Co czwarte nowe miejsce pracy w Polsce powstaje  na Mazowszu – w I kwartale tego roku było ich 41,7 tys. – tyle wynosi różnica między powstałymi a zlikwidowanymi miejscami.

Sporą poprawą mogą cieszyć się mieszkańcy Wielkopolski, Małopolski i Śląska. Na Podlasiu i w Lubuskiem przybyło tylko nieco ponad 2 tys. miejsc pracy.