Jantar dla literatów

Nagrodę Literacką Jantar ogłosiło województwo zachodniopomorskie. Tytuł będzie przyznawany od 2020 roku autorom mieszkającym lub związanym z Pomorzem Zachodnim.

Publikacja: 05.12.2019 14:02

Jantar dla literatów

Foto: fot. ksiaznica.szczecin.pl

Pomorze Zachodnie będzie miało swoją nagrodę literacką. To efekt wielu lat starań, rozmyślań i dyskusji. Świat twórców literatury nie miał swojego wyróżnienia, stąd decyzja, abyśmy już od przyszłego roku mogli wypełnić tę próżnię – mówił Olgierd Geblewicz, marszałek zachodniopomorski.

Nagroda przyznawana będzie za książki wydane w roku poprzedzającym, napisane przez autorów mieszkających na Pomorzu Zachodnim lub z nim związanych. Obejmie pozycje bez podziałów gatunkowych: tomy prozy, poezji, reportażu, biografii, esej i szeroko rozumianą humanistykę o walorach literackich.

Centralna biblioteka Pomorza

– To dla mnie duże święto – podkreśla Lucjan Bąbolewski, dyrektor Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. To właśnie Książnica Pomorska w Szczecinie będzie organizatorem konkursu. Zgłoszenia będą mogli nadsyłać sami autorzy, wydawcy, biblioteki regionalne i lokalne oraz instytucje kultury. Nabór potrwa do końca lutego 2020 roku. Przed organizatorami jeszcze stworzenie oprawy graficznej oraz projektu statuetki.

""

fot. ksiaznica.szczecin.pl

regiony.rp.pl

Książnica Pomorska pełni rolę centralnej biblioteki całego Pomorza i wojewódzkiej biblioteki publicznej, sprawuje opiekę merytoryczną nad siecią 180 bibliotek samorządowych w województwie. Księgozbiór liczy 1,7 mln jednostek książek, czasopism i zbiorów specjalnych. Oprócz literatury naukowej, popularnej i pięknej posiada zbiory specjalistyczne dokumentujące historię Pomorza Zachodniego. Wśród nich około 3,2 tys. rękopisów, które zostały przejęte w 1945 roku oraz nabytki powojenne. Najstarsze rękopisy pochodzą ze zbiorów dawnych bibliotek kościelnych i szkolnych. Wśród nich kodeksy późnośredniowieczne, dokumenty z kancelarii książąt pomorskich i wiele innych. W zbiorach Książnicy Pomorskiej są też stare druki, ikonografia, obrazy, kartografia, dokumenty życia społecznego. Ciekawy jest zbiór listów, wśród nich m.in. z kancelarii Zygmunta III Wazy do Jakuba Sobieskiego, listy Augusta Poniatowskiego, Ignacego Krasickiego, Tadeusza Kościuszki, Marii Konopnickiej, Marii Dąbrowskiej.

Od 2009 roku działa Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania”, która umożliwia dostęp online do zbiorów historycznych i współczesnych. W książnicy organizowane są wystawy, promocje książek, spotkania literackie. Teraz nowym zadaniem będzie organizacja literackiej nagrody.

Dołączy do Festiwalu Czytania

Werdykt ogłaszany będzie jesienią każdego roku, a nagroda wręczana ma być podczas kolejnych edycji Festiwalu Czytania „Odkrywcy Wyobraźni”. Wyboru laureata będzie dokonywać pięcioosobowe jury, w którego skład wejdą literaturoznawcy, krytycy, przedstawiciele świata mediów: Halina Lizińczyk, Anna Łozowska-Patynowska, Piotr Krupiński, Tomasz Mizerkiewicz, Leszek Szaruga.

Festiwal Czytania odbywa się w Szczecinie już od siedmiu lat. Przez kilka dni w Szczecinie spotykają się autorzy książek, a także aktorzy, dzięki czemu odbywają się słuchowiska na żywo. W tym roku część festiwalu poświęcono Gustawowi Herlingowi- -Grudzińskiemu. W kolejnych dniach Anna Nehrebecka czytała „Alicję w Krainie Czarów”, Dominika Ostałowska „Krótką Wymianę Ognia” Zyty Rudzkiej, Wojciech Pszoniak „Profesora Tutkę” Jerzego Szaniawskiego, a fragmenty książek Olgi Tokarczuk – Katarzyna Figura i Krystyna Czubówna. Wśród autorów pojawili się m.in. Tomasz Jastrun, Leszek Gnoiński, Witold Szabłowski, Piotr Czerkawski, Grażyna Barszczewska.

Jantar będzie kolejnym wyróżnieniem artystycznym przyznawanym przez marszałka województwa zachodniopomorskiego. Tylko w 2019 roku na tego typu nagrody województwo przeznaczyło 112 tys. zł. W budżecie na rok nadchodzący zaplanowano sumę 125 tys. zł.

Życie Pomorza Zachodniego
Zacznijmy od małych. Czy stocznie wrócą na Pomorze Zachodnie?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Życie Pomorza Zachodniego
Wymiana pieców i termomodernizacja. Są pieniądze na walkę ze smogiem
Życie Pomorza Zachodniego
Trzebież znów na trasie. Nowy port na żeglarskiej mapie Polski
Życie Pomorza Zachodniego
Kulinaria, piwo i trójniak. Sześć produktów regionalnych w finale
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Życie Pomorza Zachodniego
Najlepsze wsparcie w UE