Pieniądze na rozwój pracowników

Ponad 6 mln zł przeznaczyła Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie szkoleń dla osób zatrudnionych w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach z regionu.

Publikacja: 17.09.2017 23:00

Z dotacji na szkolenia mogą skorzystać wyłącznie firmy z województwa podkarpackiego i subregionu rze

Z dotacji na szkolenia mogą skorzystać wyłącznie firmy z województwa podkarpackiego i subregionu rzeszowskiego.

Foto: Fotolia

Z dotacji w ramach projektu „Generator kompetencji" może w sumie skorzystać nawet 560 przedsiębiorstw i 1685 osób. Mogą wybrać szkolenia i usługi rozwojowe, których rzeczywiście potrzebują.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się na początku września. – Nabór cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Codziennie odbieramy po kilkanaście telefonów. Dzwonią właściciele firm oraz pracownicy, a także zainteresowane przedsiębiorstwa szkoleniowe – opowiada Jolanta Wiśniowska, dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR). Tylko przez pierwsze trzy dni osiem firm zgłosiło do szkoleń 37 pracowników, m.in. na operatora koparko-ładowarki, obsługi klienta czy z symulacji biznesowej. Poza tym firmy chcą wysyłać pracowników na studia podyplomowe. Katalog szkoleń jest określony w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Poza tym firma może wybrać szkolenie organizowane także w innej części Polski.

Dofinansowywane będą usługi prorozwojowe, czyli takie, które podnoszą nieobowiązkowe na danym stanowisku pracy kompetencje i kwalifikacje pracowników.

Wśród takich szkoleń są m.in. studia podyplomowe, doradztwo, mentoring i e-learnig. – Wsparcie w ramach tego projektu skierowane jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich pracowników – podkreśla dyr. Wiśniowska. Dodaje, że mogą z niego korzystać wyłącznie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie rzeszowskim, czyli w powiatach: rzeszowskim ziemskim, dębickim, leżajskim, łańcuckim, ropczycko-sędziszowskim. I ta siedziba, oddział czy miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji w momencie złożenia formularza zgłoszeniowego.

Ze szkoleń mogą skorzystać wszyscy pracownicy. Preferowane będą jednak osoby z niskimi kwalifikacjami oraz powyżej 50. roku życia. RARR określiła limity wydatkowania środków przypadające na przedsiębiorstwo oraz na pracownika. I tak, w przypadku mikroprzedsiębiorstw wynoszą one 8,4 tys. zł dla firmy i 4,2 tys. zł na pracownika. W przypadku małych firm jest to odpowiednio 18 tys. zł i 3,6 tys. zł, a średnich firm – 30 tys. zł i 3 tys. zł na pracownika.

– Pracownicy, którzy planują skorzystać z usługi rozwojowej, muszą zostać skierowani na szkolenie przez swego pracodawcę – podkreśla dyr. Wiśniowska.

Mikroprzedsiębiorstwa mogą liczyć na dofinansowanie szkolenia od 70 do 80 proc., małe – od 60 do 70 proc., a średnie – od 50 do 60 proc. – Możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania o 10 proc., do poziomu maksymalnego, istnieje, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno z takich kryteriów, że na usługę rozwojową zostaje skierowany pracownik powyżej 50. roku życia lub o niskich kwalifikacjach czy sama usługa kończy się nabyciem lub potwierdzeniem kwalifikacji – wyjaśnia szefowa Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.

Usługi będzie rozliczała i refundowała RARR. – Będzie się to odbywać na podstawie wniosku o refundację kosztów usługi rozwojowej, gdzie załącznikami będą kopia faktury, potwierdzenie zapłaty, kopie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia oraz ankiety oceniające szkolenie, wypełnione przez przedsiębiorcę oraz każdego oddelegowanego pracownika – wyjaśnia dyr. Wiśniowska.

Dokumenty rozliczeniowe muszą zostać złożone w ciągu dziesięciu dni roboczych od zakończenia szkolenia.

Realizacja projektu potrwa do kwietnia 2019 r. RARR zakłada, że w ramach grupy docelowej wsparcie obejmie minimum 62 proc. samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorstw oraz minimum 28 proc. małych firm. Usługi rozwojowe dofinansowywane są ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Z dotacji w ramach projektu „Generator kompetencji" może w sumie skorzystać nawet 560 przedsiębiorstw i 1685 osób. Mogą wybrać szkolenia i usługi rozwojowe, których rzeczywiście potrzebują.

Rekrutacja do projektu rozpoczęła się na początku września. – Nabór cieszy się dość dużym zainteresowaniem. Codziennie odbieramy po kilkanaście telefonów. Dzwonią właściciele firm oraz pracownicy, a także zainteresowane przedsiębiorstwa szkoleniowe – opowiada Jolanta Wiśniowska, dyrektor Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR). Tylko przez pierwsze trzy dni osiem firm zgłosiło do szkoleń 37 pracowników, m.in. na operatora koparko-ładowarki, obsługi klienta czy z symulacji biznesowej. Poza tym firmy chcą wysyłać pracowników na studia podyplomowe. Katalog szkoleń jest określony w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). Poza tym firma może wybrać szkolenie organizowane także w innej części Polski.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Regiony
Odważne decyzje w trudnych czasach
Materiał Promocyjny
Mity i fakty - Czy to prawda, że elektryczne auta palą się częściej niż spalinowe?
Materiał partnera
Kraków – stolica kultury i nowoczesna metropolia
Regiony
Gdynia Sailing Days już po raz 25.
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego