Najwięcej zakładów uzdrowiskowych działa w Dolnośląskiem (59) i Małopolskiem (48), najwięcej kuracjuszy przyjmują lecznice w woj. zachodniopomorskim (184,8 tys. rocznie) i kujawsko-pomorskim (145 tys.). 6,6 proc. pacjentów to cudzoziemcy, a prawie 90 proc. z nich kuruje się w województwach dolnośląskim i zachodniopomorskim.