcy wielkich miast, skarżą się na zanieczyszczone powietrze. W jego oczyszczeniu ma pomóc nie tylko większa dbałość o zieleń, ale również odpowiedzialne zorganizowanie transportu miejskiego. Nie zakłada się eliminowania z miasta samochodów, ale ruch samochodowy w mieście ma zostać ograniczony. Wprowadza się natomiast równe proporcje i prawa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego, przestrzenie publiczne przyjazne pieszym, możliwość bezpiecznego poruszania się rowerami, podnoszenie ogólnego bezpieczeństwa na drogach oraz zaspokajanie potrzeb niepełnosprawnych poprzez niwelowanie barier architektonicznych.

Systemy transportu publicznego mają być połączone w spójną całość, która będzie zarządzana przez inteligentne systemy sterowania ruchem.

Przyjazny dla przyjezdnych

Władze miasta zdają sobie sprawę z tego, że dzięki inwestycjom w okolicznych gminach będzie rosła liczba mieszkańców, którzy zechcą osiedlić się w mieście. Dlatego Wrocław ma stać się bardziej przyjazny dla przyjezdnych. „Do ważnych czynników wpływających na rozwój społeczno-gospodarczy miasta należy zaliczyć kapitał społeczny. W określonych ujęciach kapitał ten może być postrzegany jako jedna z podstawowych determinant życia społeczno-gospodarczego. O ile można powiedzieć, że transformacja ekonomiczna i ustrojowa już się dokonały, o tyle wciąż nie ma dobrze rozwiniętego społeczeństwa obywatelskiego" – czytamy w planach na 2018 r.

Co trzeba zrobić, żeby sytuacja się poprawiła? Niezbędne jest zwiększenie udziału wrocławian w podejmowaniu decyzji dotyczących przyszłości miasta. To trzeci, długofalowy cel władz miasta. Budżet partycypacyjny uczy samorządności w działaniu i na podstawie codziennych doświadczeń przekonuje, że ma się wpływ na losy swojej wspólnoty.

No i gospodarka

Edukacja, innowacje, gospodarka i rozwój – nierozerwalnie związany z pozostałymi priorytetami. Miasta są kołami zamachowymi dla nowej gospodarki, opartej na wiedzy i usługach. A sam Wrocław pozostaje jednym z silniejszych centrów innowacji i nowoczesnej gospodarki w Polsce. Dzieje się tak dzięki wielkim inwestycjom – zwłaszcza w motoryzację, przemysł lotniczy, ale i np. chemię.

To także miasto, gdzie doszło do eksplozji przedsiębiorczości, w którym powstaje wiele innowacyjnych przedsięwzięć typu startup. Nie odbyło się bez wsparcia samorządu, który dąży do stworzenia aktywnego i innowacyjnego ekosystemu miejskiego. Jednym z takich działań, mających integrować m.in. środowiska startupowe, jest Wroclaw CityLab. Miasto, w ramach CityLab, udostępnia przestrzeń miejską startupom, przedsiębiorcom, naukowcom, aby mogli oni testować w przestrzeni publicznej innowacyjne pomysły i rozwiązania.

Sprytne miasto

Wrocław CityLab jest elementem Smart City Wrocław. Zgodnie z przyjętą definicją miasto można uznać za smart, kiedy inwestycje w kapitał ludzki i społeczny, wspomagane rozwojem nowoczesnej infrastruktury, prowadzą do zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz wysokiej jakości życia.

Miasta smart, czyli „sprytne" bądź „mądre", charakteryzują się wybitnymi osiągnięciami w ośmiu dziedzinach: mobilności, infrastrukturze, środowisku, ekonomii, zarządzaniu, edukacji, stylu życia, i udziałem mieszkańców w życiu miasta. Jeżeli je porównamy z obszarami priorytetowymi we Wrocławiu, czyli: zielonym miastem, mobilnością; rozwojem partycypacji, budową kapitału społecznego i poprawą jakości życia; edukacją, innowacją, gospodarką, rozwojem – to filozofia Smart City wpisuje się w obszary priorytetowe. I wszystko jest na dobrej drodze. Za rozwiązania uznane za „smart" Wrocław otrzymał już kilka nagród, m.in. w 2016 r. podczas Smart City Forum w Warszawie tytuł Smart City w kategorii miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców, w listopadzie 2015 r. w Hongkongu nagrodę CINEV Smart Mobility in Smart City za public transport network integration (integracja sieci transportu publicznego), a w grudniu 2016 r. za public incentives in transport (zachęty do korzystania z transportu publicznego), wręczoną podczas EuroChina Smart Mobility Conference 2016 w Shenzhen. Czyli wszystko jest na najlepszej drodze.

masz pytanie, wyślij e-mail do autorki: d.walewska@rp.pl

We Wrocławiu rosnąć będzie kapitał społeczny, poprawi się jakość życia i edukacja. Biznes postawi na innowacje, a gospodarka na rozwój.

Taka jest wizja rozwoju miasta w 2018 r. przedstawiona na stronie www.Wroclaw.pl, oficjalnym portalu miasta. Jest ona spójna z planami na dalszą przyszłość: „Wrocław w perspektywie 2020 plus" oraz strategią rozwoju Wrocławia 2030.

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Dekarbonizacja gospodarki bez wodoru będzie bardzo trudna
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży