– Jako pierwsi w Polsce, dzięki wspólnym staraniom samorządu województwa oraz BGK, uruchomiliśmy nabór wniosków na pożyczki dla inwestorów z zakresu efektywności energetycznej oraz rewitalizacji obszarów problemowych. Tym bardziej cieszy nas zainteresowanie oferowanymi produktami finansowymi – powiedział Maciej Sytek, członek zarządu województwa wielkopolskiego.

Łączna pula środków przeznaczonych w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014–2020 na preferencyjne pożyczki to niemal 286 mln zł. Na wsparcie w ten sposób inwestycji termomodernizacyjnych przeznaczono ponad 173 mln zł, zaś na wsparcie inwestycji rewitalizacyjnych wynikających z aktualnych programów rewitalizacji – ponad 112 mln zł. W obu wypadkach podmiotem udzielającym finansowania jest BGK.

Pożyczka udzielona wspólnocie jest oprocentowana na 0,5 proc. w skali roku. Zostanie wykorzystana m.in. na ocieplenie ścian i dachu oraz wymianę instalacji c.o. w części wspólnej. Po modernizacji efektywność energetyczna obiektu ma poprawić się o ponad 26 proc. Skorzysta na tym środowisko: znacznie zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych. Pozytywne skutki odczują też mieszkańcy. Rachunki za energię w 70 gospodarstwach domowych tej wspólnoty zmniejszą się łącznie w skali roku o ponad 50 tys. zł.

W ramach poprzedniej perspektywy finansowej UE na lata 2007–2013 JESSICA pożyczyła 336 mln zł.