Współpraca, która procentuje

Rzeszów jest atrakcyjny dla partnerów z zagranicy. Miasto ma już podpisanych 12 umów o partnerstwie.

Publikacja: 21.08.2017 01:00

Europejski Stadion Kultury to przykład organizowanego w Rzeszowie wydarzenia kulturalnego, w które z

Europejski Stadion Kultury to przykład organizowanego w Rzeszowie wydarzenia kulturalnego, w które zaangażowane są Lwów, Iwano – Frankowsk i Łuck.

Foto: materiały prasowe

Co roku około setki mieszkańców Rzeszowa korzysta z bezpłatnego kursu pogłębiającego język angielski, poznaje kulturę i historię Stanów Zjednoczonych. Program „Pomost international" organizowany jest co roku w wakacje od 12 lat. To element współpracy Rzeszowa z amerykańskim miastem Buffalo. Dzięki zaś kontaktom Gainesville na Florydzie Rzeszów był pierwszym miastem w Europie, który wdrożył system Appia do zarządzania inwestycjami miejskimi, opracowany przez firmę Info Tech z Gainesville. Teraz z wypracowanych przez urzędników ścieżek korzystają inni, np. przedstawiciele branży medycznej, w zakresie rozwijania technik okulistycznych.

To właśnie z partnerskimi miastami z USA oraz Ukrainy, Niemiec i Węgier najczęściej współpracuje samorząd Rzeszowa. Miasto ma podpisane umowy bilateralne z 12 miastami. Oprócz wspomnianych to także Bielefeld (Niemcy), Iwano-Frankowsk, Lwów, Łuck (Ukraina), Klagenfurt (Austria), Koszyce (Słowacja), Lami (Grecja), Nyíeregyháza (Węgry), Satu Mare (Rumunia). W lipcu dołączył chiński Fangchenggang.

– Podpisaniem z Rzeszowem umów partnerskich są zainteresowane miasta z Holandii, Chorwacji, Francji, Białorusi i Hiszpanii. Co ważne, stale współpracujemy z licznymi samorządami, które nie są naszymi miastami partnerskimi, jak Stropkov, Svidnik, Preszow na Słowacji, Sternbersko w Czechach, Las Palmas de Gran Canaria i Santa Cruz de Tenerife w Hiszpanii czy Enschede w Holandii – mówi Kamil Czyż, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszów.

Kontakty te służą wymianie informacji, zdobywaniu wiedzy, upowszechnianiu i krzewieniu sportu i kultury, rozwojowi turystyki czy edukacji młodzieży. Dzięki 25-letniej współpracy z Bielefeldem od kilku lat co roku uczniowie z Zespołu Szkół im. UNICEF w Rzeszowie wyjeżdżają na olimpiadę sportową dla osób niepełnosprawnych Bethel Athletics, a szkoła współpracuje ze szkołą specjalną Mamre-Patmos-Schule w Bethel. Takich kontaktów jest więcej. m.in. I LO współpracuje ze szkołą w Klagenfurcie, a gimnazjum nr 9 ze szkołą w Nyíeregyházie.

Szerokie kontakty, zważywszy na przygraniczne położenie, miasto utrzymuje z partnerami z Ukrainy.

– W przypadku miast ukraińskich, oprócz wzajemnych wizyt o charakterze kulturalnym oraz wymiany edukacyjnej, ostatnio bardzo ważnym elementem jest organizacja wizyt studyjnych poświęconych konkretnym zagadnieniom związanym m.in. z reformą decentralizacyjną na Ukrainie, pozyskiwaniem środków zewnętrznych, gospodarką komunalną, finansami miasta – mówi Kamil Czyż.

Samorząd duży nacisk w tej współpracy kładzie na promocję Rzeszowa jako miasta akademickiego, gdzie studiuje już ponad 1500 obywateli Ukrainy. Z ożywionych kontaktów z partnerami zagranicznymi korzystają też przedsiębiorcy.

– W ramach partnerstwa organizowane są misje gospodarcze, w których biorą udział przedsiębiorcy z naszych miast, ale także wizyty studyjne w firmach – podkreśla Kamil Czyż.

Miasto we współpracy z Łuckiem, Iwano-Frankowskiem i Lwowem organizuje Polsko-Ukraińskie Forum Outsourcingu, poświęcone także nowoczesnym usługom dla biznesu. Partnerzy z Ukrainy uczestniczą też w organizowanych w Rzeszowie licznych wydarzeniach probiznesowych inicjowanych przez samorządowców. Wsparcie samorządu chwali Mariusz Tywoniuk, prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.

– To wsparcie promocyjne i proprzedsiębiorcze jest ważne. Dla biznesmenów istotne są też informacje o otoczeniu, w jakim będą rozwijać swoje przedsięwzięcia, infrastrukturze drogowej, społecznej, kulturalnej – mówi Mariusz Tywoniuk.

Współpraca z partnerami zagranicznymi pozwala miastu na realizację projektów współfinansowanych m.in. z Transgranicznego Programu Współpracy Polska-Białoruś-Ukraina, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego czy programu Interreg V-A Polska-Słowacja.

Co roku około setki mieszkańców Rzeszowa korzysta z bezpłatnego kursu pogłębiającego język angielski, poznaje kulturę i historię Stanów Zjednoczonych. Program „Pomost international" organizowany jest co roku w wakacje od 12 lat. To element współpracy Rzeszowa z amerykańskim miastem Buffalo. Dzięki zaś kontaktom Gainesville na Florydzie Rzeszów był pierwszym miastem w Europie, który wdrożył system Appia do zarządzania inwestycjami miejskimi, opracowany przez firmę Info Tech z Gainesville. Teraz z wypracowanych przez urzędników ścieżek korzystają inni, np. przedstawiciele branży medycznej, w zakresie rozwijania technik okulistycznych.

Pozostało 83% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży