Wyrok TK: Samorządy muszą przygotować się na zmiany w podatku od nieruchomości

Zdaniem części ekspertów wyrok Trybunału Konstytucyjnego powinien stać się przyczynkiem do wprowadzenia gruntownych zmian do całej ustawie podatkach i opłatach lokalnych.

Wodociągi Białostockie wygrywają z Wodami Polskimi w sporze o taryfy

Spór sądowy między Wodociągami Białostockimi a Wodami Polskimi dotyczył odmowy zatwierdzenia taryfy opłat za wodę i ścieki.