Wsparcie nowoczesnych badań

Mazowieckie placówki zyskają obiekty na światowym poziomie.

Publikacja: 15.08.2018 07:00

Dzięki środkom unijnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstanie centrum medycyny regeneracyjnej. Uczelnia otrzyma na ten cel ponad 66,6 mln zł. A 15,5 mln zł trafi do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na utworzenie specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego.

Obie instytucje naukowe otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Umowy z nimi zarząd województwa mazowieckiego podpisał pod koniec lipca. Dzięki wsparciu na SGGW rozpocznie się realizacja centrum medycyny regeneracyjnej, m.in. budowa centrum badawczego wyposażonego w najnowocześniejszą aparaturę. Centrum medycyny regeneracyjnej zintegruje laboratoria Weterynaryjnego Centrum Badawczego oraz Centrum Badań Biomedycznych. W nowo utworzonym centrum realizowane będą medyczne i weterynaryjne projekty badawcze.

Placówka będzie prowadzić działalność w obszarze fizjologii i patofizjologii chorób, badania chorób i schorzeń stanowiących zagrożenie dla szeroko rozumianego zdrowia publicznego oraz nowatorskie badania obejmujące wysoko wyspecjalizowaną medycynę regeneracyjną. – To trzeci i największy projekt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, jego wartość sięga 88 mln zł, z czego 66,6 mln zł to dotacje unijne, a reszta wkład własny uczelni – mówi prof. Wiesław Bielawski, rektor SGGW.

Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego, podkreśla, że zakup unikatowej aparatury sprawi, że wydział będzie mógł w jeszcze większym stopniu angażować się w realizację projektów badawczych służących diagnozowaniu dla potrzeb lekarzy medycyny i weterynarii.

Dotacja z RPO w wysokości 15,5 mln zł trafi do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Powstanie specjalistyczne zaplecze laboratoryjne do prowadzenia prac badawczych i rozwojowych. Powstanie też krajowy ośrodek badawczy inteligentnych materiałów kompozytowych, którego zadaniem będzie opracowywanie i badanie innowacyjnych materiałów dla przemysłu lotniczego.

Dzięki środkom unijnym w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie powstanie centrum medycyny regeneracyjnej. Uczelnia otrzyma na ten cel ponad 66,6 mln zł. A 15,5 mln zł trafi do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych na utworzenie specjalistycznego zaplecza laboratoryjnego.

Obie instytucje naukowe otrzymały dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020.

Pozostało 81% artykułu
Regiony
Nie tylko infrastruktura, ale też kultura rozwijają regiony
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Regiony
Tychy: Rządy w mieście przejmuje komisarz wybrany przez Mateusza Morawieckiego
Regiony
Moc wydarzeń na 25-lecie Dolnego Śląska
Materiał partnera
Ku lepszej przyszłości miast dla ludzi i planety
Regiony
Dolny Śląsk z szeroką ofertą dla biznesu
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości