Urzędował w pałacu Lubomirskich, który dziś jest siedzibą wydziału politologii UMCS, a w połowie 2019 r. powstanie w nim Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Stolicą niepodległej Polski Lublin był przez kilka dni. 12 listopada ster rządów Daszyński przekazał Piłsudskiemu.

W 1918 r. powstał również Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedyna taka uczelnia niepubliczna między Berlinem a Władywostokiem w czasach słusznie minionych. Lubelski lipiec 1980 r. to zaś symbol robotniczych strajków, które rozpoczęły się w Świdniku i w Lublinie, a potem rozlały się na cały kraj.

Samorząd chce więc godnie uczcić rozpoczęte obchody. W planie są dwa duże widowiska plenerowe poświęcone tematyce niepodległości. Jedno, w stulecie powstania rządu Ignacego Daszyńskiego, wyreżyseruje Janusz Opryński, twórca spektaklu „Sen o mieście", który podczas obchodów 700-lecia Lublina zgromadził tłumy widzów. Drugim z widowisk ma być Koncert Wolności poświęcony wydarzeniom lubelskiego lipca. Do tego wystawy „Droga do niepodległości" i „100 lat lubelskiego przemysłu". I oczywiście stulecie KUL.

Rocznicę przypomni również kilkadziesiąt inicjatyw oddolnych mieszkańców i instytucji, które dofinansuje miasto w formie minigrantów. Na świętowanie niepodległości Lublin przeznaczył 3,8 mln zł. Mottem obchodów będzie hasło „Inspiruje nas wolność".