Przybędzie 100 km nowych dróg

Do kluczowych projektów realizowanych w tym roku na świętokrzyskich drogach należą inwestycje w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych.

Publikacja: 29.10.2017 21:30

Na ten rok GDDKiA zaplanowała wydanie na inwestycje drogowe w regionie niemal 400 mln zł

Na ten rok GDDKiA zaplanowała wydanie na inwestycje drogowe w regionie niemal 400 mln zł

Foto: GDDKiA

W najbliższych latach w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) w województwie świętokrzyskim powstanie ok. 100 km dróg krajowych.

Będzie to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinkach Chęciny–Jędrzejów (długości 21,6 km), od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (19,9 km) oraz między granicą z województwem mazowieckim a Skarżyskiem-Kamienną (7,6 km). Następnie budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów–Kielce (21,2 km), a także obwodnic: Opatowa (15,6 km), Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km) oraz Morawicy i Woli Morawickiej (8,2 km).

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapowiada, że jeśli w trakcie przetargów oferty okażą się niższe od kosztorysów inwestorskich, oszczędności pozwolą finansować kolejne zadania. Będą to odcinki drogi ekspresowej S74: granica z województwem łódzkim–Przełom/Mniów, Cedzyna–Łagów i Łagów–granica z województwem podkarpackim, a także obwodnica Wąchocka.

Odkorkują miasto

Jedną z najbardziej oczekiwanych inwestycji jest obwodnica Morawicy i Woli Morawickiej. Powstanie w ciągu drogi krajowej nr 73 i będzie miała ponad 8 km długości. Jej budowa zostanie sfinansowana ze środków Programu Budowy Dróg Krajowych. Decyzję o skierowaniu inwestycji do realizacji podjął w końcu czerwca ówczesny wiceminister infrastruktury Jerzy Szmit. Choć o potrzebie tej inwestycji mówiło się od wielu lat, na jej realizację do tej pory nie było pieniędzy.

Droga przechodząca przez Morawicę i Wolę Morawicką jest obecnie w złym stanie technicznym, niszczy ją duży ruch ciężarówek. Według danych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa średniodobowe natężenie ruchu na odcinku od Kielc do Morawicy przekracza 16 tys. pojazdów na dobę, a w samej Morawicy – ponad 19,5 tys. To znacznie więcej niż krajowa średnia, wynosząca nieco ponad 11 tys. pojazdów na dobę.

– Celem inwestycji jest aktywizacja gospodarcza terenów położonych w sąsiedztwie drogi, poprawa powiązań komunikacyjnych Kielc z układem dróg regionalnych i ponadregionalnych, w tym przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego na kierunku Kielce – Tarnów – informował resort infrastruktury w czerwcowym komunikacie.

Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej ma kosztować przeszło 290 mln zł. Dla mieszkańców regionu nie mniejsze znaczenie niż ekspresówka i drogi krajowe ma modernizacja dróg wojewódzkich i lokalnych.

Zyskają także firmy

W połowie października w Bodzentynie podpisana została umowa na realizację projektu „Mała Pętla Świętokrzyska" na drodze wojewódzkiej w gminie Bodzentyn. Inwestycja warta ponad 21 mln zł jest realizowana etapami od kilku lat.

Zaplanowane teraz prace obejmują przebudowę drogi wojewódzkiej nr 752 na odcinku Celiny Podgórze–Bodzentyn, a w miejscowości Krajno – budowę chodnika. Przewidziana jest budowa małego ronda na skrzyżowaniu dróg 752 i 751. Do tego dojdzie przebudowa drogi 751 na odcinku Bodzentyn-Dąbrowa Dolna wraz z remontem mostu w Bodzentynie. W planach jest ponadto budowa zatok autobusowych, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie realizowane przez starachowicki Budromost ma być zakończone w maju 2019 roku.

Miesiąc wcześniej, w połowie września, podpisano umowę dotyczącą rozbudowy drogi wojewódzkiej 764 od granicy Kielc do gminy Daleszyce. Inwestycja warta jest blisko 203 mln zł. Ma usprawnić ruch między Kielcami a terenami podmiejskimi i przyległymi gminami.

– Inwestycja zdecydowanie poprawi jakość życia, zyskają i przedsiębiorcy, i mieszkańcy – powiedział obecny na podpisaniu umowy w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Ma być bezpieczniej

Ważnym zadaniem na świętokrzyskich drogach są inwestycje w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych. Jest on realizowany w województwie od ubiegłego roku.

W I etapie ujętych zostało 26 zadań na terenie regionu, takich jak budowa chodników i ścieżek rowerowych, sygnalizacji świetlnych, a także przebudowa skrzyżowań. W ramach programu w 2016 roku wybudowane zostały chodniki w Byszówce, Oficjałowie, Okalinie, Kunowie i Kurowie przy drodze krajowej nr 9. Powstała także sygnalizacja świetlna w Stąporkowie na drodze nr 42.

W maju tego roku rozpoczęła się budowa trzech odcinków chodników na odcinku Lubienia–Rudnik drogi krajowej nr 9. Będą mieć łącznie blisko 2,5 km długości.

W miejscowości Lubienia budowany jest chodnik o długości ok. 800 metrów po lewej stronie drogi, a w Rudniku dwa odcinki chodnika po przeszło 800 metrów zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. Koszt inwestycji to prawie 1,6 mln zł. Przy braku poboczy bitumicznych na drodze międzynarodowej budowa chodników w istotny sposób poprawia bezpieczeństwo m.in. w pobliżu szkół.

Poprawę bezpieczeństwa ma także na celu budowa ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 42 z ulicą Krakowską w Skarżysku-Kamiennej. Prace związane z inwestycją powinny zakończyć się w końcu obecnego roku. Koszt przedsięwzięcia to blisko 3,3 mln zł.

Łączny koszt wszystkich zadań realizowanych w ramach Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na terenie województwa świętokrzyskiego w latach 2016–2018 wynosi ok. 55 mln zł.

Według informacji biura prasowego Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ub. roku kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zrealizował na drogach krajowych inwestycje na niemal 400 mln zł.

Zdecydowana większość (ponad 95 proc.) wydatków związana była z budową trasy ekspresowej S7 na odcinkach Chęciny–Jędrzejów oraz Jędrzejów–granica województwa. 7,5 mln zł kosztowały w ubiegłym roku przedsięwzięcia realizowane w ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych, a bieżące utrzymanie i remonty dróg pochłonęły blisko 50 mln zł.

Na obecny rok GDDKiA zaplanowała wydanie na inwestycje kolejnych niemal 400 mln złotych.

W najbliższych latach w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023 (z perspektywą do 2025 r.) w województwie świętokrzyskim powstanie ok. 100 km dróg krajowych.

Będzie to budowa drogi ekspresowej S7 na odcinkach Chęciny–Jędrzejów (długości 21,6 km), od Jędrzejowa do granicy z województwem małopolskim (19,9 km) oraz między granicą z województwem mazowieckim a Skarżyskiem-Kamienną (7,6 km). Następnie budowa drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów–Kielce (21,2 km), a także obwodnic: Opatowa (15,6 km), Ostrowca Świętokrzyskiego (2,7 km) oraz Morawicy i Woli Morawickiej (8,2 km).

Pozostało 90% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Materiał partnera
Ciechanów idealny na city break
Materiał partnera
Nowa trakcja turystyczna Pomorza Zachodniego
Materiał partnera
Dolny Śląsk mocno stawia na turystykę
Regiony
Samorządy na celowniku hakerów
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Materiał partnera
Niezależność Energetyczna Miast i Gmin 2024 - Energia Miasta Szczecin
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży